Tesco 2
Galéria(9)

Rozšírenie HM TESCO Petržalka o nákupnú galériu

Partneri sekcie:

Od 04.06.2020 majú obyvatelia bratislavskej Petržalky k dispozícii novú obchodnú galériu, v ktorej vzniklo cca 50 nájomných jednotiek. Po dlhých rokoch príprav sa tak z projektového zámeru stala realita. Výstavba pozostávala z dvoch hlavných častí: vybudovanie prístavby, a modernizácia hypermarketu (HM) TESCO.

Všetky práce prebiehali za plnej prevádzky HM Tesco, ktorý sme nesmeli nijako obmedzovať. Preto sa pracovalo 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Cez deň predovšetkým na prístavbe a v noci na modernizácii hypermarketu.

Predmetom modernizácie hypermarketu Tesco boli predovšetkým práce súvisiace so zmenšením predajnej plochy a úprav zázemia vrátane úprav a doplnenia všetkých vnútorných inštalácií tak, aby následne spolu s dispozične nadväzujúcim objektom prístavby vytvoril jeden ucelený funkčný monoblok s jednotným architektonickým vzhľadom a zokruhovanou vnútornou obchodnou promenádou.

Tesco 1
Tesco 2
Tesco 3
Tesco 4
Tesco 5
Tesco 6
Tesco 7
Tesco 8

Základnou zmenou v HM bolo zmenšenie predajnej plochy HM z 10 tis. m2 na 6,7 tis m2. Týmito úpravami sa uvoľnila časť objektu na vytvorenie nových nájomných jednotiek. Ale prerábala sa aj samotná predajná plocha, obslužný pult, sklady a ostatné spoločné priestory zázemia.

Logisticky bola komplikovaná rekonštrukcia chladiacich a mraziacich boxov. Všetko v noci a za prísnych hygienických a proti prašných opatrení. Tak aby každé ráno o 6:00 bolo všetko pripravené na otvorenie obchodu.

Náročné boli aj úpravy v pekárni, na ktorú sme dostali 4,5 dňa počas Veľkonočných sviatkov 2019. Nešlo tak ani o technické problémy, ale skôr o zabezpečenie robotníkov a technikov počas sviatkov, ktorým sa na Slovensku kladie veľký význam.

Tesco 7
Zdroj: Metrostav Slovakia

Prístavba Galérie je situovaná pozdĺž východnej fasády hypermarketu. S pôvodným objektom je prepojená na dvoch miestach. Objekt prístavby je lichobežníkového tvaru, pričom jeho ťažisko tvorí severno-južná nákupná pasáž, prístupná dvomi hlavnými vchodmi. Súčasťou prístavby je aj technologický a sociálno-administratívny vstavok.

V severnej časti pasáže je vytvorená jedálenská časť – foodcourt, ktorá je prepojená sedením a presklenou fasádou s exteriérom. Nosnú konštrukciu prístavby tvorí železobetónový montovaný skelet. Skelet sa vyznačoval nízkou opakovateľnosťou jednotlivých prvkov, čo bolo spôsobené samotným lichobežníkovým tvarom prístavby ale aj pootočením osi nákupnej pasáže voči hlavným fasádam.

Fasáda objektu je riešená kombináciou mnohých materiálov. Základom boli sendvičové panely Trimotherm a Qbiss, ktoré boli kladené v horizontálnej aj zvislej rovine. Fasáda bola doplnená o veľké presklené hliníkové steny vo vstupných portáloch, v kombinácii s obkladmi z lacobelu, hliníkovými lamelami, ťahokovom a alucobondom.

Tesco 6
Zdroj: Metrostav Slovakia

Z východnej strany je vytvorená atypická „vlna“ z ohýbaného ťahokovu. Strecha je riešená ako jednoplášťová nepochôdzna v kombinácii s veľkorozmerovými lichobežníkovými svetlíkmi s hliníkovou konštrukciou, s izolačným bezpečnostným dvojsklom, ktoré budú presvetľovať komunikačné priestory navrhovanej galérie.

Zásobovanie je umožnené cez malý zásobovací dvor umiestený vo výklenku pri východnej fasáde. Je prístupný technickou chodbou umiestnenou pozdĺž celej východnej fasády. Zásobovací dvor je architektonicky oddelený od ostatnej fasády a je jej riešením čiastočne skrytý.

Najväčšou výzvou bolo prepojenie novej a starej časti budovy, za zachovania komfortu a bezpečnosti zákazníkov. Pôvodná pasáž sa krížila s novou, takže nešlo najprv dokončiť novú časť a potom zrušiť pôvodnú. Museli sme to kombinovať, čo si vyžiadalo opäť nočné práce a mnoho dočasných konštrukcií a etáp prác.

Tesco 1
Zdroj: Metrostav Slovakia

www.metrostav.sk

www.youtube.com/channel/UCHXXE4RLaC_OuQtRT3m5wDQ

ZDROJ: PR článok spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.