Energetický manažment – Webportál ista24

S novými technológiami diaľkových odpočtov od spoločnosti ista, ktoré dokážu odčítať a zobrazovať denné dáta z meracích prístrojov, môžete spotrebu energií regulovať efektívnejšie a jednoduchšie.

ANTRACIT Property rozbehol developerské projekty na Slovensku a v Česku

Individuálny prístup a riešenia. Vlastné lokality a realizácie. Komplexné služby od projektového návrhu až po údržbu nehnuteľnosti. To sú hlavné piliere, na ktorých rozvíja vlastné developerské aktivity spoločnosť ANTRACIT Property na Slovensku a v Česku.

Štúdium

Akreditované štúdium facility manegementu

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č. POA: 0473/2018/51/1).

Štúdium

Akreditovane štúdium správy bytového fondu

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa bytového fondu. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2021/25/1.