V Bratislave zasvietila piata hotelová hviezda
Galéria(10)

V Bratislave zasvietila piata hotelová hviezda

Päť hviezdičiek svieti už aj na bratislavskom hotelovom nebi. Hotel Arcadia šarmantne premenil chátrajúci meštiansky dom pochádzajúci až z 13. storočia na budovu, ktorá svojou atmosférou vložila ďalšie vydarené architektonické sklíčko do pôdorysu Starého Mesta. Arcadia evokuje ústredné renesančné nádvorie vnútri stavby a svojím názvom zároveň aj idylickú krajinu snov. Tá je v tomto prípade zrekonštruovaná do komfortu luxusného hotela. „Jeho čaro má byť najmä v poskytovaní služieb,“ zdôrazňuje Milan Nemec, výkonný riaditeľ investorskej spoločnosti Urbia Holding. Súčasne však dodáva, že čaro je vykúpené poriadnou porciou snahy o harmonické vyváženie striktných predstáv pamiatkarov, aplikácie špičkovej technológie a tvorivých ambícií architektov.

Po stopách histórie

Dejiny Bratislavy práve vpisovali do knihy gotickú kapitolu, keď na severozápadnej strane dnešnej Františkánskej ulice vznikli dva samostatné objekty. Boli jednoduchého charakteru a užšími stranami orientované do ulice, no v priebehu 15. a 16. storočia boli postupne dostavované. Pravdepodobne došlo k majetkovému prepojeniu oboch objektov, pretože ku koncu tejto etapy mal neskorogotický objekt dve nadzemné podlažia a s výnimkou severovýchodného rohu a centrálneho nádvoria zaberal celú plochu parcely.

Nasledovala dôležitá renesančná etapa, ktorá priniesla najmä výstavbu dvorových fasád arkádového typu. Zároveň sa dostavalo severovýchodné krídlo, čím sa uzavrel pôdorys domu okolo stredového nádvoria s centrálnym prejazdom a arkádovou chodbou. Uličné krídlo sa nadstavilo na dnešné tri nadzemné podlažia.

„Aj preto bola renesancia zdôraznená ako rozhodujúce obdobie pre tento objekt,“ hovorí Milan Nemec, ale zároveň upozorňuje, že objekt pokračoval vo svojom vývoji aj v nasledujúcich slohových a štýlových etapách. Klasicizmus určil dnešný výzor fasády a prelom 19. a 20. storočia zase priniesol objektu novobarokovú štukovú výzdobu v juhozápadnom rohu uličného krídla. Neskôr bol objekt adaptovaný na byty v horných podlažiach a dielňu na prízemí. O statickej homogénnosti objektu teda nemohlo byť ani reči a 40 rokov sivej zóny mu na farbe rozhodne neprospelo. Aj preto prelom milénií zastihol objekt v nelichotivom stave svojej kondície a na križovatke ďalšej cesty.

Na ceste k hotelu

Nevyhovujúci stav budovy, veľmi slabá kvalita predchádzajúcich rekonštrukčných prác a obmedzená kapacita – to boli tri najvypuklejšie problémy, ktoré pred štyrmi rokmi vyvstali pred novým majiteľom. Samozrejme, zároveň podmieňovali rozhodovanie o jej funkčnom využití, ktoré nakoniec znelo – hotel. A nie hocijaký, hneď s piatimi hviezdičkami. „Uvažovali sme aj nad iným využitím,“ hovorí Milan Nemec. „Núkal sa obytný dom, ale ten bol pre zlé svetelné podmienky nevhodný. Použiť budovu na administratívu sa nám zdalo neefektívne a obchodné využitie zase limitovali slabšie parkovacie možnosti. Našli sme teda medzinárodného hotelového operátora a zverili objekt do jeho prevádzky.“

Investor chcel vybudovať malý butik hotel v centrálnej mestskej zóne, ktorý by v plnej miere využil historickú podstatu objektu. Preto od architektov vyžadoval vytvoriť prívetivú atmosféru, ktorá by zdôraznila historického ducha miesta. „Na základe týchto požiadaviek bol determinovaný aj náš prístup,“ vysvetľuje spoluautor projektu Ing. arch. Stanislav Kukučka. „V architektonickom a interiérovom riešení sme sa predovšetkým snažili navrátiť objektu nedochované architektonické články, a to formou analógií z dochovanej archívnej dokumentácie.“

Okrem iného išlo o sgrafitový pás na arkáde severovýchodného krídla v 3. NP či o gotické kvádrovanie a kamenné články na fasáde juhozápadného krídla v 2. NP. Riešili sa aj novotvarové prvky. Keďže požiadavky investora neumožnili ich návrh v súčasných materiáloch a dizajne, navrhovali sa v dobovom tvarosloví za využitia analogických citácií z dochovaných detailov a dokumentácií k samotnému objektu, ale aj k iným objektom z daného obdobia v centre Bratislavy. „V našej práci sme teda nemali ambíciu vytvoriť niečo nové a prevratné,“ zdôrazňuje architekt Kukučka. „Sledovali sme skôr naplnenie predstáv investora a klasickými prostriedkami sme chceli navodiť požadovanú atmosféru.“ Výsledok mu dáva za pravdu. Architektonický útvar je zložený z historických fragmentov a novotvarov, ktorých vzájomná komunikácia je v symbióze a na pozorovateľa pôsobí dojmom dôveryhodného a vyváženého celku.

Funkčné a dispozičné riešenie

Dispozícia sa odvíjala od päťhviezdičkových nárokov súčasného investora, podľa ktorých sa malo vytvoriť ubytovacie a stravovacie zariadenie vysokého štandardu s možnosťou poskytovania doplnkových a relaxačných služieb. Stravovacie služby a konferenčná sála pritom mali byť prístupné aj neubytovanej klientele.

V horných nadzemných podlažiach sa navrhli ubytovacie kapacity v rozsahu 34 hotelových izieb. Z toho deväť izieb v 4. a 5. NP je riešených formou mezonetových apartmánov, so spálňami v 5. NP. Dva apartmány boli vybavené kozubovými telesami. V nižších podlažiach sú klasické hotelové izby, pričom v dvoch prípadoch je možné ich vnútorné prepojenie.

Hlavný vstup do objektu je cez pôvodnú bránu a dochovaný prejazd. Ústi do nádvoria, ktorého prekrytím sa vytvorilo átrium, v úrovni 1. NP plniace funkciu hotelovej haly. Tento centrálny priestor s arkádami tvorí komunikačné jadro budovy, na ktoré sú priamo napojené priestory recepcie s výťahmi a schodiskami.

Keďže v rámci reštaurácie bol hradbový múr historicky perforovaný troma dvernými otvormi, priestor hradnej priekopy sa využil na vytvorenie deliteľnej konferenčnej sály s možnosťou využitia aj na spoločenské udalosti. Tento zámer si vyžiadal zastrešenie priekopy nad 1. NP s vytvorením dvoch svetlíkov. V severovýchodnej časti uličného krídla sa umiestnila jediná hotelová izba na tomto podlaží, prístupná priamo z podbránia.

Vzhľadom na nedostatok priestorov sa suterén objektu rozšíril banským spôsobom o nové časti, a to pod juhozápadným krídlom, hradnou priekopou a severným rohom, čiže recepciou. Zároveň sa prehĺbil na maximálnu mieru, ktorú umožnila hladina podzemnej vody. V suteréne sú technické prevádzky hotela, ako napr. sklady a šatne zamestnancov. V severozápadnom krídle a priestore pod hradnou priekopou sa zrealizovala wellness zóna, kde je fitness, masáž, privátne jacuzzi, parná a suchá sauna, whirlpool, odpočiváreň a sociálne zázemie.

Na dosiahnutie požadovaného štandardu slúžia aj zabudované technológie. Objekt je vybavený nútenou hygienickou výmenou vzduchu, klimatizáciou, elektronickým kartovým systémom kontroly vstupu, systémom EPS, elektronickým zabezpečením objektu, priemyselnou televíziou, ozvučením, štruktúrovanou kabelážou a ďalšími systémami poskytujúcimi komfort pre užívateľa na úrovni modernej súčasnosti.

Služby na úrovni hviezd

„Chceli sme byť najlepším hotelom v meste,“ priznáva riaditeľ hotela Stefan W. Stumpf, ktorý pracuje pre rakúsku hotelovú sieť Vienna International Hotels and Resorts. Hostia v dvojposteľovej izbe platia 261 alebo 281 eur a za mezonetový apartmán 390 až 500 eur. „Táto budova je klenot,“ vraví Stefan W. Stumpf a zároveň zdôrazňuje, že tento klenot sa od štyroch hviezdičiek odlišuje použitím luxusných materiálov a rozsahom ponúkaných služieb. Spadá pod neho aj tzv. turn down service, teda de facto druhé upratanie izby večer s rozostlaním postele a ďalšími pozornosťami, plná obsluha počas raňajok, 24-hodinový servis jedál a nápojov na izby, čistenie topánok, doručovanie obľúbených novín ráno na izbu či celé jedno podlažie relaxačných služieb.

Prvé tri mesiace prevádzky naznačili, že ambície sa napĺňajú, hoci päť hviezdičiek nebude pre každého. Prvá lastovička však s noblesou doletela aj do Bratislavy a za ňou by mali prísť ďalšie. Už dnes je jasné, že žiadna z nich nebude v takej exkluzívnej zóne ako Arcadia.

Názov:
Hotel ARCADIA – rekonštrukcia meštianskeho domu
Miesto: Františkánska 3, Bratislava
Investor: Urbia Holding, a. s.
Autor projektu: ADIF, spol. s r. o.
Ing. arch. Ladislav Németh,
Ing. arch. Stanislav Kukučka
Developer: Rears, s. r. o.
Prevádzkovateľ: VIENNA INTERNATIONAL Hotelmanagement AG
Autor projektu interiéru: PRO STYLE, spol. s r. o.
Ing. arch. Stanislav Bánovský,
Ing. arch. Antonín Beran
Zastavaná plocha: 775,05 m2
Úžitková plocha: 2 797,64 m2
Začiatok rekonštrukcie: 2005
Ukončenie rekonštrukcie: 9/2007
Stavebné úpravy: SLOVEGRA, spol. s r. o., Dunajská Streda
Vykurovanie, vzduchotechnika: KLIMAK, s. r. o., Nitra
Elektroinštalácie: APT ELEKTRO, s. r. o., Bratislava
Obklady – mramor: EuroGRANIT, s. r. o., Bratislava
Nábytok – izby: HOLLEX SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
Nábytok – spoločné priestory: CITADEL, s. r. o., Nové Zámky
Fasády: NOVOTA, spol. s r. o., Bratislava
Sanita: EUROKERA, spol. s r. o., Bratislava
Spracovanie projektu:  Autocad LT 2004

Rekonštrukcia sa realizovala bez generálneho dodávateľa formou developingu spoločnosti Rears, ktorá zabez­pečila stavebný manažment a ďalšie manažérske výkony.

Ľudo Petránsky
Foto: Hotel Arcadia; Dano Veselský