Partneri sekcie:

Bytový súbor Dúbravy

image 82924 25 v1

Na konci bratislavskej Dúbravky, na križovatke ulíc Pri Hrubej lúke a Agátová, začala developerská spoločnosť Corwin Capital s výstavbou prvej etapy projektu Dúbravy.

„V prvej etape postavíme štyri bytové domy,“ vysvetľuje Ivan Valent zo spoločnosti Corwin Capital. „V druhej etape pridáme ďalšie štyri domy, čím dokončíme bezpečný mestský dvor vo vnútrobloku, ktorý bol kedysi pre bratislavské bývanie taký príznačný.“ V šesťposchodových domoch v susedstve obchodného centra Dubrawa budú jedno- až štvorizbové byty s plochou od 27 do 100 m2. V štandardnom vyhotovení sa ceny najmenších bytov začínajú na sume 62 000 €. Domy budú mať na prízemí spoločné kočikárne, počíta sa s výstavbou detského ihriska a zelených oddychových parkových plôch.

K zaujímavým prvkom projektu patria tiež komunitné záhrady a multifunkčné športové ihrisko, ktoré bude dokonca možné v zimných mesiacoch pretvoriť na ľadovú plochu.

DÚBRAVY
Miesto: Bratislava-Dúbravka
Developer: Corwin Capital
Architekt: MS Arch, Ing. arch. Monika Šutá
Začiatok a ukončenie výstavby 1. etapy: 5/2016 – 4. kvartál 2017
Počet bytov v 1. etape: 130

Zdroj: CORWIN CAPITAL