Spoločnosť ADONIS CONSULT etablovaná v oblasti environmentálnych auditov

Environmentálna poradenská firma ADONIS CONSULT s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá pôsobí na trhu už 15 rokov najmä v oblasti projektov EIA sa stala etablovanou spoločnosťou aj v oblasti environmentálnych auditov tzv. due dillgence. Ide o audity pri kúpe alebo predaji stavebných projektov.

Po úvodnom úspešnom environmentálnom audite projektu Nový Stein v roku 2013 realizovala v rokoch 2014-2018 due dilligence posúdenie ďalších významných stavieb ako Nákpuné centrum Laugaricio v Trenčíne, Twin City – Objekt A2.101, Obytný projekt Nuppu či Lake Side Park v Bratislave.

V tomto roku pomáhala s posúdením pripravovaných objektov na Bajkalskej ulici či jestvujúceho kancelárskeho objektu v atraktívnej zóne Eurovea. Predaj viacerých významných stavieb sa tak uskutočnil za účasti a posúdenia tejto spoločnosti.

Viac informácii nájdete na www.adonisconsult.sk.