Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Galéria(12)

Škola od legendárneho architekta je v polčase rekonštrukcie: Obnova ZŠ Cádrova prekonáva očakávania

Bratislava je jeho architektonickými dielami posiata. Navrhol napríklad ikonický komplex Slovenského národného archívu, premostenie Slovenskej národnej galérie alebo aj výstavisko Incheba Expo. Tam sa to však nekončí, z pera architekta Vladímira Dedečka vzišla aj podoba mnohých vzdelávacích inštitúcií, vrátane pavilónovej Základnej školy Cádrova v Novom Meste. Tá od minulého roka prechádza dôležitou rekonštrukciou, ktorá je dnes v polčase a získava finálnu, nadštandardnú podobu.

Škola v mestskej časti Nové Mesto je umiestnená v svahovitom teréne Cádrovej ulice bratislavských Kramárov. Pomenovaná je po významnom kultúrnom a spoločenskom dejateľovi či spisovateľovi Jankovi Cádrovi, ktorý počas celého života prekladal literárne diela slovenských autorov s cieľom propagovať slovenskú kultúru v západnej Európe.

Samotná stavba vzdelávacej inštitúcie je zase dielom významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka. Ten vytvoril projekt školy v roku 1958. Realizácia stavby sa následne začala o rok neskôr a trvala do roku 1961. Vznikla tak jedna z mála pavilónových škôl v hlavnom meste, zložená z piatich objektov a 24 tried. 

Patria sem dve trojpodlažné školské kmeňové pavilóny s hĺbkovými priečnymi triedami, ktoré sú orientované okolo vertikálneho komunikačného uzla. Triedy sú osvetľované ,,bilaterálne”, teda cez roh. Komplex ďalej zahŕňa jeden dvojpodlažný administratívny objekt s jedálňou, ale aj dvojpodlažný pavilón špeciálnych učební a objekt telocvične. Jednotlivé pavilóny spája otvorená pergolová chodba a objekty majú murovanú konštrukciu s prefabrikovaným stropom.

V minulosti prešla škola menšími úpravami, obnovili sa triedy, ktoré boli dovybavené interaktívnymi tabuľami či novou didaktickou technikou. Pribudla taktiež nová učebňa techniky. Mestská časť zrekonštruovala rozvody vody v areáli školy a v telocvični. Nové Mesto však pripravilo aj projektovú dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu a rozšírenie budovy jedálne a kuchyne.

Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova – aktuálny stav | Zdroj: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Práve tento pavilón ako aj kuchyňa boli dlho v nevyhovujúcom technickom stave a nespĺňali súčasné nároky na hygienu, technické štandardy a energetickú úspornosť budov. V objekte sa nachádza dielňa pre žiakov, hudobná trieda, priestor pre školníka, sklady a kancelárie ekonómky. Jedáleň dokázala pri danom štandarde vydať 400 jedál denne.

S obnovou sa oficiálne začalo 2. novembra roku 2022, keď o tom informoval ešte vtedajší starosta Rudolf Kusý. Podľa najnovších informácií septembrového vydania časopisu Hlas Nového Mesta je škola v polčase rekonštrukcie.

„Základná škola na Cádrovej je unikátny architektonický počin. V strmom kopci na Kramároch sa v jedinečnom pavilóne začal v septembri školský rok pre vyše 450 žiačok a žiakov. Už v budúcom školskom roku ich vďaka aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcii bude o 166 viac,” informoval starosta mestskej časti Nové Mesto, Matúš Čupka. 

Cieľom projektu je kompletná prestavba, nadstavba a prístavba pavilónu školy. Budova prejde zateplením, výmenou okien a dverí, ale tiež areálovými úpravami. Objekt bude mať po novom 3 plnohodnotné nadzemné podlažia a bude čiastočne podpivničený. Stavba je navrhnutá so zelenou strechou a vyriešený bude tiež prístup pre hendikepovaných. Pribudne tak exteriérová rampa, ale aj výťah, čo znamená, že pavilón bude bezbariérový. 

Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova – aktuálny stav | Zdroj: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

„Architektom školy je Vladimír Dedeček a jeho odkaz ostane zachovaný. Pripomínať ho bude aj umelecké dielo odkazujúce na jeho rukopis. Unikátom rekonštrukcie bude niekoľko desiatok rokov starý strom, ktorý sme pred rekonštrukciou nevyťali, ale naopak, zakomponovali ho priamo do letnej terasy,“ vyzdvihol obnovu starosta. 

Na prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať nová kuchyňa a jedáleň s kapacitou 96 miest na sedenie, pričom v letných mesiacoch bude možné kapacitu jedálne rozšíriť o exteriérovú terasu. Po novom bude jedáleň schopná vydávať až 750 jedál denne. Ide teda o výrazné navýšenie oproti pôvodnému stavu. 

Na druhom podlaží sú navrhnuté 3 nové učebne, na treťom ďalšie 4, z čoho bude jedna špeciálna počítačová učebňa. Na štvrtom nadzemnom podlaží, ktoré je ustúpené, budú dva kabinety pre učiteľov. Celkovo tak škola na Cádrovej získa 6 nových tried a jednu špecializovanú, čím sa navýši celková kapacita školy. 

Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova – strom na exteriérovej terase, ktorý mestská časť spolu s architektmi zachovali | Zdroj: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

„Súčasťou každej rekonštrukcie sú už niekoľko rokov aj energetické opatrenia. Inak tomu nie je ani na Cádrovej,“ píše Veronika Bauch v septembrovom vydaní Hlasu Nového Mesta. Po rekonštrukcii to bude prvá novomestská škola využívajúca smart systém, ktorý budove pomôže s energetickou úsporou. Úspory prinesie aj retenčná nádrž pre dažďovú vodu či nová vzduchotechnika.

Projekt navrhli architekti z kancelárie Index a ateliéru AOCR. Druhé menované štúdio taktiež vyzdvihuje najmä budúcu energetickú úspornosť stavby. Projekt má rešpektovať najprísnejšie kritériá pri nadstavbe a prístavbe novej hmoty. Nezanedbateľnou úlohou je podľa ateliéru AOCR aj zlepšenie existujúceho životného prostredia a vytvorenie komunikatívneho priestoru nie len pre žiakov a pedagógov, ale aj pre mimoškolské aktivity a celoživotné vzdelávanie.

Architektúra objektu sa podľa ich slov snaží o oddelenie pôvodného objektu architekta Dedečka od nadstavby, ktorá sa nachádza nad pôvodnou rímsou stavby, ale rešpektuje tektonické a architektonické členenie pôvodného objektu a parafrázuje ho. Nová prístavba používa vlastný architektonicky jazyk a materiálovo sa odčleňuje (betónovým prefabrikátom) od pôvodného objektu.

„Projekt rekonštrukcie zabezpečuje objektu funkčnosť aj pri súčasných nárokoch na prevádzku, dopĺňa ho a napriek novým extenzívnym priestorovým požiadavkám zachováva architektonickú kvalitu pôvodného návrhu obohatenú o novú architektonickú vrstvu,” uzavreli svoje stanovisko architekti z ateliéru AOCR. 

Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova – aktuálny stav | Zdroj: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Dnes je škola v polčase rekonštrukcie. Na jeseň majú byť exteriérové práce ukončené a začne sa s vybavením interiéru. Okrem siedmich učební bude potrebné kompletne vybaviť aj kuchyňu aj jedáleň. Tá pritom nebude slúžiť iba žiačkám a žiakom Základnej školy Cádrova, ale aj ich mladším kamarátom z Materskej školy Cádrova.

Podľa aktuálnych fotografií, ktorá má redakcia ASB exkluzívne k dispozícii, ide o ďalšiu výnimočnú rekonštrukciu základnej školy. Rovnako treba podotknúť, že obrazové materiály z priebehu výstavby projektu na Cádrovej zatiaľ neboli nikde publikované, známe sú väčšinou len vizualizácie.

Pavilón je realizovaný vo vysokom štandarde, exteriér pôsobí nadčasovo a púta pozornosť už z diaľky. Vo vysokom štádiu realizácie je celá vonkajšia časť vrátane exteriérovej terasy, v ktorej strede sa nachádza otvor na spomínaný strom, ktorý sa rozhodla mestská časť s architektmi zachovať. Okolo neho sú vytvorené schody, ktoré bude pravdepodobne možné využívať aj na sedenie. 

V interiéri ešte stavebné práce chvíľu potrvajú, nakoľko steny v triedach ani na chodbách zatiaľ neobsahujú finálny náter. Rovnako nie sú nainštalované zárubne ani dvere, vo viacerých miestnosťach je ešte potrebné dobudovať stropy so svietidlami. Nové triedy sú však presvetlené a nepôsobia stiesneným dojmom.

Základná škola Cádrova - vizualizácia
Základná škola Cádrova – vizualizácia | Zdroj: AOCR / Index

Základná škola na Cádrovej je skutočne v polčase rekonštrukcie. Nestojí to však malé peniaze. Ešte v roku 2021, keď bývalé vedenie Nového Mesta podávalo projekt na schválenie, vychádzala obnova Cádrovej na 2,35 milióna eur. V roku 2022, konkrétne v letných mesiacoch, komunikoval Rudolf Kusý, že finančné náklady narástli na tri a štvrť milióna eur. V novembri toho istého roku už na oficiálnej stránke Nového Mesta uvádzala suma 4 milióny eur. 

Primátor Matúš Čupka dnes uvádza sumu 2,35 milióna eur. Tieto peniaze však budú hradené z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program – teda z eurofondov. 

Tak či onak, škola na Cádrovej prekonáva očakávania. Spojenie staroružovej farby, zelených odtieňov exteriérových prvkov a prístavby z pohľadového betónu je atraktívne a pôsobivé. Rovnako je kvalitná aj funkčnosť, keďže budova bude energeticky úsporná a vybavená modernými technológiami. Nemenej dôležité je rozšírenie kapacít, čo pomôže mestskej časti s umiestnením detí do škôl. 

V konečnom dôsledku, rekonštrukcia pomôže celej Bratislave. Po obnove školy na Plickovej v Rači ide o jeden z ďalších príkladov, ako by sa to malo robiť. Ostáva preto dúfať, že ostatné mestské časti sa rekonštrukciou Základnej školy na Cádrovej inšpirujú a metropola Slovenska sa dočká viacero podobných realizácií.

Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova - aktuálny stav
Základná škola Cádrova - aktuálny stav

Rekonštrukcia ZŠ Cádrova

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Investor: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Architekt: AOCR / Index
Zhotoviteľ: Skanska
Rozpočet: cca 4 milióny eur (2,35 milióna eur bude hradených z eurofondov)
Stav: Realizuje sa
Realizácia: 2022 – 2024