ytong nova dubnica serie 01 13
Galéria(6)

Ultranízkoenergetické, bezbariérové a s voľnou dispozíciou – radové domy v Novej Dubnici

V Novej Dubnici v štvrti Dlhé diely vyrástla rozsiahla zástavba. Veľký podiel na jej vzniku má spoločnosť Neture Bau, ktorá tu okrem 14 radoviek realizovala aj technickú a dopravnú infraštruktúru časti štvrte. Pod jej krídlami sa naprojektovalo a realizovalo tiež niekoľko individuálnych rodinných domov.

Ich princípom je poskytnúť majiteľom pohodlné a kvalitné bývanie s výhľadom do budúcna – stavajú sa v nízkoenergetickom štandarde, blížiacom sa pasívnemu už mnoho rokov. Vyberajú sa kvalitné materiály s dlhou životnosťou a snaha o variabilitu projektu tiež v mnohých ohľadoch počíta s potrebami seniorov.

Spoločnosť Neture Bau pôsobí v odbore od 90. rokov a ide skôr o menšiu rodinnú firmu. Stavebná spoločnosť pôsobila do roku 2001 najmä v Nemecku, kde jej majiteľ získal prehľad o aktuálnych trendoch a tiež si zvykol na pomerne vysoké nároky klientov po stránke energeticky úsporného, zdravotne neškodného a kvalitného stavania. Firma svoju aktivitu v posledných takmer 20 rokoch zameriava na projekčnú a stavebnú činnosť v okolí Novej Dubnice.

„Dalo by sa povedať, že robíme rodinný development v meradle nepresahujúcom naše možnosti. Nestaviame veľké projekty, ale pracujeme s každým klientom individuálne. S developmentom máme spoločné to, že im zaistíme naozaj široký servis od pozemku cez projekt až po odovzdanie hotovej stavby bez zariaďovacích prvkov,“ vysvetľuje jeden z majiteľov Ing. Matej Rehák. V Novej Dubnici postavili zhruba 30 domov, čo im umožňuje poskytnúť individuálne služby a dostatok pozornosti každému projektu.

ytong nova dubnica serie 01 1
ytong nova dubnica serie 01 6
ytong nova dubnica serie 01 13
ytong nova dubnica serie 01 17
ytong nova dubnica serie 01 20
ytong nova dubnica serie 01 23

Nová štvrť je pripravená na 21. storočie

Vo štvrti Dlhé diely v Novej Dubnici začali v roku 2006 kúpením vtedy poľnohospodárskeho pozemku a k myšlienke vybudovať tu novú štvrť sa pridalo i mesto. Spoločne sa začali venovať novému urbanistickému projektu – vznikli tu byty postavené mestom, ale aj individuálne radové domy budované práve spoločnosťou Neture Bau, ktorá sa podieľala na vzniku inžinierskych sietí a komunikácií.

Vďaka ich prispeniu ku koncepcii sú napríklad chodníky bezbariérové – od začiatku usilovali o celkovú urbanistickú kvalitu celej lokality. Ich aktuálne najväčším vlastným projektom je výstavba 14 radoviek. Sú koncipované ako poschodové domy s pomerne voľnou dispozíciou – najmä v prízemí je priestor ponechaný voľne a je prepojený so záhradou.

Táto časť domu je bezbariérová a tiež kúpeľňa na tomto poschodí sa dá s malou úpravou zmeniť na kompletne bez bariér. Na poschodí sa nachádzajú tri priestranné izby. Esteticky sú domy poňaté jednoducho a minimalisticky, výrazným prvkom je obklad fasády – použili tu červený smrek pôvodom z lokálnych zdrojov. Domy spĺňajú kritériá energetickej triedy A0 a obsahujú prvky energeticky pasívnej výstavby.

Ochladzované plochy sú veľmi malé, zasklené časti sú optimalizované tak, aby poskytovali energetické zisky v zime a súčasne aby sa interiér neprehrieval. V každom dome bola ako súčasť štandardného vybavenia inštalovaná rekuperácia a tieniaca technika.

„Myšlienka úsporného a pasívneho stavania ma zaujala už v čase štúdií. Neskôr som sa certifikoval ako projektant pasívnych budov v slovenskom Inštitúte pre pasívne domy a v Passivhaus Institute v Darmstadte, v tomto odbore sa aj naďalej vzdelávam. Mnohé zaujímavé podnety si priniesol tiež môj otec, ktorý má skúsenosti z Nemecka. Snažíme sa tieto prvky ekologického, úsporného a zároveň pohodlného bývania uplatniť v našich projektoch,“ opisuje pán Rehák svoj prístup k projektu.

ytong nova dubnica serie 01 20
Zdroj: Xella

Inovatívny prístup potrebuje inovatívny materiál

Domy sú postavené s ohľadom na budúcnosť stavebníctva i majiteľov – je tu zrejmá snaha ponúknuť bezstarostné mestské bývanie aj znalosť vývoja nových noriem. Do tejto koncepcie zapadá tiež voľba stavebného materiálu – obvodové murivo je z tepelnoizolačných tvárnic značky Ytong, tento systém bol použitý aj na vnútorné priečky.

„Výhodu Ytongu vidíme v tom, že je homogénny a vhodným zabudovaním je možné pomerne jednoducho realizovať potrebnú vzduchotesnú obálku domu. S materiálom Ytong dokážeme efektívne zabrániť vzniku tepelných mostov. To je pre domy, ktoré sme chceli doviesť na hranicu pasívnych hodnôt, dôležité. Aj vďaka ľahkej spracovateľnosti Ytong prispieva k variabilite priestoru – napríklad prízemná obytná časť je koncipovaná tak, aby si finálne umiestnenie kuchyne zvolili majitelia. A materiál, do ktorého sa dobre umiestňujú zariaďovacie prvky, im umožní ľahkú realizáciu,“ uvádza k voľbe materiálu pán Rehák.

S výrobcom tohto materiálu ho tiež spája záujem o vzdelávanie v odbore a sledovanie trendov, „Svojich zamestnancov vzdelávame v technologických postupoch a ja sám sa snažím zúčastniť vzdelávacích aktivít, ako sú konferencie a semináre organizované nielen výrobcom Ytongu. Využívam tiež konkrétnu podporu technických poradcov pri projektovaní detailov,“ uvádza k spolupráci.

V súčasnej dobe je sedem radoviek už hotových, jedným z majiteľov je tiež priamo Ing. Rehák, ktorý tu s rodinou býva. Ďalšia etapa nových siedmich radoviek bude dokončená na budúci rok. V blízkej budúcnosti firmu čakajú ďalšie zaujímavé a v mnohých ohľadoch väčšie výzvy. Práce na nich sa už začínajú rozbiehať. O tom snáď niekedy nabudúce.

ytong nova dubnica serie 01 1
Zdroj: Xella

www.ytong.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o.