Projekt Cukrovar v Trnave so zachovaným komínom.

Trnavský Cukrovar poskytne industriálne vyzerajúci domov pre vyše 4200 ľudí

Bratislavský developer United Industries zmení počas približne 15 rokov trnavský brownfield na modernú mestskú štvrť so zachovaním industriálneho dedičstva.

Ide o územie v tesnom dotyku s historickým centrom krajského mesta. Jej súčasťou majú byť aj zelené plochy a námestie zakladateľa a prevádzkovateľa cukrovaru Augusta Stummera.

Projekt má ambíciu priniesť v sektoroch A a B celkovo 13 rezidenčných blokov v energetickej triede 0, v ktorých bude približne 1500 bytových jednotiek v nízkopodlažných domoch. V prvých troch etapách bude vybudovaných 544 bytových jednotiek a 671 parkovacích státí. Z nich vyše 95 % bude v podzemných podlažiach bytových domov.

Celkový pohľad na polyfunkčný projekt Cukrovar v Trnave.
Celkový pohľad na polyfunkčný projekt Cukrovar v Trnave. | Zdroj: NEOREAL

Tento spôsob parkovania prinesie budúcim obyvateľom pokojnú obytnú zónu a komfortné využívanie vnútroblokov. „Aktuálne je v 1. etape dokončené druhé nadzemné podlažie a podľa harmonogramu bude hrubá stavba ukončená  do konca roka 2022,“ uviedol pre ASB Andrej Matys zo spoločnosti Neoreal, ktorá má na starosti predaj bytov.

V súčasnosti je predaných vyše 50 % bytov v prvej etape so 119 bytmi. Stavebné práce I. etapy sa majú skončiť na konci roka 2023. Na ňu plynulo nadviaže II. etapa s termínom dokončenia ku koncu roka 2024.

Prestavba celého areálu

Stavby, ktoré sa nachádzajú bližšie k historickému jadru Trnavy v sektore C budú mať aj vyšší podiel komerčných priestorov – obchodov, reštaurácií, či kancelárií.

Ideou je vytvoriť nový mestský bulvár – predĺženie Štefánikovej ulice, ktorá plynulo prepojí historické centrum s areálom Cukrovaru. Andrej Matys informoval, že rekonštrukcia priemyselných stavieb v sektore D nie je zatiaľ rozpracovaná.

Developer uvažuje o takom využití budov, ktoré bude dôstojné aj udržateľné. Ministerstvo kultúry SR pamiatkovo chráni štyri objekty bývalého cukrovaru: výrobnú budovu, dva cukorné sklady a administratívnu budovu. Fasády na budovách si žiadajú komplexnú obnovu, treba odstrániť neskoršie prístavby.

Pešia zóna v projekte Cukrovar v Trnave.
Pešia zóna v projekte Cukrovar v Trnave. | Zdroj: NEOREAL

V súvislosti so situáciu na trhu s energiami plánuje developer vybudovať kostrový vykurovací systém. Bude to horúcovod, ktorý využije teplo z neďalekej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Cukrovar v Trnave po roku 1990 sprivatizovala formou kupónovej privatizácie spoločnosť United Industries. Výrobu cukru v ňom definitívne zastavila v roku 2004.

Investor má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou STEFE Trnava, ktorá má zmluvný vzťah s Atómovou elektrárňou Jaslovské Bohunice, povedal zástupca spoločnosti Neoreal. STEFE Trnava je dcérskou spoločnosťou mesta Trnava a holdingovej spoločnosti STEFE SK, ktorej materskou firmou je rakúska Energie Steiermark AG.

Polyfunkčný súbor Cukrovar, Trnava

Developer: United Industries
Architekt projektu: About_architecture
Architekt landscape zóny: 2ka
Investícia: 1. etapa  17 miliónov eur s DPH
Počet bytov: 1. až 3. etapa 544
Počet parkovacích miest: 1. až 3. etapa 671
Rozloha územia: 24,98 ha