Stavebné mechanizmy počas slávnostného výkopu a začatia stavby budúceho priemyselného parku Valaliky
Galéria(5)

Začala sa výstavba priemyselného parku Valaliky pre švédske Volvo

Partneri sekcie:

Premiér Eduard Heger prirovnal význam automobilky pri Košiciach s výstavbou nemeckého Volkswagenu pri Bratislave. V januári boli rokovania aj výstavbe nájomného bývania. Stavba závodu Volvo Cars má byt klimaticky neutrálna.

Výstavba priemyselného parku Valiky v okrese Košice-okolie pre potreby švédskeho Volva sa začala v pondelok slávnostným výkopom. Investícia je na úrovni približne jednej miliardy eur.

Valaliky Industrial Park má byť sídlom moderných trvalo udržateľných výrobných závodov. Celkový počet pracovných miest, ktoré v regióne vzniknú vďaka hlavnému strategickému investorovi Volvo, je približne 12-tisíc.

Sprava: Starosta obce Valaliky Štefan Petrík, konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger, dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman a primátor Košíc Jaroslav Polaček (vľavo) počas slávnostného výkopu a začatia stavby budúceho priemyselného parku Valaliky. Valaliky, okres Košice - okolie
Dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (uprostred vpravo) a dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman (v popredí druhý vľavo) počas slávnostného výkopu a začatia stavby budúceho priemyselného parku Valaliky.
Stavebné mechanizmy počas slávnostného výkopu a začatia stavby budúceho priemyselného parku Valaliky
Stavebné mechanizmy počas slávnostného výkopu a začatia stavby budúceho priemyselného parku Valaliky
Stavebné mechanizmy počas slávnostného výkopu a začatia stavby budúceho priemyselného parku Valaliky

Volvo bude vyrábať elektromobily

Priemyselný park spolu s automobilkou podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera prinesú rozmach do regiónu východného Slovenska aj časti stredného Slovenska. Je presvedčený o tom, že to výrazne zvýši konkurencieschopnosť, atraktivitu a prinesie ďalšie investície. Záujem podľa jeho slov evidujú už v súčasnosti. Za najdôležitejšie považuje to, že Volvo bude vyrábať elektromobily, čo prispeje k napĺňaniu klimatických cieľov.

Podpora zamestnanosti na východe

„Opäť to obyvateľom celého východného Slovenska ukazuje, že sa postupne budú môcť vracať zo zahraničia a budú môcť nájsť dobre platenú prácu priamo doma,“ povedal premiér s tým, že okrem investícií napríklad do cestnej infraštruktúry to výrazne posilní a skvalitní aj školstvo. Za najdôležitejšie považuje to, že Volvo bude vyrábať elektromobily, čo prispeje k napĺňaniu klimatických cieľov.

Heger uviedol, že práce pokračujú podľa plánov. Prínos investície má byť 1,3 percenta HDP a zároveň bude generovať príjem do štátneho rozpočtu v objeme 150 až 180 miliónov eur ročne.

Pokračuje výkup pozemkov

„Súčasťou investičnej zmluvy je, aby štát pripravil toto územie do určitej kvality, aby tu Volvo mohlo prísť stavať vlastný závod,“ povedal konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec. V časti priemyselného parku, kde stavia, sú podľa Dureca vyrovnané majetkovoprávne vzťahy. Zároveň vykupujú ďalšie pozemky, čím pokračujú v rozširovaní parku do jeho konečnej veľkosti. V súčasnosti pracujú aj na príprave na zriadenie veľkého staveniska,  aby Volvo mohlo po získaní povolení začať stavať.

Sprava: Starosta obce Valaliky Štefan Petrík, konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger, dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman a primátor Košíc Jaroslav Polaček (vľavo) počas slávnostného výkopu a začatia stavby budúceho priemyselného parku Valaliky. Valaliky, okres Košice - okolie
Sprava: Starosta obce Valaliky Štefan Petrík, konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger, dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman a primátor Košíc Jaroslav Polaček (vľavo) počas slávnostného výkopu a začatia stavby budúceho priemyselného parku Valaliky. Valaliky, okres Košice – okolie | Zdroj: SITA/Marek Lukáč

Štát podporil vyvolané investície

Štát doteraz vyčlenil vyše 280 milión eur na priemyselný park a vyvolané investície, ktoré majú zlepšiť život v regióne. „Či už sa to týka dopravnej infraštruktúry a ďalších vyvolaných investícií vo vzťahu k vodovodnej, kanalizačnej, a iných infraštruktúr potrebných na to, aby industriálny park nielen fungoval, ale aby bola celá táto oblasť dostatočným a dobrým miestom na prácu aj bývanie,“ doplnil dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman.

K novej investícii patrí aj bývanie

V pozadí stavebných príprav rokovala slovenská strana a zástupcovia investora aj o ďalších dôležitých témach. Oficiálna stránka projektu valaliky.eu informovala, že v januári sa stretli na úrovni štátnych tajomníkov, zástupcov investora, samospráv a Valaliky Industrial Parku.

Riešili otázky potreby dostupného nájomného bývania v meste Košice a celom regióne. Návrhy prezentoval  štátny tajomník Úradu podpredsedu vlády Peter Sekáč, zástupca Agentúry pre nájomné bývanie a investor Vienna Insurance Group. S týmto investorom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania podpísala vláda SR v januári 2023 zmluvu. Predmetom diskusie boli konkrétne kroky k urýchleniu výstavby nových nájomných bytov a rezidenčného bývania.

Prvé autá majú v závode vyrobiť v roku 2027

Volvo Cars prezentovala svoj plán na výstavbu najmodernejšieho klimaticky neutrálneho závodu, ktorý bude vyrábať len elektrické vozidlá. Tento záväzok sa pritom nebude týkať len procesu výstavby závodu, ale aj výroby a dodávok energie na jej prevádzku, vodozádržných a iných ekologických riešení a opatrení aj v okolí závodu. V pláne je realizovať vodozádržné a protierózne opatrenia, či nové krajinotvorné prvky, v súlade s už existujúcim Programom obnovy krajiny.

Pracovné tímy Volvo Cars a Valaliky Industrial Park sú maximálne súčinné a spoločne pracujú na príprave územia s cieľom zabezpečiť, aby sa výstavba mohla začať včas. Prvé autá mohli z továrne vyraziť v roku 2027.

 

Zámer Valaliky Industrial Park

Investor: Strategický park Valaliky
Lokalita: okresy Košice-okolie a  Košice II
Rozloha: 381 ha
Využiteľná plocha: 315 ha (bez komunikácií externej infraštruktúry a záberu inžinierskych sietí)
Celková zastavaná plocha: cca 500 000 m2
Predbežná realizácia: 1. Q/2023 – 1. Q/2025
Predbežný začiatok prevádzky: 2. Q/2025
Orientačná výška nákladov: vyše 1 miliarda eur