Nový hotel pri Vrbickom plese.
Galéria(7)

V Demänovskej doline sa má opäť stavať. Internetom koluje petícia za záchranu oblasti

Trenčiansky investor pripravuje pri vstupe do Demänovskej doliny výstavbu apartmánových a rekreačných domov. Zámer je pripravený v dvoch variantoch, odhadované náklady sú minimálne 18 miliónov eur bez DPH.

Ponuku ubytovania v blízkosti turisticky atraktívnej Demänovskej doliny chce rozšíriť trenčiansky investor Real 4 Trade, ktorý tu plánuje postaviť minimálne 38 rekreačných a polyfunkčných objektov. Zámer v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) už investor predložil odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši.

Nový hotel v Jasnej.
Nádrže na zasnežovanie na Zadnej vode (jeseň 2020).
Nový hotel pri Vrbickom plese.
Chalety.
Demänovská dolina v roku 2020.
Demänovská dolina v roku 2006.

Dva varianty investícií

Výstavba rezortu Pod Vápenicou je plánovaná v liptovskomikulášskej mestskej časti Demänová tesne pred vstupom do obce Demänovská dolina. Celková plocha zasiahnutého územia predstavuje viac ako 15 hektárov prevažne nelesnej vegetácie, pričom 60 percent výmery je vo vlastníctve investora a zvyšok v správe Slovenského pozemkového fondu.

Investičný zámer je pripravený v dvoch variantoch, pričom ten lacnejší s odhadovanými nákladmi vo výške 18 miliónov eur bez DPH počíta s výstavbou 29 rekreačných domov, 3 polyfunkčných domov s 32 bytovými jednotkami, 5 apartmánových domov s 60 bytovými jednotkami a rekreačného domu s 18 dvojlôžkovými apartmánmi.

Druhý variant je doplnený o ďalšie tri polyfunkčné domy a tiež tri apartmánové štvorpodlažné domy. Tým celkové odhadované náklady projektu presahujú 32 miliónov eur bez DPH. „Predpokladaný začiatok výstavby v oboch posudzovaných variantoch je marec 2022. Je možné, že výstavba navrhovanej činnosti bude prebiehať v etapách, čo má vplyv na predpokladaný termín ukončenia výstavby,“ uvádza vo svojom zámere investor.

Nový hotel v Jasnej.
Nový hotel v Jasnej. | Zdroj: predolinu.sk

Petícia za záchranu doliny

S výstavbou v tejto oblasti už dlhodobo mnohí nesúhlasia. Na internete sa minulý rok v novembri objavila Petícia za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy v Demänovskej doline, keďže, ako sa uvádza v znení petície, „v Demänovskej doline sa nachádza jedna z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku a medzinárodne známe Demänovské jaskyne s celkovou dĺžkou takmer 80 km“.

Iniciátorom petície je OZ pre Dolinu, no podporili ju aj občianska iniciatíva MY SME LES, organizácia Hikemates, OZ Za našu vodu, GREENPEACE či Asociácia prírodného turizmu. Podľa nich stupňujúci sa tlak ľudských aktivít, teda najmä výstavba, doprava a ťažba drevnej hmoty, vážne ohrozujú nenahraditeľné prírodné dedičstvo Slovenska. Iniciátori ponúkajú aj riešenia, ktoré by pomohli zlepšiť už aktuálnu situáciu.

Požadujú ukončenie výstavby a to tak, že by sa vyhlásila dočasná stavebná uzávera v Demänovskej Doline a zredukoval sa rozsah plánovej zástavby na súčasný stav.

Druhým riešením je zavedenie celoročnej nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina. Plán riešenia by chceli verejnosti predstaviť do konca mája tohto roka.

Demänovská dolina v roku 2006.
Demänovská dolina v roku 2006. | Zdroj: predolinu.sk

Dolinu tvorí rieka, nie cesta

„Prichádzame o mimoriadne a nenahraditeľné prírodné bohatstvo medzinárodného významu. Chceme to napraviť. Dolinu tvorí rieka, nie cesta,“ píše sa na stránke iniciatívy OZ pre Dolinu. Podľa nich je dohodobým problémom, že v národnom parku pribúdajú desiatky stavieb, chát a obrovských hotelov.

Ani s dopravou to nevyzerá najpriaznivejšie. Ako informujú, „tisíce aút dennodenne prechádzajú národnou prírodnou rezerváciou s 5. stupňom ochrany“.

Rozhiahle lesné plochy sa postupne menia na stavesniská, cesty a zjazdovky, čo výrazne vplýva na životné prostredie. Takéto zásahy do prostredia podľa nich predstavujú výraznú psychickú záťaž pre obyvateľov Liptova a aj pre návštevníkov.

„Urbanizovaná krajina v zbernej oblasti najdôležitejšieho zdroja pitnej vody Liptovskej kotliny zvyšuje tiež riziko znečistenia podzemných vôd, ktoré patria medzi kľúčové a nenahraditeľné prírodné zdroje,“ píšu na svojom webe predolinu.sk.

Demänovská dolina v roku 2020.
Demänovská dolina v roku 2020. | Zdroj: predolinu.sk

Druhá vlna kampane spustená

Iniciatíva My sme les v spolupráci s Občianskym združením pre Dolinu a Asociáciou prírodného turizmu spúšťa druhú vlnu kampane za zastavenie výstavby v Demänovskej doline. Cieľom kampane je vyzbierať zvyšných 18-tisíc podpisov pod petíciu za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy. Za tri mesiace od jej spustenia petíciu podpísalo 82-tisíc ľudí.

„Nedokázali sme ochrániť ani jednu z najvzácnejších dolín národných parkov Slovenska ako pred ťažbou, tak ani pred devastáciou spojenou s výstavbou, ktorá naďalej pokračuje. Demänovská petícia sa tak stáva apelom na zmenu zákonov, ktoré podobný scenár stále umožňujú. A to s cieľom ochrániť nielen Demänovskú dolinu, ale všetky vzácne územia tejto krajiny,“ povedal Karol Kaliský z My sme les.

Mimovládne organizácie chcú po vyzbieraní 100-tisíc podpisov predložiť do Národnej rady SR kľúčové návrhy na úpravu zákonov. A to tak, aby bola zabezpečená ochrana národných parkov pred developerskými projektami či náporom dopravy.

SITA, Soňa Búranová