The Ideal City: Kniha hľadá odpoveď na to, ako vytvoriť dokonalé mesto pre ľudí

Partneri sekcie:

V akých mestách chceme žiť a čo považujeme za dôležité pre spokojný život? Na tieto aj ďalšie otázky odpovedá výskumný projekt a nová kniha The Ideal City.

Prečo by sme sa mali zaoberať mestami? V čase pandémie sa z nich snažíme utiecť do prírody, kde nie je problém dodržať sociálny odstup a môžeme tam v súkromí premýšľať. Súčasná epidémia a home office z chalupy na Orave však nebudú trvať večne. Pre veľké množstvo ľudí aj bez epidémie covid-19 nespĺňajú mestá ich základné potreby.

Pokiaľ nič neurobíme, klimatická kríza bude problémom aj o desiatky rokov neskôr. Práve mestá k nej prispievajú značnou mierou. Hovorí sa o nej toľko, že začína znieť ako klišé. Nie všetci to tak našťastie vnímajú.

Pozorujeme rozmach skupín, ktoré poukazujú na environmentálne problémy, spoločenskú nerovnosť, bytovú krízu. Práve projekty ako The Ideal City sa snažia prinášať konkrétne podnety na zlepšenie situácie.

Kniha pripomína akúsi kuchárku pre tvorcov miest – návod, ako lepšie navrhovať, stavať, obývať a zdieľať urbánny priestor.
Autori v spolupráci s vydavateľstvom Gestalten skúmali, ako dostať mestá na novú úroveň a vytvoriť z nich spoločný domov pre všetkých.
Sú v nej najrôznejšie projekty z 53 miest a 30 krajín sveta.
Príprava knihy The Ideal City.
SPACE10 – The Ideal City.
SPACE10 – JAJA Architects.
SPACE10 – The Ideal City.

Výskum a vízie

Autori The Ideal City vytvorili víziu zelenšieho, zdravšieho, udržateľnejšieho, inkluzívnejšieho a bezpečnejšieho mesta budúcnosti. Takého, ktoré môže zlepšiť kvalitu života, podporovať spoločenské a kultúrne aktivity, prinášať príležitosti pre znevýhodnené skupiny. Zároveň má byť mesto ekonomicky produktívnejšie a vďaka záujmu o ekológiu aj zodpovednejšie.

Autori v spolupráci s vydavateľstvom Gestalten skúmali, ako dostať mestá na novú úroveň a vytvoriť z nich spoločný domov pre všetkých. Ich výsledkom a odpoveďou je kniha, ktorú už nájdete v predpredaji.

Sú v nej najrôznejšie projekty z 53 miest a 30 krajín sveta. Spája ich snaha o zlepšenie životnej úrovne ľudí a ochranu planéty. Pripomína akúsi kuchárku pre tvorcov miest. Návod, ako lepšie navrhovať, stavať, obývať a zdieľať urbánny priestor.

Predstaví vám projekty mestského dizajnéra Jana Gehla, podnikateľky v doprave Robin Chaseovej, architekta Bjarka Ingelsa, interdisciplinárneho dizajnového štúdia Urban-Think Tank aj alternatívny policajný program, ktorý vedie komunita Kwanlin Dün First Nation v Kanade.

Autori v spolupráci s vydavateľstvom Gestalten skúmali, ako dostať mestá na novú úroveň a vytvoriť z nich spoločný domov pre všetkých.
Autori v spolupráci s vydavateľstvom Gestalten skúmali, ako dostať mestá na novú úroveň a vytvoriť z nich spoločný domov pre všetkých. | Zdroj: Niklas Adrian Vindelev

Päť princípov

Univerzálny prístup neexistuje. Rovnako nie je len jeden model ideálneho mesta. Dodržať by sa však malo týchto päť princípov.

Vynaliezavosť: mesto spravované na tomto princípe dokáže byť ekologicky aj ekonomicky udržateľné, podporuje princípy obehu (recyklácia vody, materiálov a energie), používa odpad ako zdroj.

Prístupnosť: mesto má byť postavené na rozmanitosti, inklúzii a rovnosti, bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženstvo, etnickú príslušnosť či sexuálnu orientáciu. Má zaistiť spravodlivý prístup k pracovným miestam, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, službám aj obchodu. Má poskytnúť dostupné bývanie a má mať transparentnú správu.

Zdieľanie: podporuje pocit spoločenstva, spolupráce, sociálnej interakcie v rámci verejných priestorov a zdieľaných zariadení. Tým tiež podporuje zdieľanie schopností a budovanie spoločenských väzieb.

Bezpečie: mesto má byť bezpečné nielen v policajnom zmysle (v prevencii kriminality, rehabilitácii výtržníkov). Ide tiež o dlhodobé bezpečie v zmysle odolnosti voči zmenám podnebia, poveternostným a povodňovým vplyvom. Má tiež zaistiť prístup ku zdrojom a zdravému životnému prostrediu.

Atraktívnosť: obyvatelia sú v meste radi, keď je navrhnuté v ľudskej mierke a všetko je pohodlne dostupné v pešej vzdialenosti maximálne štvrťhodinu. Mesto má podporovať kultúru, zvedavosť a túžbu objavovať, rozvíjať verejné priestory, miesta na odpočinok a vzdelávanie sa.

SPACE10 – JAJA Architects.
SPACE10 – JAJA Architects. | Zdroj: Rasmus Hjortshoj

SPACE 10

Výskumné laboratórium dizajnu, sídliace v Dánsku, sa sústreďuje na inovácie v bežnom živote. Spája odborníkov aj kreatívcov z celého sveta a podporuje zdieľanie nápadov. Laboratórium tiež stojí za technologickými inováciami nových produktov značky IKEA.

Kateřina Tobišková