image 101089 25 v1

Obchodné centrum Island

Spoločnosť Island chce v Trnave stavať nové obchodné centrum. Súčasťou retailového parku majú byť okrem obchodných prevádzok aj nové kancelárske a skladové priestory.

Má vyrásť na južnom okraji Trnavy, zo severu bude ohraničený Mikovíniho ulicou a kruhovým objazdom, z juhu a východu zase ornou pôdou. Pozemok má rozlohu 30-tisíc m2.

Obchodno-administratívne centrum má pozostávať zo štyroch samostatne stojacich stavieb administratívy s obchodnou vybavenosťou, dvoch hál určených na ratilový predaj a administratívnej budovy so skladovou halou. Prvým objektom má byť podľa investora 5-poschodová budova s obchodnou vybavenosťou s úžitkovou plochou 8 451 m2. Prvá budova pre obchodné prevádzky má vytvoriť úžitkovú plochu 4 120 m2 a investor predpokladá, že v nej môže byť situovaných desať obchodných prevádzok. Ďalšie budovy majú vytvoriť úžitkovú plochu vyše 4,5 tisíca m2 administratívnych a skladových prevádzok.

OC ISLAND
Miesto: Mikovíniho ulica, Trnava
Investor: ISLAND, s. r. o.
Predpokladaný začiatok a ukončenie realizácie: 06/2019 – 04/2020
Celkové náklady: 6,5 mil. eur

ZDROJ: ISLAND