Náladu ľudí žijúcich na sídlisku určuje aj Spokojné bývanie

Náladu ľudí žijúcich na sídlisku určuje aj Spokojné bývanie

Merať spokojnosť ľudí s bývaním v prevažne panelákových domoch, alebo ju kvalitatívne vyhodnocovať, je veľmi ťažké. Na druhej strane však existujú kritériá spokojného bývania, ktoré predstavujú objektivné fakty. Ak správcovská spoločnosť zaznamená v priebehu dvoch rokov 100-percentný nárast …

Znižovanie spotreby tepla v bytových domoch na Slovensku

Takmer všetky bytové domy na Slovensku musia riešiť otázku úsporných opatrení zameraných na znižovanie spotreby tepla. Nie každým opatrením sa však dosiahne požadovaný efekt. Nesprávne poradie obvykle realizovaných krokov môže priniesť aj finančnú stratu. Aká …
Slovníček pojmov vo facility managemente: A až F

Slovníček pojmov vo facility managemente: A až F

Facility management je odbor, ktorý zatiaľ nemá v slovenskom jazyku ustálenú terminológiu. Preto sa v praxi často používajú výrazy v angličtine. Na zjednodušenie komunikácie vám prinášame slovníček pojmov používaných vo facility managemente.
Neplatiči – hrozba správcovskej spoločnosti

Neplatiči – hrozba správcovskej spoločnosti

Neplatič v dome je zlým snom pre každého správcu. Keď sa v jednom dome nájde viac neplatičov, zlý sen sa začína stavať nočnou morou. Navyše, správca nemusí riešiť iba neplatičov a s tým spojené finančné problémy, ale aj tlmiť …
Zvyšovanie bezpečnosti existujúcich výťahov na Slovensku

Zvyšovanie bezpečnosti existujúcich výťahov na Slovensku

Veľká časť existujúcich výťahov sa inštalovala na Slovensku ešte za čias Československa. Bezpečnostné riziká týchto výťahov sú vysoké a bude sa s nimi treba čo najskôr vysporiadať. Najreálnejšou cestou je postupné odstraňovanie bezpečnostných rizík – od tých, …
Možnosti financovania obnovy bytových domov

Možnosti financovania obnovy bytových domov

Vysoké účty za teplo a – paradoxne – nedostatočne vykúrené byty. Zatekajúca strecha a fasáda pripomínajúca filmovú kulisu v science-fiction o neutešenej budúcnosti ľudstva po prírodnej kataklizme. Ťažko odfukujúce či falošne si pospevujúce staré výťahy …
Development a facility manažment sú spojené nádoby

Development a facility manažment sú spojené nádoby

Facility manažment už ani na Slovensku nezostáva len na úrovni nesmelého objavovania aktuálnych svetových prístupov k správe budov, ktorou sa zaoberá nanajvýš hŕstka vedátorov. Význam aplikácie nástrojov facility manažmentu postupne preniká aj do povedomia širšej …
Facility management – efektívna forma spravovania budov

Facility management – efektívna forma spravovania budov

Facility management nachádza v našich podmienkach čoraz väčšie uplatnenie. V súčasnosti, keď sa pozornosť firiem stále viac zameriava na efektívne riadenie s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť vo vybranom trhovom segmente, stáva sa uplatnenie facility managementu nanajvýš aktuálne.