Polyfunkčný objekt Záhradnícka-Bajkalská v Bratislave

Na rohu Bajkalskej a Záhradníckej v Bratislave  bude polyfunkčná budova

Nevyužívané pozemky na rohu týchto dvoch dôležitých mestských dopravných tepien sa stanú miestom výstavby moderného polyfunkčného komplexu.

Dve spojené budovy rozšíria ponuku administratívnych a komerčných priestorov s parkovaním v podzemí v tejto priemyselnej lokalite bývalej mestskej časti Ružinov. Nové využitie a revitalizácia sa týka areálu bývalej Drutechny, kde bola dlhodobo prevádzka autoservisu. V širšom susedstve sú aj dve benzínové pumpy,  takže automobilizmus a rôzne služby pre vodičov sú tam naďalej prítomné.

Investorom je spoločnosť Zahradnicka Property, v ktorej sú dvaja spoločníci spojení s rakúskou bankou Raiffeisen –Raiffeisen Property Management GmbH a Raiffeisen Property International GmbH. Zámer podal do procesu EIA v septembri 2021 a stavebné práce na prvom objekte sa mali začať v máji 2022.

Prednosť dostala administratíva a komerčné priestory

Okresný úrad Bratislava zverejnil vo štvrtok 8. decembra právoplatné rozhodnutie. Píše v ňom, že zámer sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Realizovať sa bude variant č.1, nie variant č. 2, kde v jednej z budov na 3.  až 6. nadzemnom podlaží boli navrhnuté priestory na ubytovanie. V zámere, vo variante č.2, bol objekt definovaný ako nebytová budova, v ktorej je viac ako polovica využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely.

Jedna z budov podľa variantu č. 1  bude mať 2 podzemné podlažia, 6 nadzemným podlaží a 7. podlažie ustúpené. Druhá budova bude vyššia – s 9nadzemnými podlažiami a 10. ustúpeným podlažím a s rovnakým počtom podzemných podlaží ako prvá budova.

K doprave patrí aj cyklochodník a okružná križovatka

V súvislosti so zeleňou v susedstve dvoch komunikácií chce investor zapracovať adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy najmä formou intenzívnych strešných záhrad, ktoré zadržia a spomalia odtok dažďových vôd z územia.  Výška násypu špeciálneho substrátu bude do dvoch metrov.

Investor sa bude musieť v rámci podmienok od Okresného úradu Bratislava vyrovnať so zeminou na pozemkoch bývalého autoservisu či ku kolaudácii predložiť protokol laboratórneho rozboru pitnej vody.

Oproti budúcej zástavbe na druhej strane Bajkalskej ulice vedie cyklochodník. Ďalšou z podmienok úradu je, že investor v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zohľadní návrh opatrení pre cyklistov od občianskeho združenia Cyklokoalícia a do dokumentácie pre stavebné povolenie na okružnú križovatku zapracuje umelecké dielo.

Polyfunkčný komplex Záhradnícka –Bajkalská v Bratislave

Investor Zahradnicka Property

Architekti AK Jančina architekti

Počet parkovacích miest 447

Plocha riešeného územia  10 973 m2

Zastavaná plocha 3731 m2

Investícia  48,714 mil. eur

Stav v príprave