Mestská časť Vrakuňa

Vrakuňa má potenciál rásť. Ako ju oživiť?

Bratislavská mestská časť Vrakuňa nemá v realitnom biznise veľmi lichotivú pozíciu. Okrem toho, že ide o okrajovú časť, záujemcov o bývanie odrádza skládka po chemických závodoch, čistiareň odpadových vôd, blízkosť letiska či tzv. Pentagon.

Vo Vrakuni v súčasnosti pribúdajú prevažne malé a nenáročné developerské projekty. Najväčším za posledné obdobie je komplex RosenHAUS, ktorý má vyrásť na sídlisku Dolné hony a priniesť vyše 100 bytov.

Lokalita by však mohla mať, aj vzhľadom na enormne rastúce ceny bytov v centre, vyšší potenciál. Viacerí developeri videli príležitosť napríklad v stavaní v blízkosti lesoparku. Kam sa ešte môže Vrakuňa posunúť a ako môže byť atraktívnejšia? Odpovedajú Aleš Hradecký z ateliéru Architekti Šebo Lichý a Rado Buzinkay z ateliéru beef.

Čo v súčasnosti chýba bratislavskej Vrakuni z hľadiska developmentu a urbanizmu?

A. H.: Socialistická výstavba panelových obytných domov nebola pre Vrakuňu šťastným riešením. Mestská časť sa musí vyrovnať s problémami heterogénnej zástavby rodinných a bytových domov. Plochy zelene medzi panelovými blokmi by si zaslúžili väčšiu starostlivosť a funkčnú programovú náplň.

R. B.:
Jednoznačne električka do centra a kvalitné realizácie verejných priestorov. Zo sídliska sa vytráca sociálny mix, je načase zabojovať o navrátilcov z okolitých funkčne monotónnych obcí. Pomohlo by tiež pridruženie ďalšej mestotvornej funkcie. Už dávnejšie som zachytil ideu prestavať neslávne známy Pentagon na jeden z vysokoškolských internátov. Projekty s nájomným bývaním s mestom regulovaným nájmom by časom tiež mohli priniesť nový vietor do stojatých sídliskových vôd.

Môže sa saturáciou centra stať táto lokalita časom atraktívnejšou?

A. H.: Pešia zóna Poľnohospodárskej ulice a jej parter občianskej vybavenosti, ako aj okolie a väzby na okolitú uličnú sieť si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu. Kvalita prostredia by svojím urbanisticko-architektonickým riešením mala byť povýšená na mestské prostredie polyfunkčného charakteru s parkovými plochami. Obyvatelia, ako aj návštevníci by zatraktívnenie tejto lokality určite uvítali.

R. B.: Po spustení vonkajšieho bratislavského okruhu sa dá očakávať, že toto územie bude viac atraktívne, keďže sa pocitovo a dopravne bude nachádzať bližšie k jadru mesta. Je totiž veľmi pravdepodobné, že budúca hromadná výstavba bude pokračovať hlavne za vonkajším okruhom a Vrakuňa sa tak dostane do pozície tradičného bratislavského sídliska so solídnou mestskou infraštruktúrou, ktorá na rozdiel od monotónnych kobercových predmestí bude mať ľuďom určite čo ponúknuť.

Existuje tu ešte nevyužitý potenciál?

A. H.: Mestská časť Vrakuňa disponuje voľnými plochami polí, ktoré sú však v kontakte s areálom letiska a čistiacej stanice odpadových vôd. Sú to dva výrazne limitujúce faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj tohto územia. Väčší potenciál rezidenčného charakteru majú plochy okolo cestnej komunikácie 572 smerom na obec Most pri Bratislave. Potenciál prírodného prvku vo forme Malého Dunaja by bolo vhodné využiť.

R. B.: Vnútrobloky, napríklad tie v časti Medzi jarkami od architekta Štefana Svetka, ale aj ďalšie dvory na Dolných honoch, sú v dokonalom kontraste k panelákovým megaštruktúram. Miestami bezprecedentne rozsiahle zelené verejné plochy sú však v súčasnosti lemované zamrežovanými oknami na zvýšenom prízemí. Ich kvalitnou revitalizáciou a pričlenením parteru k verejnému priestoru by sa Vrakuňa mohla stať výrazne atraktívnejšou.

Ako hodnotíte v súčasnosti vznikajúce projekty vo Vrakuni?

A. H.: Zahusťuje sa výstavba okolo Hradskej ulice, čo v zmysle zahusťovania mestského prostredia vnímam pozitívne. Bohužiaľ, chýba infraštruktúra a dopravné riešenie, ktoré by lokalitu odľahčilo od dopravného zaťaženia, ako aj komplexný urbanistický návrh pre toto územie.

R. B.:  Výstavba vo Vrakuni sa dlho obmedzovala na vypĺňanie medzier v pôvodnej riedkej zástavbe. Zahusťovanie týchto veľkolepých medzipriestorov je určite namieste. Bohužiaľ, zatiaľ som nezaregistroval projekt, ktorý by vhodne doplnil pôvodnú štruktúru. Každý developer, samozrejme, rieši len svoj pozemok, širšie vzťahy ho väčšinou nezaujímajú. Dodnes podľa mňa chýba kvalitná urbanistická vízia mestskej časti. Asi najnegatívnejší príklad súčasnej bezmocnosti sú nezmyselné projekty zástavby bytových domov na hlbokých dvoroch pozdĺž Hradskej ulice. Úplne zle.

TEXT: Veronika Rajničová