Poistenie bytového domu

Poistenie bytového domu

Sneh, ktorý spadol zo strechy bytového domu a poškodil zaparkované auto. Prípadne poškodená strecha, ktorá sa preborila pod ťarchou snehu. Alebo zaplavené spoločné priestory bytového domu, do ktorých pretiekla voda z prasknutého potrubia. Všetky tieto škody majú …
Vyúčtovanie za rok 2008

Vyúčtovanie za rok 2008

Príprava a spracovanie ročného vyúčtovania plnení v spoločenstvách vlastníkov bytov začína naberať obrátky po prijatí poslednej faktúry za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov za predchádzajúci rok. Zvyčajne to začína od februára. Vyúčtovanie za predchádzajúci rok …
Cestovná mapa k euru

Cestovná mapa k euru

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r. o., usporiadala v dňoch 15. až 16. 10. 2008 v hoteli Sitno vo Vyhniach Konferenciu DOMUS – FINUS 2008. Konferencia bola určená pre užívateľov ekonomických informačných systémov DOMUS a FINUS, v ktorých sa spravuje …

Softvéry pre správu bytových domov

Počítačový program slúži predovšetkým ako interný nástroj správcu, prostredníctvom ktorého vytvára výstupy pre vlastníkov bytov v podobe zálohových predpisov a ročných vyúčtovaní služieb. Podstatne zjednodušuje prácu s existujúcimi dátami vlastníkov bytov a nameranými hodnotami spotreby médií, ale zároveň zvyšuje …