Lido na petržalskom brehu Dunaja dostáva novú podobu

image 89927 25 v1

Dve rôzne iniciatívy Lido Lagúna a Nové Lido spojili svoje vízie a vypracovali štúdiu, ktorej výsledky a nové vizualizácie predstavili v utorok 28. marca 2017.

Štúdia odporúča vytvoriť medzi Starým mostom a Prístavným mostom verejnú pláž, promenádu a prírodný park. Na pravom brehu Dunaja, medzi Starým mostom a dnešným Prístavným mostom, sa kedysi rozkladala už zaniknutá verejná pláž Lido. Bolo to obľúbené výletné miesto Bratislavčanov, kde sa dalo plávať aj priamo v Dunaji.

Našli spoločnú reč
V roku 2016 iniciatíva Lido Lagúna realizovala petíciu za obnovenie pláže Lido, a tiež za zachovanie tradičnej činnosti vodákov, ktorí v tejto lokalite pôsobia. Petícia bola úspešná a minulé leto ju prerokovalo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. O území medzi bratislavskými mostmi na petržalskej strane Dunaja, kde sa stretli dve rôzne iniciatívy, sme písali už minulý rok v júni tu. Obe strany vtedy pre magazín ASB potvrdili záujem o spoluprácu a dnes sú známe jej prvé výsledky. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vypracovali iniciatívy Lido Lagúna a Nové Lido spoločnú „Štúdiu športovo-rekreačnej zóny Lido”, ktorá prináša konkrétny koncept revitalizácie tejto časti petržalského nábrežia.

Spoločná štúdia iniciatív navrhuje tieto konkrétne riešenia:

1. Vytvorenie verejnej pláže
Iniciatívy navrhujú vybudovanie verejnej pláže na mieste pôvodného kúpaliska Lido.

2. Vybudovanie prírodného parku a nábrežnej promenády
Pri Starom moste navrhujú iniciatívy neformálny prírodný park, ktorý má slúžiť na šport, oddych a prechádzky. Okrem toho navrhujú vznik súvislej nábrežnej promenády. Ďalšia promenáda pôjde aj po hrádzi, čím sa územie napojí na chodníky a cyklotrasy v okolí.

3. Zachovanie lodeníc vodáckych klubov v území
Štúdia navrhuje zachovať v území lodenice vodáckych klubov. Okrem toho navrhuje vytvoriť malý prístav pre niekoľko rekreačných člnov.

4. Oživenie Ovsišťského ramena v pôvodnej trase
Štúdia navrhuje oživiť Ovsišťské rameno v jeho pôvodnej trase. Toto rameno Dunaja bolo pred desiatkami rokov prerušené pre výstavbu Prístavného mosta a iné faktory a nikdy sa neobnovilo.

Od štúdie k realizácii
Predstavený koncept nábrežia nadväzuje na predošlú urbanistickú štúdiu okolitého územia, v ktorej bolo nábrežie navrhnuté ako športovo-rekreačná zóna pre širokú verejnosť. Štúdia ucelene spracovala pohľady odborníkov a petíciou formalizované požiadavky verejnosti na toto územie. Iniciatívy odprezentovali a odovzdali štúdiu ako koncepčný návrh hlavnému mestu SR Bratislavy, ktoré má kompetenciu o vývoji územia rozhodovať. Posunutie štúdie smerom k realizácii je v kompetencii mesta, pričom prvým krokom je zapracovanie navrhovaného riešenia do platnej územnoplánovacej dokumentácie.

V prípade úspešného zapracovania zmien a doplnkov do územného plánu je možné pristúpiť k príprave realizačných fáz. Autori štúdie navrhujú postupovať v týchto logických celkoch: realizácia verejnej pláže, vytvorenie verejného prírodného parku pri Starom moste, realizácia vodnej plochy na vodné športy, malý prístav rekreačných člnov, realizácia nábrežnej promenády, rekonštrukcia lodeníc vodáckych klubov.

Na štúdii spolupracovali za iniciatívu Lido Lagúna: Ing. Martin Mišík, Ing. arch Matúš Janota a Ing. arch. Norbert Takáts. Zástupcami iniciatívy Nové Lido sú Compass architekti v zložení: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Marcel Vadík spolu so štúdiom Marko&Placemakers, ktoré zastupuje Igor Marko, MA ARCH ARB. Hydrotechnickú štúdiu spracovala firma DHI SLOVAKIA, s.r.o., s Ing. Martinom Mišíkom. Štúdia bola konzultovaná aj s Ing. Borisom Kováčom zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Neprehliadnite

J&T REAL ESTATE: Vybudujeme električkovú trať v zóne Nové Lido

Riešenie v zmysle tejto štúdie koordinujú iniciatívy priamo s dotknutými subjektmi, ktorými sú:
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,
mestská časť Bratislava-Petržalka,
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
Verejné prístavy a.s.,
Štátna ochrana prírody SR
Asociácia bratislavských vodáckych klubov,
Ministerstvo vnútra SR ,
iniciatíva Lido Lagúna,
iniciatíva Nové Lido,
Popper Capital, s.r.o.,
INLOGIS s.r.o.

Podklady, mapy a vizualizácie: Compass architekti
Redakčná úprava: Mária Nováková