Mladi architekti

Webináre pre začínajúcich architektov

Časopis ASB pripravuje sériu webinárov pre začínajúcich architektov v praxi do 33 rokov. Tútorom programu je nestor slovenskej architektúry Ing. arch. Ľubomír Závodný, ktorý poradí mladým architektom ako začať s architektonickou praxou, rozoberie možné riešenia konkrétnych prekážok a výziev.

Výkon povolania ARCHITEKT

Čo to znamená byť architektom? Ako fungujú architekti pri výkone povolania? V akých formách a podmienkach pôsobia architekti v praxi? Pripravte sa na výkon povolania ARCHITEKT s Ing. arch. Ľubomírom Závodným, ktorý vám rád zodpovie aj na otázky, ktoré trápia práve vás.

Prvý webinár na tému Výkon povolania architekt sa uskutočnil 15. 5. 2020 o 10:00. Jeho záznam si budete onedlho môcť pozrieť na www.asb.sk.