Pohľad na projekt WatsoNova z Watsonovej ulice

Areál košických Východoslovenských tlačiarní nahradí štvrť Rezidencia Letná

V priebehu niekoľkých rokov sa tento brownfield zmení podľa investora –skupiny CTR na pozemok s prevažne bytovou funkciou doplnenou podielom komerčných plôch a služieb.

Projekt Rezidencia Letná bude v metropole východného Slovenska v poradí piatym a najväčším projektom v rámci celej skupiny. V súčasnosti CTR dokončuje výstavbu Rezidencie Albelli s 327 bytmi, supermarketom a komerčnými plochami na hranici centra mesta. Termín dokončenia stavby je stanovený na záver roka 2022.

Česko-slovenská spolupráca na projekte

CTR vyhlásila vyzvanú medzinárodnú architektonickú súťaž na brownfield nevyužívaných tlačiarní zo 60. rokov minulého storočia na území mestskej časti Košice-Sever v januári tohto roka. Zvíťazil v nej návrh českého štúdia Kuba & Pilař architekti, do podoby dokumentácie pre územné konanie dopracuje víťazný návrh v spolupráci s košickými architektmi z kancelárie KOPA-DESIGN.

Člen poroty a riaditeľ divízie Real Estate skupiny CTR Ján Horváth v auguste povedal, že víťazný návrh predstavil najucelenejší koncept polyfunkčnej štvrte. Tá nadväzuje na okolitú zástavbu s veľkým dôrazom na živý parter a funkčnosť jednotlivých celkov areálu.

Rezidencia Letná v Košiciach, pohľad zo Starej spišskej cesty
Rezidencia Letná v Košiciach, pohľad zo Starej spišskej cesty | Zdroj: CTR

Polyfunkčný súbor s hotelom

Územie budúcej zástavby pod košickou Kalváriou je v blízkosti objektu amfiteátra a hraničí s pozemkom obchodnej akadémie, ulicou Watsonova, parčíkom, Starou spišskou cestou a po Sládkovičovej ulici vedie po okraj hranice areálu obchodnej akadémie.

Developer tam chce postaviť polyfunkčný súbor s objektmi na bývanie a polyfunkčnými objektmi s občianskou vybavenosťou, obchodnými priestormi, nájomnými kanceláriami, apartmánovým hotelom a s doplnkovými funkciami.

Zámer má v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnené právoplatné rozhodnutie k 29. júlu 2022 s tým, že nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení činnosti.

Pohľad na námestie v projekte Rezidencia Letná v Košiciach
Pohľad na námestie v projekte Rezidencia Letná v Košiciach | Zdroj: CTR

Poplatok si rozdelia mesto a mestská časť

V novembri 2021 podpísal developer s mestom Košice memorandum o spolupráci, v ktorom sa dohodli na realizácii vyvolaných investícií developerom. Poplatok za rozvoj, ktorý zaplatí developer mestu, má byť približne 2 milióny eur. Polovica z neho je určená pre mestský rozpočet s následnou investíciou do dopravnej infraštruktúry, druhá polovica bude určená mestskej časti Košice-Sever na financovanie rozvojových projektov.

Územie zreguluje územný plán zóny

Areál bývalých tlačiarní je spojený s návrhom územného plánu zóny Košice-Tlačiarne, ktorého obstarávateľom je mesto. Zverejnilo ho na svojom webovom sídle v júni a bude o ňom rokovať v súlade s procesmi územného plánovania. Cieľom je obstaranie územnoplánovacej dokumentácie pre reguláciu územia v zmysle výsledkov súťaže návrhov Štvrť Letná Košice.

Developer sa vyjadril, že nový architektonický návrh je v súlade s územným plánom zóny a dbá na kvalitu verejného priestoru, zachovanie priechodnosti územia a doplnenie prevažujúcej funkcie bývania o vhodný mix obchodov, služieb a občianskej vybavenosti. Tie budú situované v živom parteri pozdĺž Watsonovej ulice a na priestranstve smerom k Festivalovému námestiu.

Polyfunkčná obytná zóna Rezidencia Letná

Lokalita: Košice
Investor: CTR Letná
Architekti: Kuba & Pilař architekti (ČR)
Rozloha pozemku: 30 000 m2
Stav: v príprave

Júlia Vašková, Monika Voleková