Územný plán Košického kraja prehodnocujú. Môže vzniknúť nový

Košice
Zdroj: Shutterstock

Košický samosprávny kraj (KSK) ako príslušný orgán územného plánovania začal preskúmavať doposiaľ platný Územný plán veľkého územného celku.

Svoje stanoviská môžu vyjadriť fyzické aj právnické osoby i mestá a obce v kraji do konca septembra. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Oslovených je do 500 subjektov verejnej správy a dotknutých organizácií Slovenskej republiky, ako aj prihraničných regiónov Ukrajiny a Maďarska.

„Preskúmať územný plán je potrebné hlavne z toho dôvodu, aby sme vedeli, či ho stačí aktualizovať podľa aktuálnych požiadaviek, alebo vytvoríme úplne nový územný plán kraja. Ide o dôležitý dokument, pretože územný plán kraja je nadradený nad mestské a obecné územné plány,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Zastarané a neexistujúce

Územný plán kraja slúži prioritne najmä pre potrebu rozvoja sídelnej štruktúry, koordináciu a deľbu funkcií sídiel s cieľom posilnenia vzájomnej kooperácie sídiel a podpory ich konkurencieschopnosti vo vnútroštátnych i cezhraničných väzbách. Ide o dokument, ktorý je verejne prístupný.

„V súčasnom období evidujeme množstvo problémov vo viacerých mestách a obciach nášho kraja spôsobených neaktualizovanými, nedoplnenými, neupravenými, prípadne neexistujúcimi územnými plánmi v mestách a obciach v Košickom kraji,“ dodal Trnka.

Platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj je vystavený na verejné nahliadnutie na webovom sídle samosprávneho kraja web.vucke.sk v sekcii Kompetencie a po predchádzajúcej dohode tiež na úrade Košického samosprávneho kraja.

TEXT: © SITA Slovenská tlačová agentúra