image 73562 25 v1
Galéria(15)

Zelené átrium – prvý bytový dom v pasívnom štandarde na Slovensku

Partneri sekcie:

Trinásteho mája bol sprístupnený prvý bytový dom v pasívnom štandarde na Slovensku, ktorého ambície už teraz preverí samotná prevádzka. Ambícia Zeleného átria ide ešte ďalej a chce získať certifikát LEED Platinum (zastrešený Americkou radou pre zelené budovy), čím by dosiahol ďalšie slovenské prvenstvo.

01 na vysku na 1 stranu
1.NP
02 na 2 stranu
03 na dvojstranu
04 na 5 stranu
05 na 5 stranu
06 na 6 stranu
07 na 6 stranu

Čo všetko jeho autori a realizátori na jeho získanie urobili? „Najväčšou pridanou hodnotou Zeleného átria je koncepcia energetickej stránky, ktorá je navrhnutá tak, aby dosahovala štandardy pasívneho domu,“ hovorí autor projektu architekt Ing. arch. Miroslav Marko, M. Arch. „Ekologický rozmer projektu sa prejavuje aj v tom, že minimálne 95 % materiálu z búracích prác sa zrecyklovalo – či už znovu použilo, alebo predrvilo na frakciu a následne použilo. Len 5 %  materiálu išlo do zberných surovín. Návrh hrúbok tepelných izolácií vyšiel z presného výpočtu PHPP (Passive House Planning Package), ktorý zabezpečila spoločnosť Isover.“

Technológie a úspora

Úspora energií sa zabezpečuje prostredníctvom viacerých technológií. Ide o tepelné čerpadlá voda-voda, zem-voda a vzduch-voda s energetickými pilótami a dvomi studňami (jedna na prívod vody, druhá na odvod), ktoré z rozdielu teplôt a elektrickej energie vyrábajú teplo alebo chlad. V letnej prevádzke pri chladení tepelným čerpadlom vzduch-voda sa odpadové teplo nevyfúkne do prostredia, ako to robia iné tepelné čerpadlá, ale použije sa na ohrev teplej vody. Plánované sú fotovoltické panely vyrábajúce elektrickú energiu zo slnka, stenové a stropné kúrenie a chladenie, exteriérové žalúzie, meranie všetkých energií v reálnom čase, ktoré bude vlastníkom prístupné online. To všetko prispeje k tomu, že výpočtová potreba na kúrenie v bytoch bude do 14 kWh/(m2 . a), pričom požiadavka podľa normy na energetickú triedu A pre bytové domy je menšia ako 40 kWh/(m2 . a).

Súčasťou progresívneho technologického vybavenia je aj teplovodný rúrkový stropný systém od spoločnosti Rehau, ktorý predstavuje špičku v oblasti technického know-how a kvalitatívneho vyhotovenia materiálu zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa. „Tento systém zásobuje teplom a chladom aj komerčnú  časť, kde je zabudovaný v podlahe a v stenách,“ hovorí Ing. Igor Krajčovič, riaditeľ divízie TZB v spoločnosti Rehau. „Materiál PE-Xa je využitý aj na rozvody pitnej a teplej vody a tiež sú ním vybavené energetické pilóty pod stavbou, ktoré sú jedným zo zdrojov tepla a chladu pre strojovňu s tepelnými čerpadlami.“

Na obytnej streche objektu sa nachádza relaxačná zelená strecha s pergolou chrániacou sedenie počas grilovačiek nájomcov Zeleného átria

Architektúra sleduje úsporu

Polyfunkčný bytový dom Zelené átrium sa skladá z dvoch objektov – prvým je rekonštrukcia tzv. brownfieldu, čiže bývalých polygrafických závodov, druhým je 4-podlažná novostavba. Architektonický výraz vychádza z jednoduchej hmotovej skladby zachovávajúcej pôvodný tvar výrobnej budovy. Citeľná bola snaha autorov o jednoduchý konzervatívny architektonický detail a farebnosť, pričom inšpirácie sa hľadali v moderne z 30. rokov 20. storočia. Dôvod? „Snažili sme sa o minimalizáciu nákladov na architektonické výrazové prvky,“ odpovedá architekt Ing. arch. Miroslav Marko, M. Arch. „Radšej sme tieto peniaze investovali do technológií a zvýšených nákladov na zateplenie, tienenie a okná. Nadmernou výzdobou sme nechceli potlačiť koncept a samotnú podstatu domu.“

Pohľad do vzorového bytu.

Materiály a výzvy

Aj výber ďalších dôležitých materiálov sledoval ústrednú tému – úsporu. Pri nosnom a výplňovom murive bol použitý Ytong, ktorý sa predsadil pred železobetónový skelet, aby po nalepení tepelnej izolácie mala stena rovnaký súčiniteľ prestupu tepla po celej dĺžke, a tým sa realizátori vyhli tepelnému mostu. „Ytong je vhodný materiál vzhľadom na rýchlosť výstavby, minimalizáciu mokrých procesov,“ hovorí architekt Marko. „Dobre sa naň lepia okenné pásky, dôležité pre tesnosť budovy. Jeho výhodou oproti dierovaným materiálom je to, že sa prípade nutného zásahu (zasekania) do steny neohrozuje tesnosť budovy.“

Zvýšenú pozornosť venovali realizátori vzduchotesnosti stavby. Úniky vzduchu sa hľadali pomocou „blower door“ testu, ktorý sa realizoval niekoľkokrát počas výstavby. Po ukončení všetkých prác sa robil posledný „blower door“ test, z ktorého vyšlo n50 = 0,44/h, pričom norma udáva číslo n50 = 0,6/h pre energeticky pasívne budovy.

Vstup do garáží.

Čo bolo najväčšou výzvou Zeleného átria? „Určite vysvetľovanie, čo je to vlastne pasívny dom,“ odpovedá Miroslav Marko. „V tomto ohľade je slovenská verejnosť informovaná veľmi slabo a často sa objavujú rôzne neopodstatnené predsudky. Boli to stovky hodín práce, ktoré boli rozhodne viac osvetovou ako realitnou aktivitou. Ľudia však postupne čoraz viac a viac chápali, že to, čo robíme, má zmysel, že ide o investíciu, ktorá sa čoskoro vráti. Nemalú dávku energie bolo treba vložiť aj do podpory myšlienky vzniku susedskej komunity. Toto je, samozrejme, stále prebiehajúci proces, ale bolo príjemné zistiť, že ľudia už chápu dôležitosť budovania a udržiavania dobrých medziľudských a susedských vzťahov na zvyšovanie kvality nášho života.“

Každý byt má svoju rekuperačnú jednotku, ktorá zabezpečuje čerstvý vzduch, ale je možné aj otvárať okná. Majiteľ si sám vyberie, či chce šetriť a bude používať rekuperáciu, alebo bude vykurovať/chladiť vonkajšie prostredie. V deň kolaudácie (koniec apríla) boli – až na sedem výnimiek – všetky byty predané. Ako sme už povedali v úvode – zvyšok zostáva na prevádzke.

Raster balkónov na fasáde vytvára zaujímavú hru svetla a tieňa.

Detail realizácie tepelnej izolácie pri stropnej konštrukcii, nadpraží a parapete

Detail realizácie tepelnej izolácie pri stropnej konštrukcii, nadpraží a parapete1 Nášľapná vrstva podlahy – laminátová podlaha s hrúbkou 7 mm, 2 Mirelónová podložka pod parkety s hrúbkou 2 mm, 3 Suchý betónový poter vystužený vláknami s minimálnou hrúbkou 45 mm, 4 Separačná vrstva, PE fólia s hrúbkou 0,2 mm, 5 Kročajová izolácia Isover TDPS s hrúbkou 30 mm, l = 0,033, 6 Stropná konštrukcia – monolitická železobetónová doska s hrúbkou 150 mm, 7 Sadrová omietka Rigips s hrúbkou 10 mm, 8 Omietka Weber Pas Exclusiv, biela, 9 Lepiaca stierka Weber Therm KPS s vloženou sklotextilnou sieťovinou s hrúbkou približne 3 mm; penetračný základ Weber 700, 10 Tepelná izolácia Isover Twinner s hrúbkou 180 mm (kotvená pomocou rozperných kotiev s tanierovou hlavou), 11 Lepiaca malta Weber Therm KPS s hrúbkou 4 mm, 12 Porobetónová tvárnica, pevnosťou P2-400 na tenké škáry, s hrúbkou 250 mm, 13 Vnútorná omietka Weber s hrúbkou 10 mm, 14 Omietka Weber Exclusiv, biela, 15 Lepiaca stierka Weber Therm KPS s vloženou skotextilnou sieťovinou s hrúbkou 3 mm, 16 Penetračný základ Weber 700, 17 Tepelná izolácia Isover Twinner s hrúbkou 230 mm (kotvená pomocou rozperných kotiev s tanierovou hlavou), 18 Lepiaca malta Weber Therm KPS s hrúbkou 4 mm, 19 Železobetónová doska s hrúbkou 150 mm

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM ZELENÉ ÁTRIUM
Miesto: Ulica Štefana Moyzesa, Trnava
Architekt: Ing. arch. Miroslav Marko, M. Arch.
Investor: Ing. Ľubomír Marko – SMF Marko
Začiatok výstavby: 05/2013
Ukončenie výstavby: 04/2015
Úžitková plocha: 5 600 m2
Počet bytov: 44 (1- až 4- izbové)
Výmery bytov: od 37 do 88 m2,
prevažne 55 až 60 m2
Plocha občianskej vybavenosti: 615,44 m2
Počet parkovacích miest: 63 (v garáži),
14 (pred objektom)
Generálny zhotoviteľ: Ing. Ľubomír Marko – SMF Marko
Hlavní dodávatelia:
Tepelné izolácie: Isover
Sadrokartónové systémy: Rigips
Stavebná chémia: Weber
Tepelnoizolačné sklá: Glasssolutions
Potrubné rozvody vody a kúrenia, okná: Rehau
Nosné a výplňové murivo: Ytong, Xella Slovensko
Výhradný dodávateľ zámočníckych výrobkov: Zamplier
Sendvičová izolácia fasády: Isover Twinner
Rekuperačné jednotky Komfovent: TZB produkt

Dokonalé zateplenie všetkých častí budovy
„Predpokladom na splnenie prísnych podmienok pasívneho domu je dokonalé zateplenie všetkých častí budovy. Keďže spoločnosť ISOVER má k dispozícii veľmi kvalitné materiály a ovláda pravidlá ich správnej aplikácie, bola pre tento výnimočný projekt logickou voľbou. Fasáda budovy je zateplená novinkou, sendvičovou izoláciou ISOVER TWINNER, ktorá je zložená zo sivého EPS a 3 cm fasádnej minerálnej izolácie. Kombinuje v sebe výhody dokonalej tepelnej izolácie, zlepšuje akustické vlastnosti a požiarnu ochranu konštrukcie. Na streche v novej časti sme použili kombináciu sivého expandovaného polystyrénu ISOVER eps ­NEOFLOOR a extrudovaného polystyrénu STYRODUR. Akustiku v podlahách sme riešili izoláciami ISOVER TDPS a ­ISOVER EPS FLOOR 4000, v priečkach sme použili ISOVER AKUPLAT. Vzduchotesnosť v starej časti je zabezpečená systémom ISOVER VARIO. Spolupráca na tomto projekte pre nás znamená veľa – je zhmotnením filozofie energetickej efektívnosti, s ktorou sa spoločnosť ISOVER už dlhé roky stotožňuje.“

Ing. Vladimír Balent
Projektový špecialista ISOVER,
Poradenstvo – pasívne domy

Ľudovít Petránsky
FOTO: Dano Veselský
DOKUMENTÁCIA: Ing. arch. Miroslav Marko, M.Arch