Košice

Územný plán Košického kraja prehodnocujú. Môže vzniknúť nový

Košický samosprávny kraj (KSK) ako príslušný orgán územného plánovania začal preskúmavať doposiaľ platný Územný plán veľkého územného celku.

Svoje stanoviská môžu vyjadriť fyzické aj právnické osoby i mestá a obce v kraji do konca septembra. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Oslovených je do 500 subjektov verejnej správy a dotknutých organizácií Slovenskej republiky, ako aj prihraničných regiónov Ukrajiny a Maďarska.

„Preskúmať územný plán je potrebné hlavne z toho dôvodu, aby sme vedeli, či ho stačí aktualizovať podľa aktuálnych požiadaviek, alebo vytvoríme úplne nový územný plán kraja. Ide o dôležitý dokument, pretože územný plán kraja je nadradený nad mestské a obecné územné plány,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Zastarané a neexistujúce

Územný plán kraja slúži prioritne najmä pre potrebu rozvoja sídelnej štruktúry, koordináciu a deľbu funkcií sídiel s cieľom posilnenia vzájomnej kooperácie sídiel a podpory ich konkurencieschopnosti vo vnútroštátnych i cezhraničných väzbách. Ide o dokument, ktorý je verejne prístupný.

„V súčasnom období evidujeme množstvo problémov vo viacerých mestách a obciach nášho kraja spôsobených neaktualizovanými, nedoplnenými, neupravenými, prípadne neexistujúcimi územnými plánmi v mestách a obciach v Košickom kraji,“ dodal Trnka.

Platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj je vystavený na verejné nahliadnutie na webovom sídle samosprávneho kraja web.vucke.sk v sekcii Kompetencie a po predchádzajúcej dohode tiež na úrade Košického samosprávneho kraja.

TEXT: © SITA Slovenská tlačová agentúra