Kontrola prác na streche Ruduty

Slovenská filharmónia sa pýši novou strechou. Ak by krytinu nevymenili, hrozilo by zatekanie do koncertnej sály

Od konca júna 2022 je na streche budovy Reduty - Slovenskej filharmónie rušno. Rekonštrukcia tejto 100 rokov starej strechy pozdĺž Mostovej ulice a Námestia Eugena Suchoňa je o kompletnej výmene medenej krytiny pod dohľadom Pamiatkového úradu Bratislava. Tvorí ju kombinácia tašiek, plochých plechov a šesťuholníkových šablón. Práce sa majú skončiť v novembri 2023.

Pri zmene súčasných klimatických podmienok a väčších rozdielov teplôt nemohla strecha ďalej plniť svoju funkciu. Martina Tolstová, tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie (SF) v Bratislave pre ASB uviedla, že čoraz častejšie dochádzalo k pretrhávaniu a uvoľňovaniu jednoduchých spojov zástavok a posunom na lepenku kladených šablón.

Rekonštrukcia ikonickej a pamiatkovo chránenej budovy Reduty v blízkosti dunajského nábrežia, ktorá je nielen popredným kultúrnym stánkom v hlavnom meste ale plní aj úlohy štátnej reprezentácie, sa uskutočnila v rokoch 2009 – 2011  – okrem výmeny strechy.  Neskôr, v roku 2016, bola zrekonštruovaná aj  Stĺpová sieň. Výška nákladov spomínanej rekonštrukcie bola vyčíslená na 30 miliónov eur.

Nová Reduty strecha pritiahne pohľady zvedavcov aj výletnej lode
Nová Reduty strecha pritiahne pohľady zvedavcov aj výletnej lode | Zdroj: A. Trizuljak

„Potrebné bolo  vymeniť aj časť dreveného záklopu v rozsahu cca 20% plochy, čo sa odhalilo až na základe vykonaných hĺbkových sond. Na streche v exponovaných bodoch ako sú nárožie, vrcholnica, tympanón, sa nachádzajú remeselné medené figúry, ktoré bolo potrebné demontovať, následne repasovať, a znovu osadiť na pôvodné miest,“ priblížil okolnosti prác na budove Slovenskej filharmónie riaditeľ pre technickú prevádzku  Rudolf Novák. Práce sa uskutočnili aj na časti tamburu kupoly, v ktorej je osadených 12 okien elipsovitého tvaru a ozdobné klampiarske prvky.

Výmena medenej krytiny na streche  je veľmi dôležitá pre fungovanie budovy a koncertnú činnosť. V prípade nezrealizovania týchto prác by hrozilo nebezpečenstvo čoraz častejšieho pretekania zrážok najmä do Koncertnej siene SF. Podľa Tolstovej to v budove zažili už pri väčších búrkach, čím prichádzalo k znehodnocovaniu interiéru.

Práce na výmene strešnej krytiny majú byť hotové v novembri tohto roka.
Práce na výmene strešnej krytiny majú byť hotové v novembri tohto roka. | Zdroj: A,.Trizuljak

Malé práce urobili s pomocou odborníkov teraz v lete, no veľké poškodenie by si vyžiadalo náročné reštaurátorské, prípadne minimálne umelecko-remeselné opravy stien i stropu vrátane obnovy pozlátených štúk, čo by mohlo úplne zastaviť prevádzku.

„Tým by sa niekoľkonásobne predražila oprava, ktorá je teraz, na základe vysúťažených podmienok a plánovaných nákladov, kalkulovaná na sumu 1,595 milióna eur  bez DPH,“ uviedol riaditeľ pre technickú prevádzku  Rudolf Novák.

 Časová schránka na streche
Časová schránka na streche | Zdroj: Alexander Trizuljak

Pri rekonštrukcii zohľadnila SF podmienky Pamiatkového úradu Bratislava:

Ozdobné profilové klampiarske prvky musia byť repasované, v prípade nevyhovujúceho technického stavu budú vyhotovené kópie.  Šablónové prvky strechy môžu byť vymenené len za presné materiálové, tvarové a rozmerové kópie. Zachované musia byť  existujúce háky na dažďové žľaby.

Na otázku, či boli súčasťou rekonštrukcie  opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy, Tolstová odpovedala, že  opatrenia ako napríklad zateplenie polystyrénom alebo podobné, nemohli byť súčasťou rekonštrukcie. To by pamiatkový úrad nikdy neschválil. Šetrenie energie však prioritou  SF a nevyhnutnou potrebou. Prejavilo sa v úsporných LED žiarovkách v lustroch, motoroch do technických zariadení, alebo iných zariadenia, ktoré sú súčasťou terajšej výbavy Reduty.

Detail strechy Reduty
Detail strechy Reduty | Zdroj: A Trizuljak

Budova Slovenskej filharmónie, známej ako Reduta, patrí medzi obľúbené kultúrne stánky v hlavnom meste. V rokoch 2019-2022 bola jej priemerná ročná návštevnosť okolo 40-tisíc ľudí, pričom je treba si uvedomiť, že roky 2020 a 2021 boli ovplyvnené pandémiou.

Výmena medenej krytiny strechy Slovenskej filharmónie, Bratislava

Investor: Slovenská filharmónia
Náklady: 1,595 milióna eur  bez DPH
Zhotoviteľ: Himbuilding
Realizácia: 6/2022 – 11/2023