Českom rezonuje víťazný návrh úpravy územia hlavnej stanice v Prahe. Obsahuje aj najväčšiu drevostavbou v krajine

Dánske štúdio Henning Larsen Architects v súťažnom dialógu na úpravy územia hlavnej stanice v Prahe zvíťazilo so svojím návrhom Šťastný Hlavák. Jeho hlavnou myšlienkou je prirodzené prepojenie Vrchlického sadov, odbavovacej haly, novej električkovej zastávky priamo pred stanicou a historickej Fantovej budovy.

Navrhovaná podoba celého územia kladie dôraz na udržateľnosť, mikromobilitu a návrat života do Vrchlického sadov. Henning Larsen Architects sú súčasťou dánskej skupiny Ramboll a v oblasti komplexných urbanistických návrhov patria medzi svetových lídrov.

Víziou Šťastného Hlaváku je privítať návštevníkov mesta a pripraviť verejný priestor tak, aby bol komfortným miestom pre obyvateľov i cestujúcich. Dominantou návrhu je drevená strešná konštrukcia, ktorá prepája priestor Vrchlického sadov, novej odbavovacej haly a plánovanej električkovej zastávky. Štúdio zároveň rozdelilo Vrchlického sady na tri časti – kultúrnu zónu, „staničné námestie“ a zónu na doplnkové aktivity.

Vďaka tomu vznikne priestor vhodný napríklad na organizovanie trhov. Rozdelenie prispeje aj k výraznému zlepšeniu prehľadnosti celého územia. Návrh pracuje aj so zlepšením podmienok pre peších a cyklistov. Prináša riešenia udržateľnej správy celého územia, napríklad vďaka efektívnemu hospodáreniu s dažďovou vodou alebo novému prístupu k parku ako k interpretácii historického členenia.

Vizualizácia Štastný Hlavák
Vizualizácia Štastný Hlavák
Vizualizácia Štastný Hlavák
Vizualizácia Štastný Hlavák
Vizualizácia Štastný Hlavák
Vizualizácia Štastný Hlavák
Vizualizácia Štastný Hlavák
Vizualizácia Štastný Hlavák

Jednotné a funkčné miesto

„Spolupráca so zadávateľmi bola v rámci súťažného dialógu od začiatku až po proces navrhovania skvelá a myslíme si, že výsledok hovorí sám za seba. Krása zadania spočívala v jeho holistickej povahe, ktorá nás vyzývala prepojiť jednotlivé oblasti do súdržného celku. Vďaka tejto vízii sme vytvorili návrh, ktorý si ctí hodnoty Fantovej budovy, odbavovacej haly a spája ich s parkom,“ uviedol Jacob Kurek, riaditeľ pre globálny trh zo štúdia Henning Larsen a pokračoval:

„Našou ambíciou je, aby nová stanica bola nielen udržateľným a funkčným centrom mobility, ale aby sa zároveň stala aj súčasťou každodenného života ľudí, ako aj miestom, kde sa budú stretávať a tráviť čas.“

Šťastný Hlavák architektonicky a urbanisticky rieši súčasnú problematiku územia ako celku a reaguje na potreby jednotlivých zadávateľov – hlavného mesta Prahy, Správy železníc a Dopravného podniku hl. m. Prahy.

V nadväznosti na plánované upokojenie dopravnej situácie na magistrále zlepšia úpravy celého územia mobilitu cestujúcich aj Pražanov. Stane sa tak vďaka novej zastávke električky priamo pred odbavovacou halou a napojeniu smerom k stanici Masarykovo nádraží aj k ďalším mestským destináciám.

Vizualizácia Štastný Hlavák
Vizualizácia Šťastný Hlavák | Zdroj: Henning Larsen Architects

„Návrh štúdia Henning Larsen Architects precízne identifikuje súčasné problémy celého územia a prináša na ne odpoveď. Hodnotiacu komisiu zaujala harmónia medzi architektúrou, urbanizmom, krajinárstvom a dopravou, čo má potenciál priniesť cestujúcim a obyvateľom Prahy oveľa transparentnejší priestor, ktorý pre nich bude príjemnejší a pohodlnejší. Hoci sa návrh zdá byť pomerne radikálny, dobre sa vyrovnal s priestorom v pražskej pamiatkovej rezervácii. Zachováva historické architektonické prvky, ktoré ďalej rozvíja, a zároveň počíta s obnovením a oživením priestoru pred Fantovou budovou,“ približuje prínosy návrhu predseda hodnotiacej komisie Jaroslav Wertig.

Otvorená a presvetlená hala

Hodnotiaca komisia na návrhu ocenila komplexnosť prístupu a ucelenosť riešenia celého územia, a to naprieč jednotlivými témami. Návrh otvára a presvetľuje odbavovaciu halu, zároveň zlepšuje prehľadnosť aj plynulosť pohybu cestujúcich v nej. Halu i park to pripraví na nárast počtu cestujúcich očakávaný v ďalších desaťročiach.

„Víťazný tím reaguje na potrebu modernizovať odbavovaciu halu hlavnej stanice a pripraviť ju na budúcnosť. Zároveň ju prirodzene prepája s parkom a plánovanou električkovou traťou priamo pred budovou, zachováva však rešpekt k prostrediu, kde sa hala nachádza. Na návrhu ma najviac zaujalo komfortné prepojenie s Fantovou budovou,“ komentuje plánované zmeny Jiří Svoboda, generálny riaditeľ Správy železníc.

Henning Larsen Architects pracujú s Vrchlického sadmi a odbavovacou halou ako s celkom a prenášajú niektoré umelecké prvky z haly do parku, napríklad ikonickú dlažbu využívajú aj na novom „staničnom námestí“. Návrh počíta i s vysadením novej zelene, ktorá sa lepšie adaptuje na budúce zmeny klímy. Riešenie Vrchlického sadov prehľadne nasmeruje návštevníkov parku k ďalším mestským cieľom, napríklad v smere na stanicu Masarykovo nádraží. Tá tiež prejde modernizáciou a bude východiskovým bodom pre vlaky na pražské letisko.

Vizualizácia Štastný Hlavák
Vizualizácia Šťastný Hlavák | Zdroj: Henning Larsen Architects

„Na návrhu dánskeho ateliéru oceňujem predovšetkým to, že najlepšie rieši problémy a výzvy daného miesta. Dnes neobľúbené miesto Pražanov mení na živý park a dôstojnú vstupnú bránu do mesta. Zároveň sa však nebojí priznať, že park bude pre nárast počtu cestujúcich omnoho intenzívnejšie využívaný, a prispôsobuje tomu napríklad cesty pre chodcov. Navyše dopĺňa mnoho nových a pre návštevníkov atraktívnych prvkov, napríklad vodu alebo vonkajšie kaviarne. S citom zachováva ikonické časti riešenia pôvodného autorského tímu a prenáša ich do moderného verejného priestoru 21. storočia,“ opisuje Petr Hlaváček, námestník primátora hl. m. Prahy pre územný rozvoj.

Mesto a stanicu prepojí električková trať

Súčasťou Nového Hlaváku bude aj nová električková trať, ktorá povedie od Národného múzea na Wilsonovu a Washingtonovu ulicu k odbavovacej hale a následne Opletalovou na Bolzanovu ulicu. S týmto zámerom už teraz počíta pražský územný plán.

„Nová trať zlepší napojenie hlavnej stanice na MHD a zároveň umožní lepšie trasovanie električkových liniek v centre mesta. Sme radi, že sa v oblasti hlavnej stanice podarilo spojiť zámery niekoľkých investorov a nájsť komplexné riešenie. Nová električková trať je vo víťaznom návrhu citlivo začlenená do architektonického riešenia celej oblasti. Návrh umožňuje aj jednoduché napojenie na budúce metro D,” približuje dopravné riešenie Petr Witowski, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku hl. m. Prahy.

Vizualizácia Štastný Hlavák
Vizualizácia Štastný Hlavák | Zdroj: Henning Larsen Architects

„Hlavná stanica má veľký potenciál, ktorý nebol doteraz využitý. Z neatraktívnej odbavovacej haly, schovanej v neslávne známom Sherwoode, zmiznú temné zákutia a už to nebude len neosobný dopravný terminál. Po novom sa premení na plnohodnotné verejné priestranstvo. Pracovať budeme aj s úhľadnejším a efektívnejším zapojením magistrály do celkového priestoru vrátane vybudovania nového priechodu priamo pred historickou Fantovou budovou. Ekologický aspekt tohto kľúčového uzla hromadnej dopravy podčiarkne aj fakt, že základom celej premeny hlavnej stanice bude jedna z najväčších drevených konštrukcií v Českej republike,“ hovorí námestník primátora hl. m. Prahy pre oblasť dopravy Zdeněk Hřib.

Po vyhlásení víťazného návrhu bude nasledovať podpis zmluvy a dopracovanie štúdie, ktoré bude vychádzať z požiadaviek zadávateľov i z názorov verejnosti na základe druhého kola participácie s obyvateľmi mesta a ďalšími záujemcami. Tá prebehne na prelome tohto a budúceho roka. Následne sa vypracuje projektová dokumentácia a prebehne povoľovací proces. Predpokladá sa, že realizácia začne v roku 2028 a podľa predbežných odhadov by mala stáť asi 2 miliardy českých korún.

Vlna nevôle

Návrh dánskeho štúdia už stihol zožať aj značné množstvo kritiky. Proti výstavbe takmer okamžite vznikla petícia, ktorá apeluje predovšetkým na zachovanie pôvodnej odbavovacej haly zo 70. rokov.

„Zbúraním pôvodnej odbavovacej haly príde Praha o ďalší príklad jedinečnej architektúry  70. a 80. rokov, ktorej navyše patrí aj status kultúrnej pamiatky. Je určite možné ju zachovať a doplniť. Drevená konštrukcia v návrhu by mohla vyrásť hocikde inde, nevytvára žiadnu originalitu tohto miesta,“ uvádzajú autori v petícii, ktorú už podpísalo viac ako 900 ľudí. 

Rozhodnutie poroty však vyvolalo obavy aj medzi odborníkmi. Nesúhlasí s ním napríklad historička architektúry Klára Bruhová z Fakulty architektúry ČVUT (náhradníčka súťažnej poroty).

Predseda poroty Jaroslav Wertig uviedol, že na víťazovi sa všetci zhodli takmer jednohlasne, pričom ocenili komplexnosť prístupu a ucelenosť riešení celého územia. Pripustil však, že na úrovni poradcov – odborníkov na jednotlivé disciplíny od urbanizmu, cez techniku až po starostlivosť o pamiatky  –sa názory skutočne rôznili,“ píše architektonický portál Earch.cz.