Planiseal WR 100

Ochrana železobetónových konštrukcií proti chloridom

Spoľahlivú ochranu povrchov železobetónových konštrukcií, ktoré sú vystavené pôsobeniu agresívnych vplyvov vonkajšieho prostredia, zabezpečí hydrofobizačný prípravok Planiseal WR 100 od výrobcu stavebnej chémie Mapei.

Prípravok na báze čistých silanov s veľmi nízkou viskozitou a vysokou penetračnou schopnosťou výrazne znižuje nasiakavosť vody a chloridov a chráni tak oceľovú výstuž pred koróziou. Planiseal WR 100 preniká pórmi a hlboko penetruje do betónu, čím vytvára dlhodobú ochrannú hydrofobizačnú vrstvu, ktorá zabraňuje degradácii betónu. Vďaka špeciálnemu zloženiu chráni konštrukciu pred degradačnými vplyvmi pôsobenia zmrazovacích cyklov a rozmrazovacích solí a zvyšuje jej životnosť.

Všestranný ochranný náter

Výrobok sa spoľahlivo uplatní na rôznych vodorovných a zvislých železobetónových konštrukciách v interiéri a exteriéri. Realizátori majú znamenité skúsenosti s jeho použitím na stĺpoch a podperách mostov a viaduktov, oporných hrádzach, prístavných mólach, rôznych prefabrikovaných konštrukciách, ale aj na čelách balkónov, základových konštrukciách, dekoratívnych rímsach a pod.

 

Planiseal WR 100

Aplikácia výrobku

Prípravok je pripravený na priame použitie. Nanáša sa priamo na betónový povrch. Účinnosť Planiseal WR 100 závisí od hĺbky penetrácie, ktorá sa líši v závislosti od druhu a nasiakavosti betónu. Výrobok môže byť aplikovaný na veľkých plochách s použitím nízkotlakového airless nástreku alebo na menších plochách s valčekom. Pre dosiahnutie rovnomerného nasýtenia povrchu sa odporúča aplikácia vo dvoch vrstvách.

Planiseal WR100 5kg int 1
Planiseal WR100 5kg |

www.mapei.sk