ThinkstockPhotos 180255467 1

Investičné objemy na trhoch krajín CEE-6 dosiahli nové výšky

Vidíme, že úrokové sadzby v eurozóne, ako najdôležitejší makroindikátor pre strednú a východnú Európu (CEE) v roku 2019, ostávajú ustálené okolo nulovej hodnoty. To by malo potláčať možný pocit úzkosti zo sprísňovania úverových podmienok, udržiavať vysokú likviditu a záujem kupujúcich a napomáhať k stabilizácii cien. Predpokladáme selektívne stláčanie najvyššie dosahovaných výnosov v hlavných mestách a stále veríme logistickému sektoru. Za predpokladu neprítomnosti finančnej krízy v eurozóne by túto situáciu malo podporiť financovanie zo strany veriteľov.

Obr. 4 Spotreba tepla na prípravu TV a merná spotreba na ohrev 1 m3 za jednotlivé mesiace roka 2012 dom na Triede SNP 11 v Banskej Bystrici

Ako znížiť náklady na dodávku teplej vody pre konečného spotrebiteľa

Príspevok analyzuje niektoré technické opatrenia v procese prípravy a dodávky teplej vody, ktorých výsledkom by malo byť zníženie mernej spotreby tepla potrebného na prípravu teplej vody a v konečnom dôsledku zníženie a optimalizácia nákladov v ročnom vyúčtovaní pre konečného spotrebiteľa. Posudzuje sa hospodárnosť prípravy buď len jedným spôsobom úpravy dodávky teplej vody, prípadne súbehom viacerých realizovaných úprav a opatrení. Preukázalo sa, že vynaložené finančné náklady sa vlastníkom bytov (konečným spotrebiteľom teplej vody) vrátili v reálnom čase znížením úhrad za odber teplej vody.

Priestory slávnostne otvorili Eva Falisová riaditeľka spoločnosti WEGU Slovakia s.r.o. a Azamat Yerzhanov partner PNK Group Europe

Spoločnosť WEGU Slovakia s.r.o., expanduje

Relokácia spoločnosti WEGU Slovakia s.r.o., do novopostavenej haly v priemyselnom parku PNK Park SEREĎ s rozlohou 12 000 m2, umožní zvýšiť kapacitu výroby a vytvoriť nové pracovné miesta. Priestory slávnostne otvorili Eva Falisová, riaditeľka spoločnosti WEGU Slovakia s.r.o. a Azamat Yerzhanov, partner PNK Group Europe.