Vizualizácia projektu Metropolis.

Projekt Metropolis zaujal aj Japoncov

Obhliadku projektu Metropolis v posledných dňoch absolvoval 80-ročný potomok zakladateľov spoločnosti Takenaka, ktorá je generálnym dodávateľom hornej stavby tohto rezidenčného projektu v bratislavskom Downtowne.

Pre Takenaku je Metropolis inšpiráciou, zaujal podľa jeho slov až v Tokiu.  „V centrále v Tokiu Metropolis vzbudil veľký záujem, pretože sa vymyká tomu, čo Takenaka bežne v Európe stavia. Už na začiatku, keď sme sa zoznámili s projektovou dokumentáciou a absolvovali sme rozhovory s investorom ešte pred začiatkom výstavby, nám bolo jasné, že ide o veľmi vysoký štandard. Vedeli sme, že klient sa bude snažiť dodržať tento záväzok voči zákazníkom a my ako firma, realizujúca stavbu, sme zaviazaní dodržať to isté,“ vysvetľuje Michal Kaderka, projektový manažér spoločnosti Takenaka.

Vizualizácia projektu Metropolis.
Vizualizácia projektu Metropolis. | Zdroj: CITY WORK

Experti zo spoločnosti Takenaka sledovali postup prác na Metropolise takmer od začiatku, no oficiálne na stavbe spolupracujú od apríla 2022. Stavbu dokonca navštívil aj Takenaka senior, ktorý je v poradí 17. potomkom a pokračovateľom rodinného podniku. Vo svojich 80-rokoch si pre svoju cestu do Európy vybral iba tri projekty, ktoré navštívil osobne – jedným z nich bol práve Metropolis.

Najväčšie výzvy Takenaku na Metropolise ešte čakajú. Čím bude stavba bližšie k realizácii, tým väčšie nároky bude klásť na koordináciu, nakoľko naraz môže na nej pracovať až 30 rôznych dodávateľov, čo predstavuje aj 500 ľudí. Stavba dosiaľ postupuje podľa plánu a koncom novembra dosiahne 8. podlažie. Celkovo, aj s podzemnými podlažiami bude mať budova 20 poschodí.

Po závodoch pre Kia v Žiline a Jaguár v Nitre je Takenaka, japonská spoločnosť so 400-ročnou tradíciou, realizátorom aj rezidenčného projektu Metropolis v bratislavskom Downtowne od investora MintInvestments. Úlohou spoločnosti Takenaka je realizácia hornej stavby, kam vniesli japonské pracovné metódy, valuei inžiniering ako aj dômyselný japonský systém riadenia kontroly a kvality Kaizen.
Herrys