Partneri sekcie:
  • Ceresit

Výmena radiátorov z fondu opráv

image 88854 25 v1

Rozhodnutie o tom, že sa vlastníkom vymenia radiátory z fondu prevádzky, údržby a opráv, bolo prijaté v rozpore so zákonom a je neplatné.

Dobrý deň,

v bytovom dome sa rozhodlo, že sa budú meniť radiátory v bytoch zo spoločných peňazí (z fondu opráv). Niektoré byty majú už nové radiátory, im sa meniť nebudú. Vymenili si ich už skôr za svoje peniaze pri prerábaní bytu. Majiteľov, ktorí už majú nové radiátory, nechcú odškodniť. Chcem sa opýtať, či sa to takto môže riešiť. Tí majitelia, ktorí už nové radiátory majú, vlastne prispievajú ostatným na nové radiátory.
Ďakujem za odpoveď.

Radiátor v byte je súkromným majetkom vlastníka bytu ako súčasť jeho vybavenia. Keby si vlastníci pozreli svoje zmluvy o prevode, tam majú zadefinované vybavenie, ktoré si kúpili spolu s bytom. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv sa v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov používajú takto:
„Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.“
Definície podčiarknutých výrazov sú jednoznačne definované v § 2 tohto zákona.
Z uvedeného vyplýva, že prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv sa nemôžu použiť na opravy a údržbu bytu a jeho vybavenia. To znamená, že rozhodnutie o tom, že sa vlastníkom vymenia radiátory z fondu prevádzky, údržby a opráv, bolo prijaté v rozpore so zákonom a je neplatné.

Na otázku čitateľa odpovedala Ing. Otília Leskovská, 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.

Ilustračné foto: Dano Veselský