image 88990 25 v1

Bory Bývanie, 2. etapa

V rýchlo sa rozvíjajúcej štvrti Bory medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves pripravuje spoločnosť Penta už 2. etapu rezidenčného projektu Bory Bývanie. V rámci nej plánuje výstavbu ďalších 287 bytov v deviatich bytových domoch so štyrmi až šiestimi nadzemnými podlažiami.

V súčasnosti investor žiada o vydanie stanoviska k EIA, výstavba by sa mala začať po získaní všetkých povolení. Autorom architektonického riešenia je ateliér Vallo Sadovsky Architects, ktorý vyhral architektonickú súťaž. Koncept spája bytové domy do obytných blokov so spoločným podzemným parkovacím podlažím. Jednotlivé bytové domy sú teda umiestnené na pódiách, ktorých strechy sú navrhované ako zelené priestory a sú využívané ako poloprivátne priestory pre obyvateľov prislúchajúceho obytného bloku. Obytná zóna novým obyvateľom ponúkne nielen základnú občiansku vybavenosť, ale aj viaceré športoviská, detské ihriská či novú materskú škôlku.

ZDROJ: PENTA INVESTMENTS