Váš odborník na bezpečnosť

Ochráňte ľudí a majetok vo vašej budove s riešením Ecostruxure Security Expert. Systém predstavuje riešenie, ktoré spája zabezpečenie infraštruktúry vašej budovy do jednej prístupnej platformy umožňujúcej robiť potenciálne život zachraňujúce rozhodnutia rýchlejšie a efektívnejšie. Portfólio so zariadeniami najlepšími vo svojej triede spája systém na kontrolu vstupov a zabezpečovací systém v jednom a tom istom prehľadnom riešení.

SAFM prináša 4. ročník odbornej publikácie SAFM Guide

Jedinečná ucelená analýza slovenského trhu z oblasti facility managementu. Predikcia a vývoj segmentu FM. Analytické rozhovory s odborníkmi na témy, ktoré aktuálne rezonujú v spoločnosti. Aký je dosah koronakrízy na oblasť facility managementu a aké sú ďalšie obmedzujúce faktory v podnikaní?

00Prehlad PIC 00079961

Prehľad tepelných čerpadiel pre bytové domy

Tepelné čerpadlá predstavujú alternatívu k plynovým kotlom. Ide o zariadenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Na pokrytie energetickej náročnosti bytového domu sa tepelné čerpadlá zapájajú do kaskády.