Senec Park City Living

Park City living

Riešené územie je určené na výstavbu rezidenčných objektov doplnených funkciami obchodu, služieb a rekreácie s cieľom vytvorenia plnohodnotného mestského prostredia. Jednotlivé objekty majú moderný architektonický výraz a sú hmotovo a funkčne odlíšené.

Mesto Chorvátsky Grob
Stav EIA
Developer ALIZÉ PROPERTY
Architekt Siebert, Talaš
Segment Bývanie