Obnoviteľné zdroje energie.

Veľká anketa medzi odborníkmi o využití obnoviteľných zdrojov energie v budovách

Obnoviteľné zdroje energie možno využiť v budovách na rôzne účely. Čoraz častejšie sa začínajú uplatňovať aj v rámci obnovy budov. Aké možnosti majú vlastníci budov a ako v súčasnosti uvažujú investori či developeri, nám prezradili odborníci v danej oblasti.

Ktoré obnoviteľné zdroje tepla možno využiť v bytových, príp. polyfunkčných či administratívnych budovách?

A. Jendrichovská: V bytových, polyfunkčných a administratívnych budovách možno využiť, tak ako aj v rodinných domoch, tepelné čerpadlá všetkých typov v závislosti od ekonomických možností investora a technických podmienok využitia energie z okolitého prostredia. V týchto budovách sa často využíva aj riadené vetranie so spätným získavaním tepla (rekuperácia).

D. Masaryková: V bytových, polyfunkčných a administratívnych budovách je možné využiť rôzne obnoviteľné zdroje tepla. Solárne kolektory zachytávajú slnečné žiarenie a premenia ho na teplo.

Tepelné čerpadlá využívajú teplo zo vzduchu, vody alebo zeme. Fotovoltické kolektory slúžia na získavanie elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Zaujímavým riešením je aj zdieľaná energetika, koncept, v ktorom viaceré budovy zdieľajú jednu centrálne umiestnenú energetickú jednotku.

Využívanie obnoviteľných zdrojov tepla v bytových budovách pomáha znížiť spotrebu fosílnych palív, čo vedie k nižšej produkcii skleníkových plynov a k trvalej udržateľnosti životného prostredia.

Ing. Milan Hadbavný area sales manager Hoval SK, spol. s r. o.
Ing. Milan Hadbavný, area sales manager Hoval SK, spol. s r. o. | Zdroj: Archív respondenta

M. Hadbavný: Aktuálna celospoločenská situácia nás čoraz viac núti k zodpovednejšiemu prístupu pri využívaní a spotrebe energií. Na jednej strane je snaha o čo najekonomickejšiu prevádzku, na druhej je využívanie technológií, ktoré nepredstavujú environmentálnu záťaž pre životné prostredie.

Prienikom toho sú zariadenia využívajúce obnoviteľnú energiu. Prax nám momentálne ukazuje, že pre bytové a administratívne budovy sú najvhodnejším riešením tepelné čerpadlá a termické solárne systémy.

Využívanie týchto zariadení dokáže zásadným spôsobom znížiť prevádzkové náklady a prispieť k nižšej tvorbe emisií. Samozrejme, tieto zariadenia pracujú na odlišných princípoch ako klasické konvenčné systémy v starých budovách. Preto je dôležitý správny výber technológie na OZE už pri vzniku projektu.

M. Henek: V rámci modernizácií verejných, priemyselných, administratívnych a ďalších budov i bytových domov sa v praxi najčastejšie stretávame s inštaláciou solárnych riešení na prípravu teplej vody. Využívajú nevyčerpateľnú energiu zo slnka a znižujú energetickú náročnosť budov.

Solárny ohrev vody odporúčame zriadiť najmä v budovách škôl zameraných na šport, jedálňach, denných stacionároch, hospicoch, nemocniciach či v centrách sociálnych služieb, v ktorých býva zvýšený dopyt po teplej vode v rámci ich bežnej prevádzky a predpísanej hygieny užívateľov.

Okrem návratnosti treba zvážiť vhodné umiestnenie kolektorových polí vzhľadom na druh, nosnosť a orientáciu strechy budovy (alternatívne aj fasády) na svetové strany, aby sa dosiahol čo najväčší solárny zisk.

Preferujeme využívanie solárnych kolektorov fungujúcich na beztlakovom princípe drain-back. Umožňuje voľné stečenie solárnej kvapaliny naspäť do solárneho výmenníka. Keď solárny systém nie je v činnosti, alebo je slnečný zisk minimálny, kvapalina stečie z kolektorov do zásobnej nádrže a nedochádza k jej degradácii, čím sa zvyšuje životnosť systému.

Nehrozia tak vysoké stagnačné teploty, prehrievanie ani zamŕzanie, ako pri klasických solárnych riešeniach. Ide takmer o bezúdržbový a personálne nenáročný systém. Tento systém sa nám osvedčil napr. v školách a materských školách cez prázdniny.

Ďalšou možnosťou je využívanie tepelných čerpadiel na vykurovanie, prípravu teplej vody (i chladenie) – najmä v novostavbách. Pre jednoduchšiu montáž sú preferované tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, a to buď s veľkým výkonom, prípadne ich kaskádové zapojenia.

Pri kaskádovom riešení sú výhodami plynulá regulácia výkonu a spoľahlivejšia prevádzka, pretože aj v prípade poruchy jedného z tepelných čerpadiel funguje kaskáda naďalej takým spôsobom, že užívatelia (obyvatelia budovy) poruchu (zníženie komfortu) takmer nepostrehnú.

Ing. Marián Henek, technický expert Vaillant
Ing. Marián Henek, technický expert Vaillant | Zdroj: Archív respondenta

P. Jackuliak: V našich podmienkach je pre rezidenčnú sféru, teda pre bytové a polyfunkčné budovy, investične najdostupnejším a najvyužívanejším obnoviteľným zdrojom slnečná energia.

M. Kremeň: V bytových, polyfunkčných a administratívnych budovách možno využiť rôzne obnoviteľné zdroje tepla. Tu je niekoľko príkladov:

 • Solárna energia – solárne kolektory sa môžu inštalovať na streche budovy a slúžiť na ohrev vody pre potreby spŕch, umývadiel a podobne. Takto získaná energia sa môže tiež využiť na podporu vykurovania. Fotovoltické panely môžu výrobou elektrickej energie zásobovať niektorý zo zdrojov tepla, ktorý využíva na výrobu tepla elektrickú energiu (napríklad tepelné čerpadlo).
 • Geotermálna energia – využíva sa teplo získané zo zeme. V prípade budov sa môže použiť geotermálny výmenník tepla, ktorý využíva stálu teplotu pod povrchom zeme na vykurovanie a ohrev vody.
 • Biomasa – ďalšiu možnosť predstavuje využívanie biomasy – palív ako drevo, piliny, pelety a iné organické materiály. Biomasa sa môže spaľovať v kotloch na vykurovanie a ohrev vody. Tepelné čerpadlá vzduch/voda – získavajú teplo zo vzduchu vonkajšieho prostredia a používajú ho na vykurovanie a ohrev vody. Tieto tepelné čerpadlá sa na Slovensku využívajú často.
 • Tepelné čerpadlá voda/voda – získavajú teplo zo zdrojov vody, ako sú jazerá, rieky alebo podzemné vody. Tieto tepelné čerpadlá môžu byť efektívne aj v oblastiach so stredným a chladnejším podnebím.
 • Tepelné čerpadlá zem/voda – získavajú teplo zo zemského povrchu pomocou zemného výmenníka. Teplo sa následne využíva na vykurovanie a ohrev vody. Toto sú len niektoré príklady obnoviteľných zdrojov tepla, ktoré možno využiť v bytových, polyfunkčných a administratívnych budovách. Výber vhodného zdroja tepla závisí od miestnych podmienok, dostupnosti zdrojov, nákladov a energetických požiadaviek budovy.

P. Kuliaček: V bytových, polyfunkčných či administratívnych budovách možno využiť fotovoltiku, tepelné čerpadlá, solárnu termiku a ďalšie obnoviteľné zdroje energie.

Ing. Peter Kuliaček, KAM pre alternatívne zdroje Viessmann
Ing. Peter Kuliaček, KAM pre alternatívne zdroje Viessmann | Zdroj: Archív respondenta

J. Letrich: Aktuálna doba nám umožňuje použiť množstvo rôznych obnoviteľných zdrojov tepla, ktoré sú viac alebo menej vhodné pre dané stavby. Môže ísť o slnečnú energiu, geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn. Kombinácia viacerých zdrojov tepla môže zvýšiť účinnosť a stabilitu systému. Pre mňa má najväčší význam prvá menovaná – slnečná energia či už na získavanie tepla, alebo na výrobu elektrickej energie.

Na aký účel možno tieto obnoviteľné zdroje využiť?

A. Jendrichovská: Tepelné čerpadlo je ekologické riešenie, ktoré efektívne premieňa nízkopotenciálnu energiu z okolitého prostredia (voda, zem alebo vzduch) na energiu s vysokým potenciálom.

Okrem vykurovacieho tepla dokáže v letných mesiacoch zabezpečiť aj príjemné chladenie (čo pri stále obľúbených plynových kotloch ako samostaných zariadeniach nie je možné) a samozrejmosťou je v kombinácii so zásobníkom teplej vody aj ohrev pitnej vody. Navyše, naše tepelné čerpadlá sú schopné riadnej prevádzky aj pri rekonštrukciách s napojením na pôvodný konvekčný vykurovací rozvod (radiátory), pretože dosahujú na výstupe až 75 °C, a to trvale aj pri vonkajšej teplote -20 °C.

Pri prevádzke s nízkoteplotnými rozvodmi (stropné, podlahové, stenové) je možné nielen vykurovanie, ale aj chladenie bez potreby inštalovať ďalšie komponenty. Nielen pre tieto funkcie obľuba tepelných čerpadiel prudko rastie. Najväčšou výhodou týchto zariadení je, že iba maximálne 25 % energie pre budovu nakúpite vo forme elektriny, zvyšných 75 % získate zdarma z vonkajšieho vzduchu, podzemnej vody alebo zo zeme.

Tepelné čerpadlá navyše znižujú emisie oxidu uhličitého a ponúkajú úplnú energetickú nezávislosť od fosílnych palív. Energetická úspora pri vykurovaní sa dá okrem dostatočne kvalitného teplovýmenného obalu budovy dosiahnuť aj inštaláciou rekuperácie. Riadené vetranie budovy bez potreby manuálneho otvárania okien je zároveň čoraz častejším štandardom modernej výstavby.

V súčasnosti realizujeme dokonale tesné budovy (musia podliehať EHB), v ktorých ale nedochádza k prirodzenej infiltrácii cez konštrukcie (riziko vzniku plesní). Na zabezpečenie regulovanej výmeny vzduchu bez plytvania tepelnej energie používame moderné rekuperačné jednotky. Využívajú až 90 % tepla získaného z odpadového vzduchu a privádzajú ho späť.

Šetria tak náklady na vykurovanie domu. Inštaláciou rekuperácie možno usporiť približne 30 % nákladov na vykurovanie domácnosti. Okrem zníženia energetickej spotreby zlepšuje rekuperácia aj vnútorné prostredie a vytvára zdravšie prostredie. Rekuperačná jednotka totiž znižuje prašnosť vo vnútorných priestoroch budovy a tiež zachytáva napríklad peľ (čo ocenia najmä alergici) a eliminuje aj koncentráciu vírusov či plesne vo vzduchu.

Ing. Alžbeta Jendrichovská technická špecialistka STIEBEL ELTRON.
Ing. Alžbeta Jendrichovská technická špecialistka STIEBEL ELTRON. | Zdroj: Archív respondenta

D. Masaryková: Obnoviteľné zdroje sa využívajú predovšetkým na vykurovanie, prípravu teplej pitnej vody, chladenie a získavanie elektrickej energie, ktorá sa následne využíva na prevádzku technických zariadení budovy.

M. Hadbavný: Moderné technológie nám v súčasnosti umožňujú vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorú vieme spotrebovať na rôzne účely podľa aktuálnych potrieb budovy. Pre tepelné čerpadlá platí, že sú určené predovšetkým na výrobu tepla, ale aj na kúrenie a prípravu teplej vody.

Ak to systém umožňuje, v letných mesiacoch ich môžeme využívať tiež ako zdroj chladu. Termické solárne systémy sa využívajú predovšetkým na prípravu teplej vody, no v kombinácii s iným zdrojom ich dokážeme použiť aj ako podporu pre vykurovanie.

P. Jackuliak: Z hľadiska energie je najefektívnejšie vyrobenú elektrickú energiu fotovoltickými panelmi priamo spotrebovať. Takto získaná energia má široké spektrum využitia, ako je bežná spotreba v domácnosti, ale aj vykurovanie či nabíjanie elektromobilov. Vyrobenú elektrickú energiu možno ukladať do batérie a následne zužitkovať podľa potreby.

M. Kremeň: Uvedené obnoviteľné zdroje tepla možno využiť na tieto účely:

 • Vykurovanie – obnoviteľné zdroje tepla sa často využívajú na vykurovanie budov. Tepelná energia zo solárnych kolektorov, geotermálnych výmenníkov, biomasy a tepelných čerpadiel sa môže použiť na zabezpečenie tepla pre vykurovacie systémy v budovách, ako sú radiátory, podlahové vykurovanie, aktivované betónové jadro alebo teplovzdušné systémy.
 • Ohrev teplej vody – obnoviteľné zdroje tepla sa využívajú aj na ohrev teplej vody na rôzne potreby v domácnostiach a budovách. Solárne kolektory, geotermálne výmenníky, biomasa a tepelné čerpadlá sa môžu použiť na získanie tepelnej energie potrebnej na ohrev vody pre sprchy, umývadlá, práčky a ďalšie spotrebiče.
 • Procesy v priemysle – obnoviteľné zdroje tepla sa využívajú aj v priemyselných procesoch. Napríklad biomasa sa často spaľuje na výrobu tepla potrebného pre rôzne priemyselné prevádzky a výrobné procesy. Taktiež sa môžu využívať geotermálna energia alebo tepelné čerpadlá na zabezpečenie tepelnej energie pre priemyselné procesy.
 • Chladenie – niektoré obnoviteľné zdroje tepla sa môžu využiť aj na chladenie budov. Napríklad geotermálna energia a tepelné čerpadlá môžu slúžiť na odvádzanie tepla zo systému chladenia budovy, čo prispieva k úspore energie a udržateľnosti.
 • Kombinácia viacerých zdrojov – v praxi sa často kombinujú rôzne obnoviteľné zdroje tepla pre efektívne využitie. Napríklad sa môže použiť solárne teplo na ohrev vody, zatiaľ čo biomasa poskytuje teplo na vykurovanie budovy.

Využitie obnoviteľných zdrojov tepla prispieva k zníženiu spotreby fosílnych palív, obmedzeniu emisií skleníkových plynov a udržateľnému využívaniu energie. Konkrétny účel využitia závisí od potrieb budovy, dostupnosti obnoviteľných zdrojov a miestnych podmienok.

Marek Kremeň podpredseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy. | Zdroj: Archív respondenta

P. Kuliaček: Obnoviteľné zdroje energie sú vhodné na vykurovanie, chladenie, ohrev vody a výrobu elektrickej energie.

J. Letrich: Keďže zdrojov tepla máme množstvo, tak aj ich využiteľnosť je široká. Najčastejšie sa využívajú na vykurovanie a chladenie, ohrev vody a na výrobu elektrickej energie.

Za akých podmienok sú vhodné pri obnove bytových budov?

A. Jendrichovská: Pri obnove budov nie sú výraznejšie obmedzenia, keďže tepelné čerpadlá pracujú aj s pôvodným konvekčným vykurovacím systémom (radiátory).

Samozrejme pri hĺbkovej obnove je na miestne uvažovať aj o nízkoteplotných radiátoroch do 45 °C, ak nie o plošnom vykurovaní. Pretože je všeobecne známe, že tepelné čerpadlá dosahujú vyššiu efektivitu, ak idú na nižší teplotný spád (35/25 °C) a sú takmer nepretržite v prevádzke pri stredných otáčkach.

Limitom môže byť umiestnenie – potrebná technická miestnosť, prípadne možnosť umiestnenia technológie na streche. Čo sa obnovy budov týka, vždy odporúčame klientom ako prvé vymeniť okná a budovu zatepliť. Takto sa znížia nároky na vykurovanie (chladenie) aj o 50 %!

A až potom riešime tepelné čerpadlo prípadne aj rekuperáciu. Predchádzame tak predimenzovaniu stroja (po výkonovej a ekonomickej stránke), jeho cyklovaniu, čo môže mať za následok kratšiu životnosť.

D. Masaryková: Obnoviteľné zdroje energie sa často ukazujú ako dobrá voľba z hľadiska udržateľnosti a energetickej účinnosti. Pri rozhodovaní o ich využívaní je potrebné zvážiť niekoľko podmienok:

1. Návratnosť investície. Tá by mala byť kratšia ako životnosť samotného zariadenia. Dôležitým faktorom v rámci ekonomického hľadiska je aj možnosť využitia dotácií.

2. Technická realizovateľnosť riešenia. Je potrebné zvážiť, či je technicky možné implementovať daný obnoviteľný zdroj energie v konkrétnej budove. Energetická úspornosť.

Je dôležité posúdiť, aké finančné výhody môže priniesť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, napríklad prostredníctvom zníženia nákladov na energiu, čím sa znižujú aj finančné náklady na prevádzku zariadenia.

M. Hadbavný: Staršie bytové domy predstavujú z hľadiska využívania obnoviteľnej energie určité špecifikum.

Je dôležité si uvedomiť, že daný vykurovací systém sa navrhoval na zariadenia, ktoré pracovali na inom princípe a pri iných teplotách v porovnaní s novými, ktoré ako zdroj využívajú obnoviteľnú energiu.

Na úplnom začiatku musíme zhodnotiť priestorové možnosti budovy a jej okolia, keďže vo väčšine prípadov ide o zariadenia, ktoré sa inštalujú v exteriéri. Často je potrebná úprava vnútorných rozvodov, prípadne kompletná obnova ústredného kúrenia. Platí, že ak chceme využívať OZE v staršom bytovom dome, sú potrebné komplexnejšie opatrenia.

Jozef Letrich, vedúci predaja REFLEX SK
Jozef Letrich, vedúci predaja REFLEX SK | Zdroj: Archív respondenta

P. Jackuliak: Podmienkou sú realizačná nenáročnosť fotovoltických systémov a energetická efektívnosť.

M. Kremeň: Pri obnove bytových budov je vhodné zvážiť niekoľko podmienok, aby sa dosiahli najlepšie výsledky (v kombinácii, keďže ide o komplexnú tému). Tu je niekoľko faktorov, ktoré je potrebné brať do úvahy:

 • Stav budovy – je dôležité preskúmať fyzický stav budov a zistiť, či nie sú prítomné závažné konštrukčné problémy, vlhkosť, poruchy tepelnej échrany alebo iné nedostatky. V prípade vážnych problémov je potrebné tieto nedostatky odstrániť pred samotnou obnovou.
 • Energetická hospodárnosť – skúmanie energetických vlastností budovy je kľúčové. Je potrebné identifikovať oblasti, ktorými uniká teplo, ako napríklad nedostatočná tepelná ochrana, zastarané okná a dvere, alebo netesnosti v teplovýmennom obale budovy. Pre dosiahnutie efektívnej obnovy by sa mali vykonať opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. V súčasnosti energetickú hospodárnosť budov vyžaduje aj legislatíva (energetická trieda A0).
 • Finančné prostriedky – posúdenie finančných prostriedkov je dôležité pri plánovaní obnovy. Je potrebné zvážiť náklady na obnovu a využitie obnoviteľných zdrojov tepla. V niektorých prípadoch môžu existovať finančné stimuly, dotácie alebo úvery, ktoré môžu pomôcť pokryť náklady na obnovu.
 • Dostupnosť zdrojov – v kontexte obnoviteľných zdrojov tepla je potrebné zvážiť dostupnosť príslušných zdrojov v danej lokalite. Napríklad solárne kolektory si vyžadujú dostatok slnečného žiarenia, geotermálne zdroje sú závislé od geologických podmienok a biomasa potrebuje prístup k palivovým zdrojom. Dostupnosť týchto zdrojov môže ovplyvniť vhodnosť ich využitia pri obnove budovy.
 • Dlhodobá udržateľnosť – pri obnove bytových budov je dôležité zohľadniť aj dlhodobé udržateľné aspekty. Zamerajte sa na opatrenia, ktoré znižujú energetickú náročnosť, minimalizujú emisie skleníkových plynov a prispievajú k ochrane životného prostredia. Taktiež je vhodné zvážiť možnosť budúcich údržbových prác a ich náklady.

P. Kuliaček: Ak sa upraví teplotný spád v systéme ústredného kúrenia na nižší (pod 50 °C) a vhodne sa zvolí kombinácia zdrojov, napr. tepelného čerpadla a fotovoltiky. Teplotný spád v systéme ústredného kúrenia možno znížiť napríklad po zateplení budovy.

J. Letrich: Každá budova má svoje špecifické potreby a možnosti, preto je dôležité zhodnotiť, ktorý obnoviteľný zdroj tepla je najvhodnejší na základe geografickej polohy, veľkosti budovy, miestnych podmienok a nákladov na implementáciu. Je tiež veľmi dôležité, aký efekt chceme obnovou bytových budov dosiahnuť, no vo všeobecnosti sú vhodné pri obnove všetkých bytových budov.

Pavol Jackuliak, riaditeľ Fenix Slovensko
Pavol Jackuliak, riaditeľ Fenix Slovensko | Zdroj: Archív respondenta

Prečo by mali o nich vlastníci vôbec uvažovať?

A. Jendrichovská: Najväčšou výhodou tepelných čerpadiel je, ako som už spomínala, že iba maximálne 25 % energie pre budovu nakúpite vo forme elektriny a zvyšných 75 % získate zdarma z vonkajšieho vzduchu, podzemnej vody alebo zo zeme.

Ak si k technológii tepelného čerpadla obstaráte fotovoltiku, viete optimalizovať náklady na chladenie a prípravu teplej vody v mesiacoch s dostatočným slnečným žiarením. Pri zvyšujúcom sa dopyte po chladení je na mieste uvažovať o tepelnom čerpadle ako samostatnom zariadení, ktorým dokážete rovnakým okruhom v zime kúriť a v lete chladiť, čo pri kotle nie je možné.

D. Masaryková: Existuje niekoľko dôvodov, prečo by majitelia mali pri obnove obytných, polyfunkčných alebo administratívnych budov zvážiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ich využívanie prináša vlastníkom výhody v podobe úspory nákladov, čiastočnej sebestačnosti a nezávislosti od zmien na trhu, od cien a dostupnosti energií (pri kombinácii fotovoltiky s tepelnými čerpadlami), ochrany životného prostredia a zvýšenia hodnoty nehnuteľnosti. Významným dôvodom je aj štátna podpora v podobe dotácií z dotačných programov.

M. Hadbavný: Využívanie obnoviteľnej energie predstavuje cestu k energetickej sebestačnosti, nižším cenám za energie a to všetko prispieva k celkovej udržateľnosti.

P. Jackuliak: Hlavnou témou sú dnes energetická nezávislosť a úspora, ktorá pri využití týchto obnoviteľných zdrojov môže byť čiastočná až úplná, v závislosti od dodávateľa energie.

M. Kremeň: Existuje niekoľko dôvodov, prečo by mali vlastníci bytových budov vážne uvažovať o využití obnoviteľných zdrojov tepla pri obnove. Finančné úspory – využívanie obnoviteľných zdrojov (na výrobu tepla, chladu a pod.) môže viesť k významným finančným úsporám na prevádzke budovy.

Tieto zdroje často znižujú náklady na energie, pretože využívajú bezplatné alebo (v porovnaní s bežnými nákladmi) cenovo výhodnejšie zdroje energie ako slnečné žiarenie, zemské teplo alebo biomasa. Nižšie energetické náklady znamenajú nižšie mesačné účty za energie pre užívateľov budovy.

V súčasnosti je tento aspekt pozitívne vnímaný aj financujúcim sektorom. Zníženie emisií skleníkových plynov – obnoviteľné zdroje tepla majú menší alebo žiadny negatívny dopad na životné prostredie v porovnaní s fosílnymi palivami. Využitie obnoviteľných zdrojov pomáha znížiť emisie skleníkových plynov a prispieva k ochrane klímy.

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – obnoviteľné zdroje tepla často súvisia s opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Napríklad tepelná ochrana, výmena starých okien a dverí a iné opatrenia na minimalizáciu tepelných strát sú často súčasťou projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje. Tieto opatrenia vedú k zvýšeniu energetickej efektívnosti budovy a zlepšeniu komfortu užívateľov.

Dodatočná hodnota nehnuteľnosti – budovy s obnoviteľnými zdrojmi tepla a zlepšenou energetickou hospodárnosťou majú tendenciu mať vyššiu hodnotu na trhu. Záujem kupujúcich o ekologické a energeticky úsporné budovy stúpa, a preto takéto nehnuteľnosti môžu byť atraktívnejšie a vyhľadávané. Pozitívne tieto aspekty vyhodnocujú v súčasnosti aj banky.

Zákonné požiadavky a regulačné opatrenia – v mnohých krajinách existujú zákony a regulačné opatrenia, ktoré upravujú energetickú efektívnosť budov a podporujú využitie obnoviteľných zdrojov. Vlastníci bytových budov môžu byť povinní splniť určité energetické normy. Na Slovensku je to energetická trieda A0, tzn. energetická úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie.

Ing. Dana Masaryková, MBA marketingová manažérka WOLF CZ&SK.
Ing. Dana Masaryková, MBA
marketingová manažérka WOLF CZ&SK. | Zdroj: Archív respondenta

P. Kuliaček: Hlavné benefity sú nezávislosť od fosílnych palív a zníženie nákladov. Netreba zabúdať ani na environmentálny aspekt.

J. Letrich: Môžu dosiahnuť lepšiu energetickú efektívnosť, finančnú udržateľnosť s nízkou dobou návratnosti takejto investície, prípadne ak je snaha investora znižovať uhlíkovú stopu budovy a prispievať tak k väčšej ochrane životného prostredia. Na všetky tieto výsledné efekty sú obnoviteľné zdroje ideálnou voľbou.

Ako pristupujú k použitiu obnoviteľných zdrojov energie súčasní investori/developeri vo svojich projektoch?

A. Jendrichovská: Evidujeme pozitívny trend smerom k uvedomelej výstavbe a prevádzke. Na Slovensku máme dve skupiny developerov. Na jednej strane sú tí, ktorí potrebujú splniť povinnosť energetickej triedy A0 a idú po nízkych obstarávacích nákladoch (nezohľadňujú efektivitu prevádzky v časovom horizonte), na druhej strane tu máme tých uvedomelejších, ktorí chcú priniesť okrem efektívnej prevádzky aj komfort a príjemnú a zdravú vnútornú klímu (90 % času, takmer 22 hodín denne, trávime v interiéri) pre obyvateľov a užívateľov.

D. Masaryková: Vnímame pozitívny a stúpajúci trend u developerov aj u investorov. V projektoch menších bytových domov a administratívnych budov sa čoraz viac umiestňujú solárne kolektory na ohrev vody a tepelné čerpadlá ako zdroje tepla. Rastie aj záujem o fotovoltiku. Pri týchto projektoch je však nevyhnutné splniť legislatívne požiadavky.

Rastúci trend registrujeme aj pri zvýšených cenách budov s obnoviteľnými zdrojmi energie pri ich prípadnom predaji. Developeri tak majú možnosť nielen využiť energeticky výhodnejšie riešenia, ale aj zvýšiť svoje zisky pri predaji takýchto budov v budúcnosti. Naopak, investori kladú čoraz väčší dôraz na nákladovo efektívne bývanie.

M. Hadbavný: Keď v roku 2020 vstúpil do platnosti zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, mnohí investori to vnímali negatívne. Zvýšením nárokov užívateľov a vplyvom celospoločenskej situácie sa pohľad na túto problematiku výrazne zmenil a investori a developeri vnímajú využívanie OZE ako možnosť konkurenčnej výhody. Výstavba zelených budov má aktuálne výrazne stúpajúci trend.

P. Jackuliak: Prístup investorov a developerov je určite pozitívny.  Využitie obnoviteľných zdrojov energie má aj stúpajúci trend, keďže cenotvorba energií, ako sme to zažili v nedávnej minulosti, je vysoko turbulentná. Okrem nestabilných cien svoje zohrávajú aj požiadavky platných predpisov, ktoré investorov zaväzujú pri výstavbe alebo obnove bytových budov k energetickej hospodárnosti.

M. Kremeň: Súčasní investori a developeri stále viac uvažujú o použití obnoviteľných zdrojov energie vo svojich projektoch. Tu sú niektoré spôsoby, ako pristupujú k ich využitiu:

Začleňovanie do návrhu – pri navrhovaní nových projektov investori a developeri zvažujú využitie obnoviteľných zdrojov energie od samého začiatku. Tieto zdroje sa zahŕňajú do plánu a návrhu budovy tak, aby sa minimalizovala spotreba energie a využívali sa čo najefektívnejšie zdroje.

Medzinárodné certifikačné systémy – certifikáty udržateľnosti ako BREEAM či LEED podporujú využitie obnoviteľných zdrojov energie ako súčasť kritérií certifikácie pre znižovanie energetickej náročnosti ako aj emisií skleníkových plynov nad rámec legislatívnych požiadaviek. Využitie solárnych panelov – investori často zvažujú inštaláciu solárnych panelov na strechách budov.

Tieto panely zachytávajú slnečné žiarenie a menia ho na teplo alebo elektrickú energiu, ktorá sa potom môže využiť na napájanie zariadení v budove, alebo sa môže odovzdať do elektrickej siete. Implementácia tepelných čerpadiel – tepelné čerpadlá sú ďalšou populárnou voľbou investovania do obnoviteľnej energie. Dokážu využívať energiu zo vzduchu, zeme alebo vody na produkciu tepla na vykurovanie a ohrev vody v budovách. Využitie geotermálnej energie – v niektorých prípadoch investori skúmajú možnosti využitia geotermálnej energie, ak je v lokalite dostupná.

Táto energia sa získava z tepla uloženého v zemi a môže sa využiť na vykurovanie a chladenie budov. Prispôsobovanie normám a predpisom – investori sa tiež snažia prispôsobiť sa normám a predpisom v oblasti energetickej hospodárnosti budov. V mnohých krajinách existujú regulačné požiadavky na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť budov.

Investori a developeri zabezpečujú, aby ich projekty spĺňali tieto požiadavky a prispôsobili sa udržateľnému vývoju. Cieľom investorov a developerov je vytvárať udržateľné a energeticky efektívne budovy, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia a zároveň ponúknu užívateľom ekonomické a environmentálne výhody.

P. Kuliaček: Keďže investorov a developerov núti v súčasnosti platná legislatíva stavať rodinné a bytové domy v energetickej triede A0, riešia vo svojich projektoch obnoviteľné zdroje. Stúpajúci trend určite cítiť, napr. trh s tepelnými čerpadlami stúpol medziročne z 5 000 na 12 000 ks a trh s fotovoltikou išiel hore trojnásobne, len naša spoločnosť predala 15 MW.

J. Letrich: Množstvo predovšetkým stredných a väčších investorov a developerov pristupuje k použitiu obnoviteľných zdrojov veľmi pozitívne, keďže ich použitie priamo súvisí s ochranou životného prostredia, s lepšou energetickou efektívnosťou a finančnou udržateľnosťou. Všetky tieto body do seba zapadajú a vytvárajú tak win-win situáciu na trhu, a tak je cítiť stúpajúci trend využitia obnoviteľných zdrojov.

Článok bol publikovaný v časopise Správa budov 3/2023.