Rezidencia Hričov: Nenápadné, no inteligentné bývanie

Projekt Rezidencia Hričov patrí medzi projekty, ktoré boli nominované na ocenenie Stavba roka 2019.

Súbor rodinných domov „Rezidencia Hričov“ leží vo východnej časti intravilánu obce Horný Hričov, ktorá tvorí jasne ohraničenú plochu, výhľadovo určenú na výstavbu rodinných domov. Terén pozemkov je prevažne rovinatý. Forma pozemku a prístupu zo severu umožnila umiestnenie domov v severojužnej osi, čo bolo plne využité na umiestnenie obytných častí so záhradami na južnú, a častí nočných a hospodárskych na severnú stranu objektov.

Celý vonkajší priestor projektu bol upravený už v rámci stavby. Cesta je riešená formou úzkej obytnej ulice, na ktorú sa napájajú minimalistické zatrávnené parkoviská rodinných domov. Takto sa cesta dá využiť v lete ako ďalší priestor. Ploty sú nízke a priehľadné.

Domy sú riešené ako samostatne stojace jednopodlažné objekty. Domy typu M sa skladajú zo štyroch obytných miestností (tri izby, spojená obývačka s jedálenským kútom a kuchyňou), kúpeľne, WC, technickej miestnosti, chodby a zádveria. Domy typu XL majú o jednu obytnú miestnosť viac. Na južnej strane objektov sa nachádza prestrešená terasa, prístupná z väčšiny obytných miestností.

m stav new logo1 kópia

Realizácia výstavby rodinných domov, polyfunkčných objektov, rekonštrukčné práce, interiérové úpravy, maliarske, natieračské, búracie práce, zateplenie fasád rodinných a bytových domov.

Rodinné domy svojou hmotou, výškou a objemom nadväzujú na okolitú zástavbu rodinných domov jednoduchých tvarov s plochými strechami. Dispozične sú riešené do tvaru „L“.

Príjazd a parkovacie státie na severnej strane domov je riešené zámkovou dlažbou hrúbky 60 mm uloženou na štrkovom lôžku. Parkovacie státia na strane priliehajúcej ku ceste sú tvorené zatrávňovacími tvárnicami. Príjazdová cesta je betónová s pásom zámkovej dlažby na jednej strane, ktorý opticky zužuje cestu a funguje ako chodník, zároveň umožňuje po rozobratí prístup k rozvodom elektriny v areáli.

Milo 11
Rezidencia Hričov | Zdroj: Adam Milo

Sivá, biela a červená

Steny objektov sú omietnuté omietkou bielej farby, sokel je omietnutý sivou omietkou. Južná časť budov je opláštená keramickými pásikmi, štítová stena k ulici je omietnutá omietkou červenej farby. Plochá strecha je od zvyšku hmoty stavby oddelená pásom sivej omietky. Rámy okien a dverí sú antracitové.

Stavby sú založené na železobetónovej základovej doske hrúbky 200 mm s výstužou DRAMIX vláknami, na zhutnenej vrstve štrku a penového skla. Existujúce nerovnosti terénu boli vyrovnané bez potreby hlbokého zakladania. Obvodový plášť domov je murovaný z pórobetónových tvárnic s kontaktným zateplením. Priečky sú riešené z pórobetónových tvárnic hrúbky 200 mm, resp. 100 mm.

Steny domov sú izolované difúzne otvorenou tepelnou izoláciou, podlaha je izolovaná 200 mm vrstvou penového skla pod základovou doskou. Týmto sú odstránené bežné tepelné mosty v styku budovy s terénom, zároveň táto vrstva funguje ako bariéra proti zemnej vlhkosti. Strop je izolovaný 400 mm minerálnou vlnou medzi stropnými nosníkmi, tieto sú vnútri tiež vyplnené minerálnou vlnou.

Steny a strop prevyšujú svojou hodnotou tepelného odporu aj odporúčané hodnoty na rok 2021. Podlahové vykurovanie vykuruje priamo základovú dosku a poter, ktorá je vo vnútri tepelnoizolačného obalu budovy. Tieto veľké masy materiálu spolu so stenami dokážu po dlhú dobu akumulovať teplo. V lete zase zabraňujú rýchlemu prehriatiu budovy.

Milo 2
Rezidencia Hričov | Zdroj: Adam Milo

Dvojplášťová konštrukcia strechy

Strecha domov je plochá dvojplášťová difúzne otvorená s prevetrávanou vzduchovou medzerou hrúbky 100 mm nad úrovňou tepelnej izolácie so sklonom hornej vrstvy 2%. Nosná konštrukcia strechy je trámová z uzavretých krabicových nosníkov. Strešnú krytinu tvorí fóliová hydroizolácia na OSB doske.

Dvojplášťová konštrukcia strechy umožňuje prevetrávanie vrstvy medzi horúcou strešnou krytinou a tepelnou izoláciou stropu, čím sa znižujú podstatnou mierou tepelné zisky „podstrešného priestoru“ ako je to zvykom v bežných domoch. Dvojitý plášť zároveň zvyšuje odolnosť strechy, keďže aj hydroizolácia je zdvojená. Prípadná porucha strešného plášťa nevedie k znehodnoteniu tepelnej izolácie, navyše sa dá jednoducho vymeniť bez narušenia funkcie strechy.

Vysunutie strechy na juh zároveň poskytuje účinné pasívne tienenie obytným miestnostiam, ktoré v lete nie sú priamo oslnené. V medziobdobí a v zime zároveň vytvára tepelné zisky pre tieto miestnosti. Jedine okno z obývačky nie je tienené a tak je tu použité sklo so zvýšenými izolačnými vlastnosťami.

Vzhľadom na použitie pasívnych opatrení, ktoré síce navýšili stavebné náklady, mohlo byť opustené od inštalácie vonkajších žalúzií, klimatizácie alebo rekuperácie, čím sa docielila kompenzácia zvýšených stavebných nákladov a v konečnom dôsledku sa šetrí životné prostredie znížením spotreby energií.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva organizuje každoročne súťaž Stavba roka s cieľom propagácie a podpory realizácie kvalitných stavebných diel na Slovensku. Záštitu nad 25. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

REZIDENCIA HRIČOV

Autori architektonického riešenia: M. A. Marek Statelov
Projektant architektonickej časti: M. A. Marek Statelov
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: M. A. Marek Statelov
Hlavný zhotoviteľ: M-Stav ZA s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Peter Mažgút
Stavebník, developer: ASTA a. s.
Dozorná činnosť: M-Stav ZA s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1, 0 mil. EUR
Doba výstavby: 03/2018 – 06/2019

REDAKČNÁ ÚPRAVA: Veronika Rajničová
FOTO: Bc. Lucia Malovcová, Adam Milo, Marek Statelov