KÚT 12, Banská Bystrica
Galéria(4)

Kút 12

História meštianskeho domu v Banskej Bystrici sa začína v 15. storočí. V kúte námestia vznikol malý, jednopodlažný, neskorogotický dom. Zámerom súčasného majiteľa domu bolo vybudovať komplexnú gastro prevádzku, pokiaľ možno v celom objekte.

V rámci úprav interiérov bola cieľom ich obnova v pôvodnom historickom rozsahu. Ďalej sme chceli eliminovať nánosy 20. storočia, priestory zjednodušiť, staré siene zväčšiť na pôvodné rozmery, odstrániť novšie vrstvy materiálov, ukázať plné rozsahy klenieb a štukovej výzdoby.

KÚT 12, Banská Bystrica
KÚT 12, Banská Bystrica
KÚT 12, Banská Bystrica
KÚT 12, Banská Bystrica

 

Mesto Banská Bystrica
Stav Dokončené
Investícia 1,2 mil. €
Developer Smartfood
Rok začiatku 2018
Rok dokončenia 2022