Projekt Monarská alej II v Chorvátskom Grobe, okrese Senec.

Monarská alej II prinesie do Chorvátskeho Grobu byty aj materskú školu

Obec Chorvátsky Grob, v blízkosti bratislavskej mestskej časti Vajnory, má vyše 7-tisíc obyvateľov. Patrí do prvej päťky veľkých obcí na Slovensku a jej rozvoj pokračuje ďalšou bytovou výstavbou.

Investorská spoločnosť BW Development v roku 2023 vypracovala zámer výstavby obytného súboru Monarská alej II. v dvoch etapách. Spoločníkmi sú v nej bratislavské firmy W Properties a K2 Asset Management.

Lokalita je zastavaná prevažne rodinnými domami. Zámer zverejnený v apríli tohto roka v rámci procesu EIA má nultý variant a variant 1. Ten predstavuje výstavbu deviatich bytových domov typu A a B s tromi nadzemnými podlažiami a štvrtým ustúpeným, bez podzemného podlažia. Prinesie 48 bytových jednotiek a 302 parkovacích stojísk. Na jednotlivých podlažiach sa uvažuje s návrhom dvojizbových a trojizbových bytov. Na najvyššom podlaží budú byty s vyšším štandardom bývania. Investor pri rozhodovaní o mieste výstavby zvážil blízkosť obchodných prevádzok, okolitú infraštruktúru a dobré napojenie na cestnú komunikáciu.

Dotknuté územie sa nachádza na spojnici miestnej časti Čierna Voda a samotnou obcou Chorvátsky Grob, nad komunikáciou III/1059 smerom na sever pred mostom cez vodný tok Čierna Voda. V súčasnosti je na pozemkoch neudržiavaný trávnatý porast s remízkami. Pozemky po pravej strane lemuje potok a po ľavej strane cestné komunikácie.

Projekt Monarská alej II v Chorvátskom Grobe.
Projekt Monarská alej II v Chorvátskom Grobe. | Zdroj: EIA

Bytových domov typu A má byť 6 a typu B 3, rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že typ B má viac bytov (26), viac podlažnej, zastavanej plochy a obstavaného priestoru. Zámer uvádza v druhej etape výstavbu predškolského zariadenia so 6 triedami, ktorá doplní aktuálnu ponuku dvoch základných škôl s materskými školami v Chorvátskom Grobe.

Budova materskej školy v tvare písmena L sa prispôsobila parcele s dôrazom na natočenie k svetovým stranám. Má akcent terás a lodžií, ktoré vytŕčajú z objektu zo strany vstupu. V zadnej časti objektu sú hravo umiestnené okná. Budova je navrhnutá ako dvojpodlažná, s rovnakým počtom tried na podlaží. Každé podlažie disponuje jedálňou s kapacitou 1,5 triedy. V 1. nadzemnom podlaží bude výdajná kuchyňa so zázemím, odkiaľ sa bude distribuovať jedlo do jedální. Ostatné priestory sú venované vstupným, komunikačným, technickým priestorom a karanténnym priestorom. Druhé, nadzemné podlažie je určené ako zázemie pre zamestnancov.

Verejné priestory majú obsahovať zeleň, parky, jazierka, priestory na venčenie psov, šport a individuálnu rekreáciu, námestie a sieť okružných peších trás.

Obytný súbor Monarská alej II, Chorvátsky Grob, okres Senec
Bytové domy a predškolské zariadenie
Investor: BW Development
Počet bytových domov: 9
Počet bytov: 48
Počet parkovacích stojísk: 302
Náklady: 21 mil. €
Realizácia: 03/2024 – 03/2027
Stav: v príprave