bim

K použiteľnému informačnému modelu stavby vás privedie BEP

Building Information Modelling ako nástroj pre navrhovanie, realizáciu a prevádzku stavieb nie je pre etablovaných projektantov, investorov a stavebníkov žiadnou novinkou. Len málo z nich však vie, ako sa v praxi skutočne dopracovať k použiteľnému informačnému modelu stavby. Riešením je vykonávací plán BIM, najčastejšie označovaný skratkou BEP (angl. BIM Execution Plan).

BEP je jeden zo základných dokumentov, ktorý definuje pravidlá, kompetencie a spôsob spolupráce pri tvorbe informačného modelu stavby (BIM). Vzhľadom na to, že informačný model stavby môže byť zdieľaný, bez jasných pravidiel sa proces jeho tvorby nielen predlžuje, no môže viesť i k chybám, ktoré zvyšujú náklady na výstavbu.

„Napríklad autor projektu vykurovania by nemal mať oprávnenie robiť zásahy v BIM modeli, ktoré by mohli narušiť statiku. Vo vykonávacom pláne BIM by preto mali byť prehľadne určené osoby a ich zodpovednosť, procesy a väzby či spôsob komunikácie a zdieľania informácií medzi jednotlivými zúčastnením stranami,“ zdôrazňuje Mário Juščík, odborný garant vzdelávacej platformy Multi Comfort.

Pri väčších projektoch je dôležité používať nielen jednotné informácie pre všetky časti BIM, ale malo by v ňom byť uvedené aj to, aké všetky informácie má obsahovať. Jeho súčasťou je ideálne Úroveň potreby informácií (angl.  Level of Information Need – LOIN), ktorý definuje rozsah a podrobnosť nielen geometrie, ale aj informácií.

Úroveň potreby informácií (LOIN) obsahuje zoznam informácií k jednotlivým kategóriám prvkov vrátane toho, ktoré, kedy a ako sa budú vypĺňať počas jednotlivých stupňov projektu a ich úroveň podrobnosti v 3D modeli. Ako však upozorňuje Petr Vokoun zo spoločnosti BIM Project, BIM by sa nemal zavádzať bezhlavo, cieľom je zabrániť odovzdaniu príliš veľkého množstva informácií.

Do informačného modelu stavby možno vložiť veľké množstvo informácií, hoci investor ich v skutočnosti potrebuje len pár, a preto je potrebné venovať veľkú pozornosť pri zadávaní BIM projektu a tým tvorbe BEP. Mário Juščík podporuje tento prístup.

„Pri niektorých systémových konštrukciách Rigips uvádzame aj pätnásť parametrov, no nie všetky môžu byť dôležité pre konkrétny projekt. V prípade priečok pre potreby certifikácie vnútorného prostredia celkom postačujú údaje o vzduchovej nepriezvučnosti a tepelnom odpore.

Z hľadiska správy a údržby budovy je najmä pri technických zariadeniach budovy zasa dôležité poznať výrobcu a názov výrobku, pretože ak sa napr. pokazí povedzme filter na vzduchotechnike, správca budovy len klikne na daný objekt a BIM databáza mu ponúkne jeho presnú špecifikáciu.“

Problematiku formulácie požiadaviek na úspešný manažment BIM projektu riešia aj pracovné skupiny BIM asociácie Slovensko. „Pripravili sme bezplatný online nástroj, ktorý vás prevedie obsahovými súčasťami BEP.

Cieľom je pomôcť pri zorientovaní sa v problematike a vysvetliť potrebu formulácie kľúčových aspektov vykonávacieho plánu BIM, aby sa predišlo nedorozumeniam medzi objednávateľom a dodávateľom,“ približuje Tomáš Funtík, viceprezident asociácie.

Ak by sme sa na problematiku pozreli z pohľadu aktuálneho stavu na Slovensku, tak môžeme konštatovať, že pri riadení procesov a projektov v zmysle požiadaviek formulovaných v BEP (vykonávací plán BIM) až 67 % z aktívnych používateľov, ktorí sa hlásia k aktívnemu využívaniu BIM na projektoch, dnes neriadi procesy na základe BEP.

Len 6 % spoločností má BEP implementovaný na všetkých BIM projektoch. Myslíme si, že nízke využitie BEP je jednoznačne spôsobené …

Celý článok si môžete prečítať na www.multicomfort.sk, kde nájdete vzdelávacie kurzy a množstvo unikátnych odborných článkov, príspevkov a blogov. Zaregistrujte sa a buďte architektom svojej odbornosti.

Zdroj: PR článok Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.