Vizualizacia projekt Park City Living v Chorvátskom Grobe

Pre Park City Living v Chorvátskom Grobe bude dôležitá doprava

Polyfunkčný projekt Park City Living v katastri obce Chorvátsky Grob má byť rozsiahlym samostatne fungujúcim funkčným celkom pre veľký počet nových obyvateľov.

Zámer mestskej zástavby predložila česká spoločnosť Alizé Property ešte v marci 2021 do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Nezastavané územie má rozlohu takmer 290-tisíc m2. Nachádza sa v juhozápadnej časti katastrálneho územia Chorvátskeho Grobu, južne od existujúcej zástavby v obci a severne od hospodárskeho areálu v lokalite Triblavina. Na juhu susedí s nížinnou riekou Čierna voda, na západne s poľnohospodárskymi plochami, na východe a juhozápade je v kontakte s udržiavanými plochami pre budúcu zástavbu.

 Rez navrhovaným zámerom - projekt City Park Living
Rez navrhovaným zámerom – projekt City Park Living | Zdroj: EIA, zámer City Park Living, rok2021

Byty aj občianska vybavenosť

Okrem rezidenčnej časti so sekciovými a solitérnymi bytovými domami je súčasťou zámeru Park City Living široká ponuka občianskej vybavenosti vrátane obchodných priestorov, školských zariadení, zelene a parkov. V roku 2019 mal Chorvátsky Grob 6 200 obyvateľov. Po realizácii výstavby by k nim mali pribudnúť ďalšie tisíce.

Pre územie zastavané otvorenými, respektíve polootvorenými, obytnými blokmi bude hlavnou osou budúca ulica Javorová aleja vo východnej časti riešeného územia. Pre rozvoľnenú zástavbu blokovými bytovými domami to bude nový líniový verejný park.

Vizualizácie zámer City Park Living
Vizualizácie zámer City Park Living | Zdroj: EIA, zámer City Park Living, rok 2021

Dopravná infraštruktúra pre novú zónu

Obec v rozsiahlom stanovisku (jún 2022) k správe od rezortu životného prostredia (máj 2022) o hodnotení projektu okrem iného uvádza, že treba naplniť jej požiadavky na dopravnú infraštruktúru, dopravné uzly vo vnútri areálu s napojením na komunikáciu Javorová aleja. Ďalej ide o riešenie stykovej križovatky ulíc Pezinská a Javorová aleja. Stanovisko poskytla časopisu ASB starostka obce Vladimíra Vydrová.

Samospráva žiada, aby bola táto križovatka zrekonštruovaná na okružnú križovatku v réžii navrhovateľskej spoločnosti. Ďalšou požiadavkou je, aby firma v súvislosti s posúdením križovatky Čierna Voda – MÚK Triblavina zrealizovala samostatný by-pass s priebežným pruhom do nasledujúcej turbo-okružnej križovatky.

Obec sa prikláňa k variantu č. 2 zo zámeru, ktorý znamená viac zelených plôch, sadových úprav a reflektuje zmeny klímy aj vodozádržné opatrenia. Variant č. 1 obsahuje celkovo 136 717,4 m2 zelene vrátane zelene v teréne a na strechách a variant č. 2 má 144 526,8 m2 zelene.

Vizualizácie zámer City Park Living
Vizualizácie zámer City Park Living | EIA, zámer City Park Living, rok 2021

Obec žiada aj demografickú štúdiu

V súvislosti s výstavbou obec žiada, aby investor postavil občiansku vybavenosť súbežne s bytovou výstavbou a ako prvú zrealizoval dopravnú infraštruktúru v celej zóne. Plán organizácie stavebných prác má predložiť ešte pred začiatkom územných stavebných konaní.

Veľmi zaujímavá je požiadavka na predloženie demografickej štúdie o obsadenosti bytových domov v zámere Park City Living rezidenčná zóna VII.A s technickou a občianskou vybavenosťou.

Vizualizácie zámer City Park Living
Vizualizácie zámer City Park Living | Zdroj: EIA, zámer City Park Living, rok 2021

Na verejnom prerokovaní hodnotenia vplyvu projektu na životné prostredie (13. júna) sa zúčastnil aj starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory Michal Vlček, ktorý prezentoval výhrady k rezidenčnému projektu. Mesačník Vajnorské novinky napísal, že v prvej fáze, o ktorej sa rokovalo, by malo v Chorvátskom Grobe pribudnúť vyše sedemtisíc obyvateľov.

Pripomienky starostu sa týkali zaťaženia komunikácií v mestskej časti, keď obyvatelia novej lokality budú cestovať za prácou. „Demografický vývoj rovnako nenasvedčuje potrebe takejto mohutnej výstavby a tobôž nie v satelite Bratislavy,“ povedal Michal Vlček s tým, že postoj Vajnôr je nesúhlasný.

PARK CITY LIVING – rezidenčná zóna VII.A s technickou a občianskou vybavenosťou

Lokalita: Chorvátsky Grob, okres Senec
Predkladateľ: ALIZÉ PROPERTY
Architekti: SIEBERT + TALAŠ
Plocha riešeného územia: 282 975 m2
Predpokladané náklady: cca 250 až 300 miliónov eur
Počet parkovacích státí: 4 977
Celková podlažná plocha stavby – nadzemná časť: 253 998 m2
Podlahová plocha bývania (bytové jednotky): 240 806 m2
Podlahová plocha občianskej vybavenosti: 11 866 m2
Predpokladaný začiatok výstavby: 2023
Predpokladané ukončenie výstavby: 2026