Ultranízkoenergetické, bezbariérové a s voľnou dispozíciou – radové domy v Novej Dubnici

ytong nova dubnica serie 01 13
Zdroj: Xella

V Novej Dubnici v štvrti Dlhé diely vyrástla rozsiahla zástavba. Veľký podiel na jej vzniku má spoločnosť Neture Bau, ktorá tu okrem 14 radoviek realizovala aj technickú a dopravnú infraštruktúru časti štvrte. Pod jej krídlami sa naprojektovalo a realizovalo tiež niekoľko individuálnych rodinných domov.

Ich princípom je poskytnúť majiteľom pohodlné a kvalitné bývanie s výhľadom do budúcna – stavajú sa v nízkoenergetickom štandarde, blížiacom sa pasívnemu už mnoho rokov. Vyberajú sa kvalitné materiály s dlhou životnosťou a snaha o variabilitu projektu tiež v mnohých ohľadoch počíta s potrebami seniorov.

Spoločnosť Neture Bau pôsobí v odbore od 90. rokov a ide skôr o menšiu rodinnú firmu. Stavebná spoločnosť pôsobila do roku 2001 najmä v Nemecku, kde jej majiteľ získal prehľad o aktuálnych trendoch a tiež si zvykol na pomerne vysoké nároky klientov po stránke energeticky úsporného, zdravotne neškodného a kvalitného stavania. Firma svoju aktivitu v posledných takmer 20 rokoch zameriava na projekčnú a stavebnú činnosť v okolí Novej Dubnice.

„Dalo by sa povedať, že robíme rodinný development v meradle nepresahujúcom naše možnosti. Nestaviame veľké projekty, ale pracujeme s každým klientom individuálne. S developmentom máme spoločné to, že im zaistíme naozaj široký servis od pozemku cez projekt až po odovzdanie hotovej stavby bez zariaďovacích prvkov,“ vysvetľuje jeden z majiteľov Ing. Matej Rehák. V Novej Dubnici postavili zhruba 30 domov, čo im umožňuje poskytnúť individuálne služby a dostatok pozornosti každému projektu.

Nová štvrť je pripravená na 21. storočie

Vo štvrti Dlhé diely v Novej Dubnici začali v roku 2006 kúpením vtedy poľnohospodárskeho pozemku a k myšlienke vybudovať tu novú štvrť sa pridalo i mesto. Spoločne sa začali venovať novému urbanistickému projektu – vznikli tu byty postavené mestom, ale aj individuálne radové domy budované práve spoločnosťou Neture Bau, ktorá sa podieľala na vzniku inžinierskych sietí a komunikácií.

Vďaka ich prispeniu ku koncepcii sú napríklad chodníky bezbariérové – od začiatku usilovali o celkovú urbanistickú kvalitu celej lokality. Ich aktuálne najväčším vlastným projektom je výstavba 14 radoviek. Sú koncipované ako poschodové domy s pomerne voľnou dispozíciou – najmä v prízemí je priestor ponechaný voľne a je prepojený so záhradou.

Táto časť domu je bezbariérová a tiež kúpeľňa na tomto poschodí sa dá s malou úpravou zmeniť na kompletne bez bariér. Na poschodí sa nachádzajú tri priestranné izby. Esteticky sú domy poňaté jednoducho a minimalisticky, výrazným prvkom je obklad fasády – použili tu červený smrek pôvodom z lokálnych zdrojov. Domy spĺňajú kritériá energetickej triedy A0 a obsahujú prvky energeticky pasívnej výstavby.

Ochladzované plochy sú veľmi malé, zasklené časti sú optimalizované tak, aby poskytovali energetické zisky v zime a súčasne aby sa interiér neprehrieval. V každom dome bola ako súčasť štandardného vybavenia inštalovaná rekuperácia a tieniaca technika.

„Myšlienka úsporného a pasívneho stavania ma zaujala už v čase štúdií. Neskôr som sa certifikoval ako projektant pasívnych budov v slovenskom Inštitúte pre pasívne domy a v Passivhaus Institute v Darmstadte, v tomto odbore sa aj naďalej vzdelávam. Mnohé zaujímavé podnety si priniesol tiež môj otec, ktorý má skúsenosti z Nemecka. Snažíme sa tieto prvky ekologického, úsporného a zároveň pohodlného bývania uplatniť v našich projektoch,“ opisuje pán Rehák svoj prístup k projektu.

ytong nova dubnica serie 01 20
Zdroj: Xella

Inovatívny prístup potrebuje inovatívny materiál

Domy sú postavené s ohľadom na budúcnosť stavebníctva i majiteľov – je tu zrejmá snaha ponúknuť bezstarostné mestské bývanie aj znalosť vývoja nových noriem. Do tejto koncepcie zapadá tiež voľba stavebného materiálu – obvodové murivo je z tepelnoizolačných tvárnic značky Ytong, tento systém bol použitý aj na vnútorné priečky.

„Výhodu Ytongu vidíme v tom, že je homogénny a vhodným zabudovaním je možné pomerne jednoducho realizovať potrebnú vzduchotesnú obálku domu. S materiálom Ytong dokážeme efektívne zabrániť vzniku tepelných mostov. To je pre domy, ktoré sme chceli doviesť na hranicu pasívnych hodnôt, dôležité. Aj vďaka ľahkej spracovateľnosti Ytong prispieva k variabilite priestoru – napríklad prízemná obytná časť je koncipovaná tak, aby si finálne umiestnenie kuchyne zvolili majitelia. A materiál, do ktorého sa dobre umiestňujú zariaďovacie prvky, im umožní ľahkú realizáciu,“ uvádza k voľbe materiálu pán Rehák.

S výrobcom tohto materiálu ho tiež spája záujem o vzdelávanie v odbore a sledovanie trendov, „Svojich zamestnancov vzdelávame v technologických postupoch a ja sám sa snažím zúčastniť vzdelávacích aktivít, ako sú konferencie a semináre organizované nielen výrobcom Ytongu. Využívam tiež konkrétnu podporu technických poradcov pri projektovaní detailov,“ uvádza k spolupráci.

V súčasnej dobe je sedem radoviek už hotových, jedným z majiteľov je tiež priamo Ing. Rehák, ktorý tu s rodinou býva. Ďalšia etapa nových siedmich radoviek bude dokončená na budúci rok. V blízkej budúcnosti firmu čakajú ďalšie zaujímavé a v mnohých ohľadoch väčšie výzvy. Práce na nich sa už začínajú rozbiehať. O tom snáď niekedy nabudúce.

ytong nova dubnica serie 01 1
Zdroj: Xella

www.ytong.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o.