Vizualizácia vnútorného bloku v obytnom súbore Agadu

Ďalšia výstavba v Dúbravke. V pláne sú štyri bytovky aj materská škola

Výrobu a sklady na západe Bratislavy nahradí zástavba bytových domov, komerčné kancelárske priestory, občianska vybavenosť a zeleň. Spoločnosť AGADU s jediným spoločníkom HORFIN podala do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer s názvom Obytný súbor AGADU. Predpokladom výstavby v brownfielde bude asanácia všetkých objektov v areáli, ktorý vybudovali v druhej polovici minulého storočia. Obytný súbor vznikne po etapách.

Výrobu a sklady na západe Bratislavy nahradí zástavba bytových domov, komerčné kancelárske priestory, občianska vybavenosť a zeleň. Spoločnosť AGADU s jediným spoločníkom HORFIN podala do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer s názvom Obytný súbor AGADU. Predpokladom výstavby v brownfielde bude asanácia všetkých objektov v areáli, ktorý vybudovali v druhej polovici minulého storočia. Obytný súbor vznikne po etapách.

 Areál je z južnej strany ohraničený slepou Dúbravčickou ulicou, zo západnej strany Agátovou ulicou, zo severnej strany doteraz nezastaveným rozvojovým územím a z východnej strany plochou ochrannej a izolačnej zelene, oddeľujúcej koridor diaľnice D2 a železnice od sídliska Dúbravka.

 Zástavbu budú tvoriť štyri bytové domy v tvare písmen L a U aj dve bodové budovy občianskej vybavenosti. Vznikne štruktúra otvorených a polootvorených dvorov, ktoré vytvoria vonkajšie verejné, poloverejné a neverejné priestory. Na nádvoriach pred/medzi objektmi vzniknú úseky upravených plôch v rovine, vo zvyšných priestoroch medzi objektmi či nádvoriami bude výškový rozdiel riešený svahovaním terénu tak, aby sa dalo prechádzať územím pešo.

Detské ihrisko v obytnom súbor Agadu.
Detské ihrisko v obytnom súbor Agadu. | Zdroj: EIA

Ďalším cieľom je vytvoriť verejný priestor, ktorý je pochôdzny a krajinársky upravený, kde môžu obyvatelia oddychovať. V centrálnej polohe bude hlavným prvkom lokálne námestie, ktoré prepojí priestor na park, centrálne ihrisko a komunitné centrum. Na námestie nadviažu spevnené plochy a terénne úpravy pri západnej strane komunitného centra. Budú formované tak, aby vznikol výškový rozdiel, ktorý vytvorí priestor amfiteátra s voľným predpolím.

Na okraji územia sa park plynulo spojí s bujnou vegetáciou susednej funkčnej plochy ochrannej a izolačnej zelene. Zelené plochy budú umiestnené čiastočne na porastenom teréne, čiastočne nad podzemnou stavbou garáže.

 Bytovky budú mať výšku šesť až osem nadzemných podlaží, výška polyfunkčného objektu je navrhnutá na štyri až šesť nadzemných podlaží, komunitné centrum bude mať jedno nadzemné podlažie. Menšie byty sú navrhnuté ako jednostranne orientované, väčšie byty ako priečne prevetrávané, resp. rohové. Na prvom nadzemnom podlaží budú byty s predzáhradkami, na najvyšších podlažiach zasa byty s terasami.

 

V rámci občianskej vybavenosti sa počíta s dvojtriednou škôlkou. V dvojpodlažných suterénoch sa navrhujú podzemné garáže, sklady, pivničné kobky a technologické priestory. V prvom podzemnom podlaží každého objektu budú umiestnené „cyklohuby“ s možnosťou samostatného vchodu z exteriéru – z priľahlého chodníka na úrovni terénu.

V južnej časti územia v nadväznosti na susedný priestor námestia bude umiestnený objekt kaviarne a komunitného centra, ktorý je navrhovaný s jedným nadzemným podlažím a bez podpivničenia.

Koordinácia objektov obytného súboru Agadu v Bratislave
Koordinácia objektov obytného súboru Agadu v Bratislave | Zdroj: EIA

V obytnom súbore bude aj polyfunkčný objekt so štyrmi až šiestimi nadzemnými podlažiami, kde bude administratíva vo forme „mikrooffice“ – menšie samostatné kancelárie. V parteri je navrhovaný priestor obchodu, služieb s možnosťou ich samostatného prepojenia s nadväzným priestorom na druhom nadzemnom podlaží.

Jeho súčasťou bude bytový trakt do výšky štvrtého nadzemného podlažia so samostatným komunikačným jadrom a vlastným vchodom s bytmi menších kategórií. Byty na prvom nadzemnom podlaží budú mať predzáhradky. V jednopodlažnom suteréne bude spoločná podzemná garáž, sklady, pivničné kobky a technologické priestory.

Obytný súbor AGADU, Bratislava-Dúbravka

Investor: AGADU
Architekt: šujan_stassel
Parkovanie: 829
Náklady: 53,2 mil. eur
Stav: EIA
Realizácia: 2. Q 2025 – 4.Q 2029