Novy Istropolis

Nový Istropolis

Nový Istropolis predstavuje víziu novej mestskej štvrte, kde sa stretáva rezidenčná funkcia s administratívnou, citlivo prepojená kvalitnými verejnými priestormi a kultúrno-spoločenskou sálou v centre pozornosti. Rezidenčná časť bude mať všetky predpoklady príjemného komunitného bývania, administratívna funkcia bude zastúpená dvomi objektmi.

Mesto Bratislava, Bratislava - Nové Mesto
Stav V príprave
Developer Immocap
Súvisiace
Súvisiace