Útvar hlavného architekta mesta Košice prezentoval nové zámery v rozvoji mesta

Partneri sekcie:

Časové hľadisko a nová filozofia vo využití územia si vyžiadali prípravu nového územného plánu rozvoja mesta Košice, na ktorej pracuje Útvar hlavného architekta (ÚHA). Vtiahnuť odbornú i laickú verejnosť do jeho prípravy i všeobecnej problematiky územného plánovania v podmienkach hospodárskej a sídelnej aglomerácie bolo cieľom včerajšej prezentácie architektov na Magistráte mesta Košice.


Ako uviedol hlavný architekt Martin Drahovský, nový územný plán je v štádiu verejného obstarávania a pri optimistických odhadoch by ho mohlo Mestské zastupiteľstvo schvaľovať o tri – štyri roky. Nová filozofia využitia územia, ako spresnil, je v zapojení rieky Hornád a jej okolia do urbanistickej koncepcie mesta, keďže táto jeho časť bola doteraz využívaná veľmi extenzívne a dnes predstavuje zväčša brownfield – takzvané hnedé územie bývalej priemyselnej zóny.

Najväčší rozvoj v súčasnosti prežívajú Košice v bytovej výstavbe v troch zónach – Kopa-Girbeš, Heringeš a Ťahanovce IV – V. Developeri majú zámery aj v Mestskej časti (MČ) Krásna nad Hornádom a v MČ Barca. Podľa architektov je v súčasnosti veľký tlak developerov na zmeny a doplnky v územno-plánovacej dokumentácii. Podľa Drahovského je to prirodzené a vždy to bude trvať, pokiaľ budú developeri vyhľadávať voľné pozemky bez nadväznosti na územný plán rozvoja a mesto nebude aktívne vstupovať do sceľovania území a potom ich ponúkať na zástavbu.

Podľa ÚHA je v súčasnosti v Košiciach viac ako 20 platných územných plánov na rôznych stupňoch. Počas prezentácie sa jej účastníci mohli dozvedieť aj o platnej legislatíve, časových etapách obstarávania územných plánov, procese ich zmien a doplnkov, súčasne rozpracovaných plánoch, nevýhodách veľkých monofunkčných zón rodinných domov, rozdieloch medzi plánmi obce a zóny a podobne.

Zdroj: TASR