Dialnica D1

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Stavba D1 Budimír – Bidovce v blízkosti Košíc predstavuje jednu z najväčších cestných stavieb v Českej a Slovenskej republike. Takmer 15 km diaľnice vedie pomerne zložitým reliéfom územia, čo si vyžaduje výstavbu 23 mostných objektov. Okrem štandardných mostov z predpätých tyčových prefabrikátov a predpätých monolitických doskových mostov s tromi a so štyrmi poľami je tu množstvo väčších estakád s predpätými jednotrámovými či dvojtrámovými nosnými konštrukciami s dĺžkou viac ako 500 m. Tiež sú tu dva prefabrikované ŽB oblúkové mosty a dva spriahnuté oceľobetónové mosty. Najväčším a z hľadiska technológie výstavby najzaujímavejším mostom je objekt SO 208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197 navrhnutý v inundačnom území.

Mesto Košice
Stav Dokončené
Developer mageba Slovakia
Architekt SKANSKA SK