Stavba roka 2007
Galéria(6)

Stavba roka 2007

Partneri sekcie:

Koncom júna žilo bratislavské PKO architektúrou a stavebníctvom. Konalo sa tu totiž slávnostné vyhlásenie výsledkov verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2007, ktorú už 13. rok vyhlasuje ABF Slovakia. Odborná verejnosť sa dozvedela, kto sa stal absolútnym víťazom, ale aj ktorých päť nominovaných stavieb postúpilo podľa deväťčlennej odbornej poroty do užšieho výberu a ktorým deviatim stavbám odovzdali svoje ceny jednotliví vyhlasovatelia súťaže. V súboji Bratislava verzus Slovensko víťazili ostatné slovenské mestá – tri z piatich nominovaných stavieb sú mimobratislavské, rovnako ako aj absolútny víťaz – viacúčelová športová hala v Poprade. Autori architektonického riešenia haly, ktorí sa môžu pýšiť tohtoročným ocenením, sú architekti Branislav Ivan, Radoslav Ivan, Miloslav Dulík a Róbert Burger z popradského ateliéru ARCHSTUDIO.

Stavba roka 2007

Viacúčelová športová hala Poprad ARÉNA (titulné foto)
novostavba, Poprad – Juh III
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Ivan, Ing. arch. Radoslav Ivan, Ing. arch. Miloslav Dulík, Ing. arch. Róbert Burger
Hlavný projektant: ARCHSTUDIO, spol. s r. o.
Hlavný zhotovovateľ: INGSTEEL, spol. s r. o., zástupca Združenia Športová hala, Poprad
Stavebník: Mesto Poprad
Stavebné náklady: 229,9 mil. Sk
Lehota výstavby: 09/2005 – 10/2006

Nominácie

Obytný súbor Karloveské rameno
novostavba, Bratislava, Karloveské rameno
Autori architektonického riešenia: Mgr. art. Karol Stassel, Ing. arch. Juraj Šujan
Hlavný projektant: Ing. arch. Juraj Šujan, autorizovaný architekt SKA
Hlavný zhotovovateľ: SKANSKA PS, a. s.
Stavebník: J&T REAL ESTATE, a. s.
Celkové investičné náklady: 660,5 mil. Sk
Lehota výstavby: 01/2005 – 09/2006


Hotelovo-relaxačný komplex AQUACITY

novostavba, Poprad
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavel Kučera, Ing. arch. Filip Rubáš
Hlavný projektant: ARCHSTUDIO, s. r. o. (CZ)
Hlavný zhotovovateľ: PSG Slovakia, a. s.
Stavebník: Aquapark Poprad, s. r. o.
Celkové investičné náklady: 250 mil. Sk
Stavebné náklady: 200 mil. Sk
Lehota výstavby: 10/2005 – 8/2006


Administratívny komplex na Štefánikovej ul.
rekonštrukcia, Bratislava
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Hermann, Ing. Anton Havlíček, Mgr. arch. Helena Vojtková, Ing. arch. Daniel Mikunda, Ing. Jana Valachovičová, Ing. arch. Patrik Pavlásek, Ing. arch. Daniel Ružička, Ing. arch. Michal Smolec
Hlavný projektant: P–T, spol. s r. o.
Hlavný zhotovovateľ: HORNEX, a. s.
Stavebník: MERIUS, a. s.
Celkové investičné náklady: 152 mil. Sk
Stavebné náklady: 152 mil. Sk
Lehota výstavby: 07/2004 – 06/2006


Dostavba ČOV Poprad-Matejovce

rekonštrukcia a dostavba
Autor architektonického riešenia: Ing. František SEPŠI
Hlavný projektant: ČOVDESIGN, spol. s r. o.
Hlavný zhotovovateľ: Konzorcium Z – A – I
(ZIPP Bratislava, spol. s r. o. – líder a štatutárny zástupca konzorcia, ARPROG, a. s., TCHAS, spol. s r. o.)
Stavebník: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
Celkové náklady projektu kohézneho fondu EÚ: 731,2 mil. Sk
Stavebné náklady na ČOV a stokovú sieť: 361,0 mil. Sk

(mj)
01: Foto: Ing. arch. Branislav Ivan
02: Foto: Ľubo Stacho
03: Foto. Ing. arch. Filip Rubáš
04: Foto: Ľubo Stacho
05: Foto: Doc. Ing. Juraj Námer, PhD.