Partneri sekcie:

V parlamente je opäť návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania

Boris Kollar
Zdroj: Národná rada SR

Návrh má zabezpečiť výstavbu 10-tisíc štátnych nájomných bytov do piatich rokov a znížiť ceny nájomného bývania o 30 percent.

Hnutie Sme rodina opätovne predložilo do parlamentu prostredníctvom poslanca Miloša Svrčeka návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania. Ten má zabezpečiť výstavbu 10-tisíc štátnych nájomných bytov do piatich rokov. Pôvodný návrh stiahla strana na žiadosť koaličných partnerov, ktorí sa s ním chceli oboznámiť.

Podľa lídra hnutia Borisa Kollára v prípade naštartovania výstavby štátnych nájomných bytov sa majú ceny nájomného bývania znížiť o 30 percent. Je presvedčený, že efektívna výstavba štátnych nájomných bytov si vyžaduje nielen nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého, ktorý má urýchliť stavebné konania, ale aj predmetný návrh zákona.

Zákon podľa hnutia už v prvom roku prinesie pri výdavkoch vo výške dvoch miliónov eur do štátneho rozpočtu viac ako 1,5 milióna eur, v druhom roku viac ako 14,7 milióna eur, v treťom roku takmer 20,6 milióna eur a v štvrtom roku takmer 31 miliónov eur.

Návrh zákon vytvára regulačný rámec na to, aby si mladí ľudia i zamestnanci v štátnom aj súkromnom sektore s priemernými príjmami mohli dovoliť vlastné bývanie., tvrdí Holý. Títo ľudia vplyvom nárastu cien nehnuteľností, ako aj dlhodobou nečinnosťou štátu túto možnosť stratili.

Výstavba nájomného bývania sa má zrealizovať garanciou štátu bez zaťaženia štátneho rozpočtu a verejných financií. Holý je presvedčený, že výstavba štátnych nájomných bytov bude mať naopak výrazný pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Predpokladá, že prvé byty budú môcť byť odovzdané už v roku 2023, pričom verí, že budúcim nájomcom sa odovzdá do roku 2030 okolo 100-tisíc bytov. Výstavba sa bude sústreďovať do krajských miest a do ich okolia.

Pod priemerom EÚ

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Na Slovensku aktuálne chýba podľa Miloša Svrčeka približne 220-tisíc bytov, pričom fyzický nedostatok bytového fondu je spôsobený pružnosťou stavebného priemyslu reagovať na neustále rastúci dopyt po bývaní, ktorý brzdí zastaraný stavebný zákon a dĺžka získania stavebného povolenia.

S neustálym rastom cien nehnuteľností a sprísňovaním podmienok na hypotekárnom trhu však narastá skupina obyvateľov, ktorí si aj napriek trvalému príjmu nie sú schopní zabezpečiť vlastné bývanie, alebo táto forma bývania predstavuje z dlhodobého hľadiska neúnosné finančné zaťaženie domácnosti.

Hnutie je presvedčené, že rozvinutý a diverzifikovaný sektor bývania je nevyhnutným predpokladom pre uspokojenie potrieb všetkých skupín obyvateľstva. Segment nájomného bývania predstavuje na Slovensku iba okrajovú formu bývania.

Podľa údajov z Eurostatu za rok 2019 tvorí nájomný sektor iba 9,1 percenta z bytového fondu. „Nájomné bývanie je preto téma, ktorá v posledných rokoch vzbudzuje čoraz väčšiu pozornosť, a to najmä z dôvodu čoraz väčšej nedostupnosti vlastného bývania pre narastajúcu skupinu obyvateľstva. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa vlastné bývanie stáva nedostupným, je významné zvýšenie trhových cien bytov a súčasne sprísnenie podmienok zo strany Národnej banky Slovenska na získanie hypotekárnych úverov,“ upozornil Miloš Svrček.

SITA