image 95110 25 v1
Galéria(15)

Slnečnice – zóna Viladomy: atraktívny priestor na bývanie

Slnečnice na južnom okraji Petržalky je v súčasnosti svojím konceptom najrozsiahlejší developerský projekt na Slovensku a po jeho dokončení by mala vzniknúť nová mestská štvrť takmer pre 10-tisíc ľudí. Zóna Viladomy má oproti zóne Mesto komornejší a zároveň komunitnejší charakter s väčšími plochami pre verejný priestor.

SITUACIAa
priecny rez
06
7H9A0842
7H9A0870
7H9A0917
7H9A0957
HELIKA01

Stretnutie so Slnečnicami na sklonku leta prináša výrazné zistenie, že aj keď je projekt stále v procese, nevzniká pocit, že by bol nedokončený. Je to ako konceptuálna skladačka, ktorá má svoj jasný cieľ, ale jej fázy sú samostatnými blokmi.

Každá nadväzuje na tú predchádzajúcu, každá vytvára svoj nový priestor, ktorý nie je len o domoch a bytoch, ale aj o priestore medzi domami. Ten sa stáva dynamickým akcelerátorom života, ktorý má aj intímnejšie polohy so zeleným prostredím.

Jednotlivé fázy konceptu majú svoju hierarchizáciu a zdôrazňujú optimalizáciu urbanisticko-architektonických vzťahov, ako aj dispozíciu bytov. Aj developovanie nehnuteľností na Slovensku postúpilo na vyššiu úroveň a hoci to neplatí celoplošne, náznaky existujú a sú výrazné. Urbanizmus, architektúra bytových domov a verejných priestorov priniesla novú kvalitu s novými štandardmi – a to je dobré.

Pohľad na objekt S4 v zóne C2, ktorý je súčasťou I. etapy bytových domov projektu Slnečnice – zóna Viladomy

  Pohľad na objekt S4 v zóne C2, ktorý je súčasťou I. etapy bytových domov projektu Slnečnice – zóna Viladomy

Aktuálne sú Slnečnice zóna Viladomy na konci svojej druhej fázy. „Po úspešnej prvej etape výstavby sme sa snažili využiť získané skúsenosti aj v druhej etape,“ hovorí Ladislav Hoffmann, riaditeľ výstavby v developerskej spoločnosti CRESCO GROUP a. s. „Jej druhá fáza, ktorú tvoria bytové domy S7 – S10, priniesla opäť bytové domy v menšej mierke a nadštandardne riešené verejné priestory. Príprava a výstavba prebiehala bez zásadnejších problémov. Záujem klientov o takýto typ bývania nás presvedčil o tom, že ideme správnou cestou. Do kolaudácie bytových domov boli všetky byty vypredané.“

Medzi rodinným a mestským bývaním

Druhú fázu druhej etapy Slnečnice zóna Viladomy tvoria 3 dvojice vilových domov prepojené podzemnou garážou a doskový dom, ktorý uzatvára túto etapu. Ten sa tiahne pozdĺž líniového parku, ktorý ho oddelí od ďalšej etapy výstavby. Slnečnice tak dostali prvú kompletnú ulicu, ktorá je definovaná z obidvoch strán.

Situácia II. etapy Situácia II. etapy

„Pokračovali sme v koncepcii vilových domov,“ približuje architekt Matej Grébert z ateliéru Compass Architekti. „Ide o kombináciu rodinného a klasického mestského blokového bývania. Je tu veľa zelene, priehľadov a funguje dobre aj v kontexte s rodinnými domami, ktoré už stoja a postupne vytvárajú novú mestskú štvrť.“

Rez objektmi S7 a S9

Rez objektmi S7 a S9

Pri druhej etape zvolili architekti o čosi konzervatívnejší prístup pri voľbe materiálovej skladby ako pri prvej, pričom nasledujúca tretia sa zase voľne vráti k tej prvej. „Sme predsa jeden architektonický ateliér, a preto sme si pri investorovi presadili miernu rozmanitosť, ale v harmonickej jednote,“ argumentuje Matej Grébert.

Vzorový byt – príklad harmónie v kvalitnej dispozícii

  Vzorový byt – príklad harmónie v kvalitnej dispozícii

„Dôležité je, aby to malo spoločnú identitu. Veď ani bratislavská štvrť 500 bytov nemala 500 fasád a dnes je hodnotená ako výborná štvrť s príjemným bývaním. Inak vyzerá po 10 či 20 rokoch a inak dnes, a to vďaka zeleni. A podobne to bude aj pri Slnečniciach, keď vnútrobloky a  ulice vyplní navrhovaná zeleň. Zeleň je milosrdná, lebo kultivuje prostredie, vytvorí priestor parku, aleje a poskytne príjemnú klímu.“

Zahusťovanie, ale s mierou

Matej Grébert je zástanca zahusťovania mesta, pretože vtedy lepšie funguje jeho užívateľom, ale zároveň uznáva, že netreba z každého štvorcového metra vytĺcť zisk. „Aj pri Slnečniciach čerpáme všetky možnosti územného plánu, ale hmota sa dá distribuovať tak, že nepôsobí extrémne husto,“ dodáva Grébert.

„Hľadáme optimálnu mieru a využiteľnosť územia, aby bolo prítomné ratio, ale aby tam vznikol aj príjemný verejný priestor pre bývanie a zároveň atraktívny pre život ľudí. Veď oni robia rozhodnutia, kde pôjdu bývať, a toto rozhodnutie sa nerobí často.“ Slnečnice takmer bezprostredne susedia s panelákmi v Petržalke, pričom sa až nechce veriť, aké je toto najväčšie sídlisko na Slovensku oproti Slnečniciam neuveriteľne riedke. Má zastavanosť okolo 10 – 15 %, Slnečnice okolo 30 %.

 Na rozdiel od neďalekej Petržalky sú objemy posunuté do plochy, čo prináša aj pokojnejšie línie a množstvo verejného priestoru

  Na rozdiel od neďalekej Petržalky sú objemy posunuté do plochy, čo prináša aj pokojnejšie línie a množstvo verejného priestoru

Tým, že je Petržalka riedka, tak sa ťahá do výšky. Pri Slnečniciach-Viladomy je zastavanosť takmer dvojnásobná, a preto je výškovou úrovňou nižšia. Objem je presunutý do plochy, čo prináša aj pokojnejšie línie. Slovami architekta, dôležitá je mierka, ktorá určuje charakter štvrte.

S metódou BIM

Generálny projektant 2. etapy projektu je spoločnosť Obermeyer Helika, ktorá spracovala projektovú realizačnú dokumentáciu pre generálneho dodávateľa stavby, pričom nadväzovala na dokumentáciu ateliéru Compass.

Slnečnice – zóna Viladomy boli navrhované v 3D projektovaní a modelovaní stavieb pomocou metódy BIM.

Slnečnice – zóna Viladomy boli navrhované v 3D projektovaní a modelovaní stavieb pomocou metódy BIM.

Zúčastňovala sa na kontrolných dňoch a vykonávala autorský dohľad. Inými slovami, architekti pripomienkovali skôr dizajnové veci, Helika zase technické. „Myslím, že táto spolupráca bola osožná pre všetky strany,“ hovorí Ing. Dušan Štefanides, riaditeľ Obermeyer Helika na Slovensku. „Architekti sa môžu venovať koncepčným veciam a my zase zabezpečujeme projektovú realizačnú dokumentáciu v potrebnej podrobnosti, aby výstavba plynulo pokračovala.

Navzájom sme zosúlaďovali štandardy v 3D projektovaní a modelovaní stavieb pomocou metódy BIM, pretože my a architekti sme to predsa len robili v inom modeli. Aspoň sa nepreberali chyby a dali sa optimalizovať procesy.“

Slnečnice – zóna Viladomy boli navrhované v 3D projektovaní a modelovaní stavieb pomocou metódy BIM.

Slnečnice – zóna Viladomy boli navrhované v 3D projektovaní a modelovaní stavieb pomocou metódy BIM.

A čo bude ďalej? „Nadobudnuté skúsenosti sme zúročili aj v príprave nasledujúcej, tretej etapy výstavby v zóne Viladomy, ktorá je už v predaji,“ odpovedá Ladislav Hoffmann. „Súčasne pracujeme aj vo vedľajšej zóne Mesto, v ktorej prvé dokončené byty odovzdáme ešte koncom tohto roka.

Súčasťou zóny Mesto bude menšie nákupné centrum s názvom Slnečnice Market, ktoré prinesie aj vlastnú farmársku tržnicu.“

SLNEČNICE – ZÓNA VILADOMY

Miesto: Bratislava, Petržalka
Investor: CRESCO GROUP a.s.
Architekti: Compass Architekti
Generálny projektant, realizačný projekt: OBERMEYER HELIKA s. r. o.
Začiatok a koniec výstavby: 1. Q/2015 – 4. Q/2017
Počet bytov: 426
Úžitková plocha: 36 826 m2
Zastavaná plocha: 6 390 m2
Generálny dodávateľ: DYNAMIK HOLDING, a.s.

 

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY; FOTO: MIRO POCHYBA; DOKUMENTÁCIA: COMPASS ARCHITEKTI, OBERMEYER HELIKA

Článok bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2017.