Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály

V júni 2019 sa začali dlho plánované práce na rekonštrukcii električkovej trate. Mestská koľajová doprava je dôležitou súčasťou mestskej hromadnej dopravy, odľahčujúca preplnené cestné komunikácie. Modernizácia električkovej Dúbravsko-karloveskej radiály prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu cestujúcich na tejto trase. Modernizácia úseku s dĺžkou 6 767 m zahŕňala výmenu električkového zvršku a spodku s odvodnením, modernizáciu 13 zastávok, 17 priecestí, 18 priechodov pre peších, úpravu 2 podchodov, modernizáciu trakčného vedenia a meniarní, modernizáciu osvetlenia aj úpravu cestných komunikácií a inžinierskych sietí.

Mesto Bratislava, Bratislava - Dúbravka
Stav Dokončené
Súvisiace
Súvisiace