Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva

Ponúkaná cena stále patrí ku kľúčovým kritériám pri výbere dodávateľa, najmenšiu rolu hrá reklama

Zákazníci si vyberajú stavebné firmy predovšetkým podľa ponúkanej ceny, najmenšiu úlohu pri ich rozhodovaní, hrá reklama. Stavebné firmy, naopak, získavajú zákazky na základe dlhodobej spolupráce a osobných kontaktov. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

16. ročník konferencie Facility managment 2018

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie. Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Kongres Lepšia správa 2018

Kongres Lepšia správa 2018

Združenie pre lepšiu správu bytových domov organizuje prvý interaktívny kongres pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Prečo na Slovensko prinášame nový druh konferencie na tému spravovania bytového fondu a prečo by ste si ho nemali nechať ujsť?

Trh s bytmi

Trh s bytmi

Kontinuálny rast slovenskej ekonomiky ťahá aj byty. Rast ich počtu pokračuje a s ním stúpa aj ich cena. Niektorí developeri tvrdia, že trh je už prehriaty, ďalší, že regulácia sprísňovania hypotekárneho financovania v réžii Národnej banky Slovenska tomuto prehriatiu bráni. Všetci sa však zhodujú na tom, že stavebný rast výrazne odčerpáva kvalitnú pracovnú silu, čo sa premieta do rastu nákladov a následného zvyšovania cien bytov. Čo s tým ďalej?