Budova bývalej Advokátskej komory v Martine

Citlivá obnova martinskej Advokátskej komory zachovala pamiatkové prvky. Zvažujú tu aj múzeum

Partneri sekcie:

Bývalá administratívna budova Advokátskej komory pre Slovensko a Podkarpatskú Rus (1923) v Martine sa po dvoch etapách rekonštrukčných prác môže stať multifunkčným priestorom pre potreby mestskej samosprávy aj komerčný prenájom. Práce na obnove sa začali v októbri 2018 a mali by sa skončiť v máji 2024.

V budove komory boli situované reprezentatívne a administratívne priestory advokátskej komory, ubytovacie a bytové priestory zamestnancov a obchodné priestory na prízemí. Advokátska komora sídlila v budove v rokoch 1923 až 1944. Projektoval ju Ján Palkovič a stavbu zrealizovala firma Hlavaj – Palkovič – Uličný. Od 50. rokov 20. storočia bol objekt Okresným domom detí a mládeže, neskôr pionierov a mládeže. Od roku 1993 je Centrom voľného času Kamarát.

 „Uvažujeme, že by tu malo byť v niektorých priestoroch aj mestské múzeum. Časť priestorov môžeme použiť na reprezentačné účely, ale sú tu aj priestory, ktoré budeme určite ponúkať aj na komerčné využitie,“ uviedol primátor Martina Ján Danko  tým, že výsledok je v rukách mestských poslancov, pretože udržateľnosť budovy nebude lacná.

ASB oslovil architekta obnovy Otta Gáťu, ktorý sa podieľal na viacerých projektoch obnovy pamiatkovo chránených objektov, ako napríklad Turčianska galéria, Turčianske múzeum Andreja Kmeťa či Vila Dr. J. Kohúta v Martine. Mesto vybralo architekta súťažou.

Obnova interiéru budovy bývalej Advokátskej mory v Martine
Obnova interiéru budovy bývalej Advokátskej mory v Martine | Zdroj: mesto Martin

„Pred obnovou bola budova poznačená opotrebovaním stavebných konštrukcií vzhľadom na jej vek a zásahmi, ktoré súviseli s doterajšími zmenami využívania objektu,“ opísal stav budovy Gáťa. Išlo napríklad o nevhodne inštalované centrálne vykurovanie, narušené a znehodnotené stavebné prvky tvoriace podstatu pamiatkových hodnôt objektu. Nedávno pred obnovou objektu boli vymenené okná.

Pred obnovou spracovali predprojektovú dokumentáciu architekti Milan Marček (Pasportizácia a návrh obnovy pamiatkovo chránených prvkov) a Otto Gáťa (zámer obnovy kultúrnej pamiatky).

K samotnému projektu obnovy Krajský pamiatkový úrad Žilina nemal zásadné pripomienky. Počas stavebných prác sa vyskytli niektoré skutočnosti, ktoré v čase spracovania projektovej dokumentácie neboli zrejmé, ako napríklad farebnosť a maliarska výzdoba interiérových omietok v niektorých priestoroch, neúnosnosť časti pôvodných stavebných konštrukcií. „Tieto skutočnosti boli po konzultáciách a odsúhlasení s pamiatkovým úradom vyriešené,“ doplnil Gáťa.

Práce v budove bývalej Advokátskej komory v Martine
Práce v budove bývalej Advokátskej komory v Martine |

Zdôraznil, že pri rekonštrukcii išlo najmä o zachovanie prvkov, ktoré napĺňajú pamiatkovú podstatu objektu. Okrem celkového výrazu objektu a jeho vnútorných dispozičných väzieb sú pri obnove zachovávané pôvodné stavebné prvky, ako napríklad pôvodné dlažby, štuková výzdoba, kamenné schody, zábradlia, kovové výplne a dvere, ktoré boli pôvodné a dali sa zachovať.

Cieľom obnovy v prvej etape bola podľa architekta Gáťu obnova vonkajšieho plášťa budovy, omietok vrátane strešnej krytiny a komínových telies, prístavba výťahovej šachty, obnovenie zamurovaných obchodných výkladov na prízemí objektu a debarierizácia hlavného vstupu objektu.

Zachovaná dlažba a architektonické prvky v budove bývalej Advokátskej komory v Bratislave.
Zachovaná dlažba a architektonické prvky v budove bývalej Advokátskej komory v Bratislave. | Zdroj: mesto Martin

Druhá etapa sa dotkla obnovy vnútorných priestorov, čiastočnej zmeny dispozície, doplnenia sociálnych zariadení, úpravy povrchov a dverí, výmeny technickej infraštruktúry, doplnenia potrebných vzduchotechnických inštalácií a rekonštrukcie vykurovacieho systému. „Z pohľadu energetickej úspornosti bolo realizované zateplenie trámového stropu medzi najvyšším podlažím a podkrovím,“ uviedol architekt.

Na poschodí budú situované reprezentatívne priestory mesta – multifunkčná sála so zázemím, s výstavným priestorom a kanceláriami. Priestory na prízemí sú pripravené na komerčné využitie a priestory na druhom poschodí na prenajímateľné kancelárie.

Obnova bývalej administratívnej budovy Advokátskej komory pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, Martin

Investor: mesto Martin
Architekt: Otto Gáťa
Zhotoviteľ: BM – MONT
Náklady na 1. etapu: 455-tísíc €
Náklady na 2. etapu: 1,549 mil. €
Predpokladané ukončenie realizácie 2. etapy: máj 2024
Realizácia: 10/2018 – 05/2024