Andrea Dingová

Rozhovor

Aby nedochádzalo k prenikaniu vlhkosti do muriva, k jeho vlhnutiu a následnému poškodzovaniu omietky či degradácii samotnej stavebnej konštrukcie, je potrebné odstrániť samotnú príčinu vlhkosti, najčastejšie už nefunkčnú, prípadne úplne chýbajúcu hydroizoláciu, a to vhodnou sanačnou metódou.

Andrea Dingová -

Tepelné čerpadlá predstavujú alternatívu k plynovým kotlom. Ide o zariadenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Na pokrytie energetickej náročnosti bytového domu sa tepelné čerpadlá zapájajú do kaskády.

Andrea Dingová -