Slovenské stavebníctvo sa odráža odo dna. Ale veľmi pozvoľna

slovenske stavebnictvo sa odraza odo dna. ale velmi pozvolna

Slovenské stavebníctvo klesá už piaty rok, pri porovnávaní tohtoročných výkonov z januára až septembra tohto roku sa sektor oproti roku 2008 prepadol o 33,2 percent. Ako ale ukazujú najnovšie údaje, táto situácia by sa mala začať meniť. Slovenské stavebné spoločnosti očakávajú, že v budúcom roku by sa výkon ich sektoru mal po predchádzajúcich piatich rokoch konzistentných poklesov už začať stabilizovať.

Podľa najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2013 očakávajú riaditelia týchto firiem v budúcom roku stabilizáciu a veľmi mierny rast výkonu sektoru o 1,3 percenta. Problémy a prepad objemu práce od roku 2008 sa dotkli tiež projektových spoločností. I tie ale teraz očakávajú blížiacu sa stabilizáciu výkonu svojho sektoru (nepatrný rast o 0,7 percenta). Táto stabilizácia by mala postupne prejsť do pozvoľného rastu v roku 2015. Zhodujú sa na tom riaditelia firiem v oboch segmentoch – riaditelia stavebných firiem očakávajú v roku 2015 rast stavebných výkonov o 3,4 percenta, predstavitelia projektových firiem o 2,9 percenta. Stabilizácia a následný pozvoľný rast by sa mal tiež prejaviť na mierne lepšom vývoji tržieb stavebných (rast o 1,9% v 2014, v 2015 o 3,3%) i projektových spoločností ( v 2014 o 2,0%, v 2015 o 4,3%).

Jedným z hlavných problémov ale zostávajú aktuálne príliš veľké kapacity, ktoré sa stále neprispôsobili poklesu dopytu. Nedostatočný dopyt a menší objem zákaziek už v minulosti viedol k prepúšťaniu a znižovaniu kapacít v troch zo štyroch stavebných firiem. Najviac celá tretina firiem očakáva, že v tomto trende bude musieť ešte v budúcom roku pokračovať. Situácia v sektore projektových firiem je podobná, plných 22% kapacít je bez využitia a väčšina spoločností očakáva, že interné reštrukturalizácie nepomôžu a 14 firiem bude musieť trh úplne opustiť.

Ďalším z problémov, ktorý trápi trh a priamo vyplýva z  vysokého objemu nadbytočných kapacít na trhu sú zhoršujúce sa ceny projektových prác. Tie sa od roku 2008 prepadli až o 31 percent. Približne každá piata projektová   spoločnosť (22%) je naviac ochotná vziať zákazku i s nulovou alebo zápornou maržou, čo len zvyšuje boj o prežitie medzi jednotlivými kanceláriami. Nízke ceny sa tiež prejavujú na kvalite spracovávaných projektových dokumentáciách – až jedna z troch projektových spoločností (36%) potvrdzuje, že nie je schopná zaistiť predchádzajúcu kvalitu svojich prác a s ohľadom na nízke realizačné ceny kvalitu svojich prác znižuje.

Situácia v oblasti stavebných spoločností a tržného prostredia je taktiež náročná. Ako ukazujú závery Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva 2013/H2, ktoré sa konalo v Bratislave 2. decembra, až štvrtina firiem potvrdzuje (25%), že realizuje stavby pod hranicou bezpečnej ceny a 67% stavebných spoločností je pri svojich realizáciách na hranici bezpečnej ceny.

Ako teda ukazujú závery, i napriek mierne sa zlepšujúcemu výhľadu, čo sa týka vývoja objemu stavebných i projektových prác v budúcich dvoch rokoch na Slovensku, bude ešte nutná konsolidácia trhu, ktorá povedie k narovnanie niektorých praktík (dumpingové ceny, zhoršená kvalita, atď.), ktoré sú v dlhodobom horizonte neudržateľné.

Výsledky podobného výskumu realizovaného v Českej republike v oblasti stavebných  ale i projektových firiem, je možné získať v Kvartálnej analýze českého stavebníctva Q4/2013 alebo Štúdii projektových spoločností 2013, ktoré sú k dispozícii k bezplatnému stiahnutie na www.ceec.eu.

Autor: Ing. Jiří Vacek, Ph.D., MIM
Riaditeľ spoločnosti, CEEC Research

ZDROJ: PR článok spoločnosti CEEC Research s. r. o.

–>

Komentáre