Využitie tepelnej izolácie z EPS v budovách s nízkou energetickou náročnosťou

Energetická hospodárnosť budov je v súčasnosti najčastejšie diskutovanou témou medzi stavebnými odborníkmi v rámci trvalo udržateľného rozvoja. Legislatívne zmeny si vyžadujú zvyšovanie energetických štandardov budov, pričom zásadnú úlohu hrá zateplenie domov. Expandovaný polystyrén (EPS) vďaka svojej nízkej hmotnosti a tepelnoizolačným vlastnostiam má v tejto oblasti významné postavenie.

Výstavbu i rekonštrukciu budov v Európe v posledných rokoch do veľkej miery ovplyvňuje zavádzanie európskej legislatívy, ktorá sa primárne zameriava na znižovanie spotreby energií a zlepšovaní životného prostredia. V nasledujúcich desaťročiach sa preto očakáva na starom kontinente značná stavebná aktivita. Aj naďalej sa budú stavať nové budovy, ale dôležitý bude aj osud starých domov, ktoré sa budú musieť zrekonštruovať alebo zbúrať, aby sa splnili požiadavky nových nariadení. Napríklad v Nemecku sa až 70% aktivity v oblasti izolácie týka renovácie starého stavebného fondu a predpokladá sa ďalší nárast ako priamy dôsledok potreby zabezpečiť lepšiu energetickú hospodárnosť.

Nízka hmotnosť a izolačné vlastnosti EPS sú kľúčové

EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály a vďaka výborným charakteristickým vlastnostiam má dobré vyhliadky aj do budúcnosti. Výnimočne nízka hmotnosť a tepelnoizolačné vlastnosti sú hlavnou výhodou použitia EPS v nízkoenergetických budovách, v ktorých sa na izoláciu vyžaduje materiál s väčšou hrúbkou. Hrúbka tepelnej izolácie z EPS sa môže zvýšiť na 20 až 30 cm, čo prináša aj vyššie úspory energie. Častým chybným argumentom proti zvyšovaniu hrúbky izolácie je vysoká spotreba energie na výrobu hrubšieho izolačného materiálu. Štúdia, ktorú vypracovala Gesellschaft für umfrassende AnalysenGmbH, však tieto pochybnosti zamietla. Analýza ukázala, že počas životnosti budovy sa v dôsledku inštalácie izolácie ušetrí 150-krát viac energie ako sa použije na výrobu izolačného materiálu. Z hľadiska vyváženosti energie a nákladov má preto zvyšovanie hrúbky tepelnej izolácie v budovách význam.

EPS ponúka ekonomicky overené riešenie

Napriek nízkej hmotnosti EPS, poskytuje jeho jedinečná štruktúra výhody výnimočnej pevnosti v tlaku. EPS má veľmi dobré mechanické vlastnosti, pre ktoré je vhodný na opakované zaťaženie strešnej izolácie (schodnosť), podklad na chodníky, výstavbu ciest a ako všeobecná nosná izolácia. Nemenej dôležitý je aj fakt, že EPS ako dobre etablovaný materiál pre stavebný priemysel ponúka overené ekonomické riešenie, ktoré pomáha udržať stavebné náklady v rámci rozpočtu. Z hľadiska ceny na jednotku výkonu tepelnej izolácie, je EPS jedným z ekonomicky najvýhodnejších izolačných materiálov. V spojení s bezpečnou manipuláciou, ľahkým rezaním na požadovanú veľkosť, nízkou hmotnosťou, dlhodobými vlastnosťami a odolnosťou proti vlhkosti, EPS ponúka najlepší pomer medzi cenou a úžitkovými vlastnosťami zo všetkých izolačných materiálov.

Realizácia budov s nízkou energetickou náročnosťou využitím EPS

Dôležitým faktorom pri stavbe budovy ako aj pri obnove starších domov na dosiahnutie štandardov s nízkou energetickou náročnosťou je technologicky správny architektonický návrh. Odborníci prízvukujú, že väčšie úspory energií dosiahnu budovy s komplexným zateplením obvodového plášťa, strechy, prízemia ako aj stropu najvyššieho poschodia. Pri výstavbe budov s nízkou energetickou náročnosťou sa stáva samozrejmosťou aj izolácia podláh a základov. Vďaka veľmi dobrej pevnosti v tlaku a nízkej absorpcii vlhka, je izolácia podlahy na prízemí jednou z najčastejších aplikácií EPS. V mnohých prípadoch sa EPS používa aj ako stratené debnenie  na základy.

Viac informácií na www.epssr.sk

Brožúra: Nízkoenergetické budovy a budovy s takmer nulovou potrebou energie, 2011

ZDROJ: PR článok spoločnosti Združenie EPS SR

–>–>