Ilustračné foto, správa budov

Rýchlotuhnúce lepidlá na lepenie dlažby

v spoločných priestoroch bytových domov alebo na schodiskách je potrebné použiť na lepenie podlahoviny, ako je napr. keramická dlažba, flexibilné lepidlá vhodné pri vysokom zaťažení. Pri požiadavke na rýchlu možnosť chôdze po podlahovine sa odporúča použiť rýchlotuhnúci variant.

Mapei Kerafl ex Quick S1

 • Balenie: papierové vrece, 23 kg
 • Spotreba: približne 2 až 5 kg/m2 (v závislosti od hrúbky vrstvy)
 • Orientačná cena: 32,61 €/23 kg
Mapei výmena Keraflex Quick S1 SZARY 25kg
Mapei výmena Keraflex Quick S1 SZARY | Zdroj: Mapei

Charakteristika

Špeciálne deformovateľné rýchlotvrdnúce cementové lepidlo na lepenie obkladových prvkov z keramiky, betónu a prírodného kameňa. Je vhodné na lepenie obkladových prvkov malého, stredného až veľkého formátu na deformovateľných podkladoch a miestach vystavených náročným prevádzkovým podmienkam. Umožňuje chôdzu po 2 až 3 hodinách.

PCI Pericol® FX Rapid

 • Balenie: papierové vrece, 25 kg
 • Spotreba: približne 1,8 až 4,2 kg/m2 (v závislosti od formátu dlažby)
 • Orientačná cena: 30,12 €/25 kg
PCI Pericol FX Rapid
PCI Pericol FX Rapid | Zdroj: PCI

Charakteristika

Špeciálne rýchlotuhnúce lepidlo so zníženým sklzom na lepenie všetkých typov keramických obkladov, dlažieb a kameňa (okrem citlivého na zmenu sfarbenia) na balkóny, terasy, obvodový plášť a podlahové vykurovanie.

Je vysokoodolné proti vode a mrazu a vhodné aj na lepenie obkladu na „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“. Lepidlo umožňuje chôdu už po 3 hodinách a je plne zaťažiteľné po 24 hodinách. Klasifi kácia podľa STN EN 12004: C2FT.

Baumit Baumacol FlexTop Speed

 • Balenie: papierové vrece, 25 kg
 • Spotreba: 3 kg/m2 (v závislosti od formátu dlažby)
 • Orientačná cena: 26,40 €/25 kg
Baumacol FlexTop Speed
Baumacol FlexTop Speed | Zdroj: Baumacol

Charakteristika

Rýchlotuhnúce fl exibilné lepidlo triedy C2FT S1 (podľa STN EN 12004) na lepenie obkladov a dlažby v interiéri aj exteriéri. Je vhodné na rýchle kladenie keramického obkladu a dlažby, platní, mozaikovej keramiky, lepenie jemnej kameninovej dlažby.

Obzvlášť je vhodné na lepenie obkladových prvkov väčších formátov a gresového obkladu, na rýchle obkladanie väčších plôch alebo na lepenie obkladu na obklad. Môže sa použiť aj na lepenie na plochy s vyšším tepelným a statickým zaťažením. Lepidlo umožňuje chôdzu po 3 hodinách.

Murexin Lepiaca malta Flex XL

 • Balenie: papierové vrece, 25 kg
 • Spotreba: približne 5 až 10 kg/m2 (v závislosti od formátu dlažby)
 • Orientačná cena: 34,55 €/25 kg
Murexin XL latvany
Murexin XL latvany | Zdroj: Murexin FleX XL

Charakteristika

Flexibilná, rýchlejšie hydraulicky tuhnúca lepiaca malta vystužená vláknami, triedy C2FT S1 (podľa STN EN 12004). Je vhodná na lepenie keramických obkladov a dlažieb, jemnej kameniny, mozaiky, umelého kameňa, klinker obkladov na bežné minerálne podklady pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení.

Tiež je vhodná na lepenie obkladu na obklad a lepenie dlaždíc na hydroizolačné stierky. Odporúča sa najmä pre veľkoformátové dlaždice, ale aj pre extra tenké dlaždice z jemnej kameniny, tmavé a nepriesvitné dlaždice, ako aj pre vysoké zaťaženie a frekventované priestory. Lepidlo umožňuje chôdzu po 4 až 6 hodinách.

Ceresit CM 14 Express

 • Balenie: papierové vrece, 25 kg
 • Spotreba: približne 2,9 kg/m2 (veľkosť dlažby do 250 mm)
 • Orientačná cena: 28,25 €/25 kg
CM14 EXPRESS
CM14 EXPRESS | Zdroj: Ceresit

Charakteristika

Rýchloschnúce zlepšené cementové lepidlo triedy C2FE (podľa STN EN 12004) na rýchle lepenie obkladov a dlažieb z keramiky, dosiek z betónu a prírodného kameňa nenáchylného na prefarbenie na stabilné aj kritické podklady (ako napr. betón, existujúci obklad alebo existujúca dlažba a pod.).

Vhodné je aj na podlahové vykurovanie, schodiská, balkóny a terasy. Odporúča sa na opravné práce v bytových a priemyselných budovách, predovšetkým tam, kde sa predpokladá zvýšené zaťaženie. Je určené na použitie v interiéri aj exteriéri. Chôdzu umožňuje už po 1,5 až 2 hodinách.

Rýchlotvrdnúce lepidlo na obklady a dlažbu FAST FX

 • Balenie: papierové vrece, 12 kg
 • Spotreba: približne 2,5 až 6 kg/m2 (v závislosti od formátu dlažby a podkladu)
 • Orientačná cena: 11,23 €/12 kg
Rýchlotvrdnúce lepidlo na obklady a dlažbu FAST FX
Rýchlotvrdnúce lepidlo na
obklady a dlažbu FAST FX | Zdroj: C2FT

Charakteristika

Rýchlotuhnúce lepidlo triedy C2FT (podľa STN EN 12004) určené na lepenie obkladov, dlažieb a mozaiky v interiéri aj exteriéri, na podlahy a steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery a sadrokartónové steny (po predchádzajúcom ošetrení penetračným náterom).

Vhodné je aj na vnútorné natreté steny (za predpokladu, že náter je pevne ukotvený k podkladu), na staré podlahy a dostatočne vyzreté betónové konštrukcie, podlahové vykurovanie alebo hydroizolačné systémy. Je odolné proti vode a mrazu. Chôdzu umožňuje po 4 hodinách. www.denbraven.sk

Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami