Medzinárodná konferencia Pasívne domy 2008

Slovenský Inštitút pre energeticky pasívne domy spája sily s českým Centrom pasívního domu a spoločne pripravujú konferenciu PASIVNÍ DOMY 2008 v Brne. Záštitu nad konferenciou prevzal minister životného prostredia SR Ing. Ján Chrbet.


Konferencie na tému Energeticky pasívny dom si našli svojich priaznivcov už takmer po celej Európe. Takisto ako v Českej republike narastá aj na Slovensku dopyt po výstavbe pasívnych domov, no naráža na nedostatok odborníkov a dodávateľských a realizačných firiem.

V snahe rozšíriť ponuku pre Slovensko sme sa rozhodli spojiť svoje sily s Centrom pasívního domu a spoločne organizovať konferencie striedavo v Českej republike a na Slovensku. Tohtoročná konferencia PASIVNÍ DOMY 2008 sa uskutoční v dňoch 30. – 31.10. 2008 v Brne, po jej skončení 1.11.2008 bude už tradičná exkurzia po pasívnych domoch.

Miesto konania: Brno, Česká republika
Termín konferencie: 30.-31.10.2008

Bližšie informácie na www.2008.pasivnidomy.cz

Seminár Navrhovanie pasívnych domov
Vzhľadom na narastajúci dopyt investorov po odborníkoch špecializujúcich sa na projekciu energeticky efektívnej výstavby, pripravuje Inštitút pre energeticky pasívne domy odborný seminár „Navrhovanie pasívnych domov“.

Jeho cieľom je pripraviť architektov a projektantov, aby navrhovali svoje projekty s ohľadom na energetickú náročnosť a zároveň ponúkli užívateľom zvýšenú kvalitu a vnútorný komfort. Počas semináru získajú účastníci podrobné informácie o pasívnych domoch, o požiadavkách na materiálové a technické vybavenie so zameraním na detail. V poslednom bloku sa účastníci naučia pracovať s programom PHPP, ktorý je nevyhnutný na energetickú optimalizáciu návrhu. Súčasťou semináru je aj odborná exkurzia po vybraných stavbách.

Odborný garant: Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Miesto konania: IUVENTA, Karloveská 64, Bratislava
Termín exkurzie: 9.11.2008
Termín semináru: 10.-13.11.2008

Viac info na www.iepd.sk