Využitie obnoviteľných zdrojov energie v administratívnej budove v dánskom Odense
Galéria(4)

Využitie obnoviteľných zdrojov energie v administratívnej budove v dánskom Odense

Takmer 20 percent ročnej spotreby elektriny v Dánsku pokrývajú veterné elektrárne. Do roku 2025 chce škandinávske kráľovstvo, ktorého hlavné mesto sa v decembri 2009 stalo dejiskom konferencie OSN o klimatických zmenách, tretinu svojej celkovej potreby energie zabezpečovať z obnoviteľných zdrojov. Riešenie, ktoré môže viesť k úspechu, predstavuje aj nová administratívna budova energetického koncernu Energi Fyn v Odense.

„Spoločnosť Energi Fyn spája úsporu energie s jej získavaním bez kompromisov v architektonickom stvárnení. Projekt ukazuje, že Dánsko ako hostiteľ medzinárodnej konferencie OSN o klimatických zmenách, ktorá sa konala v roku 2009, dáva dobrý príklad. Čistý dizajn v škandinávskom štýle – jasný, otvorený, s príjemnou vnútornou klímou.“
Michael Stappert, Country Manager,
Schüco Dánsko

Dánska architektonická kancelária Creo Arkitekter AS vybudovala na dánskom ostrove Fünen novú, takmer energeticky nezávislú administratívnu budovu, ktorá slúži ako sídlo distribútora elektrickej energie Energi Fyn. Na pultových strechách podnikovej centrály sa nachádza solárne zariadenie so 187 fotovoltickými modulmi, s výkonom 213,8 Wp. Vyrobená energia sa priamo napája do siete takmer energeticky sebestačnej budovy.

Na okraji veľkomesta Odense na ostrove Fünen sa striedma novostavba začleňuje do okolitej bytovej zástavby. Tmavá, viac ako 100 m dlhá fasáda z pálených tehál dvojpodlažnej budovy pôsobí striedmo a seriózne. Cieľom projektantov bolo stvárniť stavebný objekt podľa možnosti tak, aby vzbudzoval čo najmenej sentimentu a aby zvonka pôsobil masívne. Úzke okenné pásy na hornom poschodí vytvárajú štruktúru pozdĺžnych strán budovy. Prečnievajúca vstupná fasáda je kompletne zasklená, čím budova získava reprezentatívny vstup nielen pre obchodných partnerov, ale aj pre 80 000 zákazníkov dánskeho distribútora elektrickej energie.

Redukcia spotreby energie
Horizontálne a vertikálne vsadené okenné otvory vysokoúčinného tepelnoizolačného hliníkového systému FW 50+.HI vytvárajú na fasáde zaujímavý efekt, ktorý podporuje estetickú koncepciu architektov, a prispievajú k optimálnej energetickej bilancii budovy.

Aj pri riešení vnútorných priestorov venovali architekti osobitnú pozornosť redukcii spotreby energie. Podiel umelého svetla je v porovnaní s bežnými kancelárskymi budovami výrazne nižší, a to vďaka systému prirodzeného osvetlenia, ktoré vytvára príjemnú atmosféru pre asi 200 zamestnancov.

V kontraste s vonkajším vzhľadom sa vnútorný život budovy z oceľovej konštrukcie prezentuje v ľahkých štruktúrach a materiáloch. Už samotný foyer prekvapuje jasným denným svetlom, ktoré cez strešné okná dopadá do dvojpodlažnej veľkoryso riešenej vstupnej haly. Aj keď sú rozsiahle kancelárske plochy na prízemí riešené ako tzv. open space priestor, poskytujú dostatok súkromia. Nenápadné sklenené steny na výšku miestností oddeľujú jednotlivé kancelárske jednotky a zároveň umožňujú optický kontakt cez celú miestnosť.
Konferenčné sály, jedáleň, ako aj kancelárie vedenia spoločnosti Energi Fyn sa nachádzajú na prvom podlaží. Aj v týchto priestoroch sa uplatnil rovnaký princíp ako pri starostlivo rozmiestnených svetelných zónach na prízemí – denné svetlo prechádza cez strešné okná pultových striech. Aby mohli architekti rozptýliť cez kancelárske priestory čo najviac príjemného, rovnomerného svetla, využili strešnú štruktúru vychádzajúcu z typológie fabrických hál. Tak sa zároveň mohli v značnej miere vzdať umelého osvetlenia. Ochranu proti slnku potom zabezpečili pomocou žalúzií Schüco s elektrickým ovládaním.

Strešné okná s integrovanými modulmi ProSol (systém Schüco FW50+.HI)
Schüco moduly ProSol PV sa zhotovujú na mieru podľa zadania architektov, v požadovanej forme, farbe a optickej štruktúre. Ich výhodou je, že ako integrované FV panely môžu zároveň spĺňať aj všetky funkčné vlastnosti bežných výplní otvorov po celom obvodovom plášti budovy. Synergické fasády a strešné elementy tejto značky sa vyznačujú účinným a ekologickým získavaním energie a zároveň spĺňajú najvyššie kvalitatívne požiadavky z hľadiska bezpečnosti, komfortu i dizajnu.

Jedinečným prvkom administratívnej budovy je strešná záhrada. Pretože pre tradičnú zelenú plochu na pozemku novostavby nebol dostatok miesta, rozhodli sa architekti pre zelenú strechu: V strednej časti jednopodlažnej budovy je umiestnená oddychová zóna a záhrada pre zamestnancov. Až z tejto úrovne sú viditeľné fotovoltické moduly ProSol na pultových strechách. Solárne zariadenie s veľkosťou 280 m2 je napojené na šesť meničov prúdu typu SMC 6000 a SMC 5000. Energia získaná zo slnka sa priamo napája na elektrickú sieť budovy. Zariadenie kontroluje prístroj SBC Plus Datalogger, ktorý meria okamžitú aj celkovú produkciu energie zariadenia a na základe týchto informácii zisťuje emisie CO2. Tieto údaje sa zobrazujú na veľkej tabuli, ktorá sa nachádza vo vestibule energetického koncernu. Jednoznačnejšie sa pravdepodobne význam obnoviteľných zdrojov energie pre budovu ani nedá prezentovať.

Firestop II EI60
Požiarna hliníková konštrukcia EI60 (podľa EN 1634), odvodená zo systému Schüco Firestop II, zabezpečuje pre veľkorozmerové dverové a stenové elementy požiarnu odolnosť 60 minút. Vďaka variabilným komponentom ponúka systém odolný proti ohňu nielen efektívnu protipožiarnu a protidymovú ochranu, ale aj dodatočné funkcie, ako sú možnosť úniku alebo kontrola vstupu. Navyše môže byť tento systém napojený na ďalšie automatické systémy budovy. Vzhľadovo najzaujímavejší je stabilný 3-komorový systém s úzkymi profilmi, valčekovými závesmi a skrytými samozatváračmi či skrytými uzávermi dverí. Kompatibilita so systémami Schüco Firestop II a ADS poskytuje množstvo tvarových variácii.

(sf)
Foto: Schüco

Článok vznikol z podkladov spoločnosti Schüco.

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik.