Platenie odvodov.

Živnostníkom sa opäť menia odvody. Ako hlboko si po novom siahnu do vrecka?

Ak živnostník zarobí viac ako 6 798 € za rok, vzniká mu povinnosť platiť minimálne odvody na sociálne poistenie. Ich výška závisí od viacerých faktorov.

Ak podnikateľ odvody už predtým platil, ale vlani nezarobil viac ako 6 798 €, povinnosť platiť sociálne poistenie mu od júla či októbra zanikne. Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú oproti zamestnancom niekoľko povinností. Keďže v podstate podnikajú, musia si napríklad manažovať aj svoje daňové či odvodové záležitosti. No kým pri daniach to vo väčšine prípadov stačí urobiť raz za rok, na odvody si musia dávať pozor dvakrát ročne.

V prvom prípade to ovplyvňuje rast všeobecnej veličiny danej zákonom, v druhom to už však má v rukách samotný podnikateľ výškou svojich ročných zárobkov. Zmena pri sociálnych odvodoch naposledy nastala v júli tohto roka. Ďalších živnostníkov to čaká v októbri.

Odvodové povinnosti sa začínajú živnostníkovi v podstate od začiatku jeho podnikania. Týka sa to však len zdravotného poistenia, ktoré je zo zákona povinné. Buď ho platí štát za nepracujúceho či chorého, alebo firma za zamestnanca, prípadne podnikateľ sám za seba. Zdravotné odvody sú potom na začiatku živnosti na minimálnej úrovni, ktorá sa počíta zo všeobecného a následne minimálneho vymeriavacieho základu.

Rozhodujúca hranica sa každý rok posúva.
Rozhodujúca hranica sa každý rok posúva. | Zdroj: Shutterstock

Podnikateľ pri štarte zárobkovej činnosti povinne neplatí sociálne poistenie. Dôvodom je nastavenie systému, ktorý to ani nedovoľuje. O tom, či živnostník bude platiť sociálne odvody a v akej výške, totiž rozhoduje jeho príjem z daňového priznania.

Ten však Sociálna poisťovňa pri otvorení živnosti jednoducho ešte nepozná. Keď živnostník potom prizná svoje zárobky v riadnom termíne do konca marca, prvýkrát štát rozhodne o jeho povinnosti platiť odvody a ich výške v júli daného roka. Ak si podnikatelia priznanie odložia o tri až šesť mesiacov, rozhodovanie a vyčíslenie sociálnych odvodov sa posúvajú na október toho istého roka.

Iné je to zase pri zdravotnom poistení. Tieto odvody sa menia vždy od začiatku roka. Živnostníkova zdravotná poisťovňa mu ich tiež vypočíta z daňového priznania v rámci ročného zúčtovania. Často sa stáva, že podnikatelia platia síce len minimálne odvody, ale ich príjmu to vôbec nezodpovedá. Preto im poisťovne po ročnom zúčtovaní väčšinou posielajú informáciu o nedoplatku.

Sadzby poistného pre živnostníkov sú stanovené takto:

 • nemocenské poistenie: 4,4 %
 • dôchodkové starobné poistenie: 18 %
 • dôchodkové invalidné poistenie: 6 %
 • rezervný fond: 4,75 %
 • zdravotné odvody: 14 %
 • zdravotné odvody pre osoby so zdravotným postihnutím: 7 %

Rozhodujúca hranica sa každý rok posúva

O všetkom v rámci sociálnych odvodov rozhodne výška zarobených príjmov za predchádzajúci rok. Štát sa pri nich pozerá na to, či prekonali stanovenú hranicu, ktorá sa môže každý rok meniť. Počíta sa totiž ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku nasledujúcom po roku, za ktorý sa daňové priznanie podávalo. Keď sa zárobky živnostníka porovnajú s touto hranicou, môže pre neho nastať jedna z niekoľkých situácií. Sociálna poisťovňa ho o nej vždy informuje buď klasickou, alebo elektronickou poštou.

Ak živnostník zarobil málo peňazí a stanovenú hranicu neprekročil, nič sa pre neho nemení. Naďalej môže podnikať bez toho, aby musel platiť sociálne poistenie. V praxi tak však nebude mať nárok napríklad na materskú dávku, nemocenskú dávku, neodvádza poistné na svoj budúci dôchodok a podobne. Môže si však sociálne poistenie platiť dobrovoľne. Vtedy o výške poistného rozhoduje v podstate on sám podľa pravidiel Sociálnej poisťovne.

Podnikateľ pri štarte zárobkovej činnosti povinne neplatí sociálne poistenie.
Podnikateľ pri štarte zárobkovej činnosti povinne neplatí sociálne poistenie. | Zdroj: Shutterstock

Ďalší prípad, ktorý môže po podaní daňového priznania nastať, je vznik povinnosti platiť sociálne odvody. Stane sa to vtedy, keď podnikateľov príjem prekročil stanovenú hranicu. Sociálna poisťovňa potom musí ešte z jeho zárobkov vypočítať, aké poistné by mal mesačne platiť.

Stanoví z neho takzvaný vymeriavací základ. Vo väčšine prípadov sa stáva, že živnostník začne platiť len minimálne odvody. Môže sa tiež stať, že jeho ročný príjem bol nadpriemerný a Sociálna poisťovňa mu vypočíta aj vyšší vymeriavací základ. Suma poistného potom bude vyššia ako v prípade minimálnych odvodov. Nižšia ako stanovené minimum byť nemôže.

Ak podnikateľ nezarobil vlani viac ako 6 798 €, povinnosť platiť sociálne poistenie mu od júla či októbra zanikne.

Živnostník v rámci sociálneho poistenia platí zo svojho alebo minimálneho vymeriavacieho základu sadzbu 4,4 % na nemocenské poistenie, 18 % na dôchodkové starobné poistenie, 6 % ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 % putuje do rezervného fondu. Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne je 14 % z vymeriavacieho základu. Zdravotné odvody SZČO či živnostníkov so zdravotným postihnutím sú polovičné.

Minimálne odvody v roku 2022

 • zdravotné poistenie: 79,31 €
 • sociálne poistenie: 187,78 €
 • mesačne spolu: 267,09 €

Ako sa v júli a októbri menia odvody

Živnostníkom, ktorí priznali svoje zárobky za vlaňajší rok do konca marca 2022, sa odvody zmenili už v júli. V praxi to znamená, že niekto začal platiť odvody prvýkrát, iní platia rovnakú sumu a ďalším sa zase výška odvodov zmenila, alebo im táto povinnosť úplne zanikla. Tieto skupiny podnikateľov sa o zmenách vo svojom sociálnom poistení už dozvedeli a platby v novej výške museli poslať do 8. augusta tohto roka. Celkovo išlo podľa Sociálnej poisťovne o 173 814 živnostníkov a ostatné SZČO.

Zvyšok tvoria tí, ktorí si daňovú povinnosť odložili maximálne do konca júna alebo do konca septembra. Tým bude štát odvody na základe vlaňajších zárobkov prepočítavať až k 1. októbru tohto roka. Vlani takto poisťovňa riešila 73 000 živnostníkov, pri ktorých príjme sa rozhodovalo, či sa im odvodová povinnosť skončila, alebo naďalej trvá v rovnakej či inej výške. Podnikatelia sa o tom aj v tomto roku väčšinou dozvedia okolo 21. októbra. Poistné v novej výške potom po prvý raz musia zaplatiť do 8. novembra 2022.

Minimálne odvody rastú vždy od januára.
Minimálne odvody rastú vždy od januára. | Zdroj: Shutterstock

Pre obe skupiny živnostníkov platí rovnaký scenár výpočtu. Kým doteraz neplatili žiadne odvody, boli len minimálne alebo bola suma vypočítaná podľa ich príjmov z roku 2020, od júla a októbra ich musia platiť podľa zárobku z vlaňajška. Dôležitá je pritom hranica príjmov, ktorá je za minulý rok stanovená na úrovni 6 798 €. V praxi to znamená, že ak začínajúci živnostník za vlaňajšok takú sumu nezarobil, odvody platiť nebude. Ak podnikateľ odvody už predtým platil, ale vlani nezarobil viac ako 6 798 €, povinnosť platiť sociálne poistenie mu od júla či októbra zanikne. Ak zarobil viac, Sociálna poisťovňa mu výšku odvodov vypočíta podľa príjmu.

Sociálna poisťovňa musí vypočítať osobný vymeriavací základ živnostníka, z ktorého sa odvody odvíjajú. Ten sa počíta sčítaním čiastkového základu dane a zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov podnikateľa za vlaňajší rok. Ich súčet sa potom delí koeficientom 1,486. Výsledok sa ešte delí číslom 12, teda počtom kalendárnych mesiacov v roku. Pre živnostníkov, ktorí nezačali podnikať hneď od januára 2021, sa pri výpočte mesačného vymeriavacieho základu na platenie odvodov musí výsledok vydeliť počtom mesiacov, počas ktorých bola živnosť otvorená.

Minimálne odvody v roku 2023

 • zdravotné poistenie: 84,77 €
 • sociálne poistenie: 200,72 €
 • mesačne spolu: 285,49 €

Minimálne odvody rastú vždy od januára

Pri výpočte odvodov platí, že ak Sociálna poisťovňa živnostníkovi vypočíta mesačný vymeriavací základ nižší, ako je ten minimálny, bude platiť len najnižšie odvody. A naopak, ak bude pri sociálnych odvodoch mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny, živnostník bude platiť len maximálne odvody. Pri zdravotných odvodoch strop na poistné nie je stanovený. Preto sa odvíja od reálne vypočítaného vymeriavacieho základu.

Minimálne odvody na sociálne poistenie v súčasnosti posiela zhruba 80 % živnostníkov. Dôvodom sú predovšetkým nižšie príjmy z podnikania či optimalizácia daňového priznania. Suma najnižších odvodov sa mení vždy raz za rok.

Živnostníkom, ktorí ich platia, sa tak mení výška poistného od januára daného roka. Suma minimálneho vymeriavacieho základu sa počíta ako polovica z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Od januára tohto roka sa teda počítala z priemerného zárobku za rok 2020, ktorý dosiahol 1 133 € mesačne. Minimálny vymeriavací základ je tak od januára 2022 na úrovni 566,50 € mesačne.

O všetkom v rámci sociálnych odvodov rozhoduje výška zarobených príjmov za predchádzajúci rok.

Najnižšie sociálne a zdravotné odvody sú od januára na úrovni 267,09 € mesačne. Toľko budú platiť aj živnostníci, ktorým Sociálna poisťovňa v októbri vypočíta minimálne odvody. Z toho platby na sociálne poistenie tvoria 187,78 € mesačne, minimálne zdravotné poistné je na úrovni 79,31 € mesačne. Podnikatelia so zdravotným postihnutím platia na zdravotné poistenie 38,22 € mesačne, čo je polovica klasických odvodov.

Živnostníkom sa tak samotné odvody menia dvakrát v roku. Prvýkrát sa začínajú platiť v júli podľa zárobkov, prípadne v októbri pri odklade daňového priznania. Druhýkrát vždy v januári rastú minimálne odvody podľa minimálneho vymeriavacieho základu. To opäť nastane aj v januári 2023.

V rámci sociálneho a zdravotného poistenia budú v roku 2023 na úrovni 285,49 €. Oproti súčasnosti si živnostníci priplatia vyše 18 € mesačne. Dôvodom je opätovný rast minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý stúpne zo súčasných 566,50 € na 605,50 € mesačne.

Sociálne odvody tak stúpnu zo súčasných 187,78 € na 200,72 € mesačne a minimálne odvody na zdravotné poistenie zase zo súčasných 79,31 € na 84,77 € mesačne. Podnikatelia so zdravotným postihnutím budú platiť 42,39 € mesačne, čo je polovica klasických zdravotných odvodov.

Príklad výpočtu odvodov č. 1

Živnostník podnikal počas celého roku 2021 a uplatňuje si paušálne výdavky. Jeho čiastkový základ dane je vo výške 10 000 €. Za zdravotné poistenie zaplatil celkovo 917 € a za sociálne poistenie 2 171 €.

 • Mesačný vymeriavací základ: 10 000 + 917 + 2 171 = 13 088 / 1,486 = 8 807,54 / 12 = 733,96 €
 • Sociálne odvody od 1. júla alebo 1. októbra 2022: 243,30 € mesačne (33,15 %)
 • Zdravotné odvody od 1. januára 2023: 102,75 € mesačne (14 %)

Ak živnostník z príkladu podal daňové priznanie za vlaňajšok po odklade, od októbra bude platiť sociálne odvody vo výške 243,30 € mesačne. Do zdravotnej poisťovne by mal od januára budúceho roka posielať 102,75 € mesačne. Ak bude posielať len minimálne odvody, zdravotná poisťovňa mu v ročnom zúčtovaní bude účtovať nedoplatok.

Príklad výpočtu odvodov č. 2

Živnostník podnikal len šesť mesiacov v roku 2021 a uplatňuje si paušálne výdavky. Jeho čiastkový základ dane je vo výške 1 000 €. Za zdravotné poistenie zaplatil celkovo 475 € a za sociálne 1 127 €. Podnikateľ v tomto prípade neprekonal hranicu príjmu, od ktorej vzniká povinnosť platiť sociálne odvody. Napriek tomu, že doteraz platil sociálne poistenie, vlani nezarobil dostatočnú sumu peňazí. Preto od júla či októbra tohto roka už sociálne odvody platiť nebude. Naďalej však musí platiť zdravotné poistenie na minimálnej úrovni 79,31 €.

Príklad výpočtu odvodov č. 3

Živnostník podnikal počas celého roku 2021 a uplatňuje si paušálne výdavky. Jeho čiastkový základ dane je vo výške 6 000 €. Za zdravotné poistenie zaplatil celkovo 713,79 €. Sociálne poistenie však neplatil, pretože si živnosť otvoril len minulý rok.

 • Mesačný vymeriavací základ: 6 000 + 713,79 = 6 713,79 / 1,486 = 4 518,03 / 12 = 376,50 €
 • Sociálne odvody od 1. júla alebo 1. októbra 2022: 187,78 € mesačne (minimálne odvody)
 • Zdravotné odvody od 1. januára 2023: 79,30 € mesačne (minimálne odvody)

Ak živnostník z príkladu podal daňové priznanie za vlaňajšok po odklade, od októbra bude platiť sociálne odvody na minimálnej úrovni 187,78 € mesačne. Jeho vymeriavací základ vypočítaný na základe príjmu je totiž nižší ako ten minimálny. Do zdravotnej poisťovne by mal od januára budúceho roka živnostník posielať odvody na minimálnej úrovni 84,77 € mesačne. Do konca tohto roka ešte platí minimálne zdravotné odvody v sume 79,31 € mesačne.

Miroslav Homola

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 04/2022.